Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 02. červen 2020 | Svátek má Jarmil

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Medi-kvízy

Medicína po promoci - Kvíz

číslo 3/2006
vydáno: 11.07.2006

Kasuistika

75letá pacientka s tříměsíční anamnézou tlakových bolestí v epigastriu, s progredujícím váhovým úbytkem (10 kg za 3 měsíce). Před čtyřmi týdny se objevil subikterus, který postupně progredoval v sytý ikterus. Laboratorně při vstupním vyšetření: bilirubin 285 mol/l, ALT 1,8 kat/l, AST 2,1 kat/l, ALP 8,5 kat/l, GMT 7,6 kat/l, sérová amyláza 2,1 kat/l, CRP 20 g/l, leukocyty 12 × 109/l. Bylo provedeno ultrasonografické vyšetření břicha, které prokázalo solitární cholecystolitiázu a dilataci intra- i extrahepatálních žlučovodů. Nemocná byla indikována k ERCP vyšetření (endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie) a endoskopický nález ze sestupného raménka duodena je na přiloženém obrázku. Jaká je vaše nejpravděpodobnější diagnóza?

Odpověď

ukázat odpověď >>Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky