Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 10. červenec 2020 | Svátek má Libuše a Amálie

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Medi-kvízy

Medicína po promoci - Kvíz

číslo 5/2007
vydáno: 31.10.2007

Kasuistika

Pětasedmdesátiletý muž, letitý kuřák, v anamnéze ICHS, netransmurální infarkt myokardu v roce 2000, se pro ischemickou chorobu dolních končetin s rychle progredujícími klaudikacemi podrobil rozsáhlé revaskularizační operaci. V březnu 2004 byla provedena resekce aneurymatu abdominální aorty (průměr aneurysmatu s trombem 70 mm) a byla mu implantována bifurkační aortofemorální protéza. Výkon snášel velmi dobře, avšak třetí pooperační den se objevily časté, vodnaté stolice a bolesti břicha. Čtvrtý pooperační den došlo k zástavě odchodů větrů a poté i vodnaté stolice. Urgentní koloskopie prokázala výše uvedený nález v sigmatu (obr. vlevo) a v descendentu (obr. vpravo). Jaká je vaše diagnóza?

Odpověď

Jednalo se o akutní ischemickou kolitidu, těžkou formu s rozvíjející se gangrénou tlustého střeva, postihující sigma a sestupný tračník. Příčinou bylo podvázání dolní mezenterické tepny při rekonstrukční cévní operaci na břišní aortě. Nemocný se podrobil urgentní laparotomii a rozšířené levostranné hemikolektomii s přechodnou transverzostomií. Za čtyři měsíce poté byla zrušena kolostomie a obnovena střevní kontinuita.


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky