Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Wednesday 20. January 2021 | Svátek má Ilona

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 5/2006
vydáno: 31.10.2006

<< skrýt odpovědi

1. Jaké hodnoty glykémie jsou typické pro geriatrické pacienty sdiabetem 2. typu?
a) Nevelké zvýšení nad horní hranicí normy nalačno i postprandiálně
b) Nevelké zvýšení nalačno, značný postprandiální vzestup
c) Vysoká glykémie nalačno, nevelký postprandiální vzestup
d) Vysoké hodnoty nalačno i postprandiálně
2. Které znásledujících údajů opsychickém stavu diabetiků vyššího věku jsou správné?
a) Demence se vyskytuje častěji i diabetiků než unediabetiků
b) Stupeň metabolické poruchy má vliv na kognitivní deficit
c) Deprese se vyskytuje častěji unediabetiků než udiabetiků
d) Deprese může simulovat příznaky kognitivní poruchy
3. Které faktory je nutno brát vúvahu při individuální strategii medikamentózní léčby diabetu 2. typu ugeriatrických pacientů?
a) Pohybové a mentální schopnosti pacienta
b) Funkční omezení pacienta
c) Kvalitu ošetřovatelské péče
d) Všechny uvedené faktory
4. Okolik procent byla nižší incidence diabetu ve studii HOPE uhypertoniků léčených ramiprilem?
a) 5%
b) 15%
c) 25%
d) 35%
5. Která antihypertenziva zlepšují citlivost kinzulinu?
a) Kardioselektivní beta-blokátory
b) Moxonidin/rilmenidin
c) Inhibitory ACE
d) Blokátory vápníkových kanálů
6. Které znásledujících účinků byly prokázány ucarvedilolu a nebivololu?
a) Zvýšené uvolňování oxidu dusnatého
b) Antioxidační účinky
c) Pozitivní (nebo neutrální) vliv na glukózovou toleranci
d) Všechny uvedené
7. Který znásledujících údajů odiabetu 2. typu není správný?
a) Kromě inzulinové rezistence je udiabetu 2. typu přítomna porucha sekrece inzulinu
b) Vpankreatu byl prokázán tkáňový systém renin-angiotensin
c) Angiotensin II potlačuje sekreci reninu v izolovaných β.-buňkách pankeatu in vitro
d) Inhibice ACE zlepšuje první fázi výdeje inzulinu po podání glukózy
8. Který znásledujících údajů ochronické bolesti není správný?
a) Vperiferním nociceptivním systému dochází ke zvýšení prahu podráždění
b) Neuropatické bolesti mají tendenci kpřechodu do chronického stadia
c) Interakce mezi eferentním sympatickým systémem a aferentními nociceptivními neurony může nastat po poškození, poranění anebo zánětu nervu
d) Na vzniku chronické bolesti se podílí neuronální plasticita
9. Které znásledujících faktorů jsou významné pro přechod bolesti do chronického stadia?
a) Dlouhé trvání bolesti
b) Nedostatečně účinná analgetická léčba
c) Psychická komorbidita
d) Všechny uvedené faktory
10. Který znásledujících bolestivých syndromů není indikací kléčbě opioidy?
a) Pokročilá gonartróza
b) Neuralgie trigeminu
c) Chronická pankreatitida
d) Bolesti při AIDS
11. Ukterého znásledujících bolestivých syndromů je analgetický účinek sympatické blokády málo pravděpodobný?
a) Sudeckova dystrofie
b) Ischemická choroba dolních končetin
c) Akutní herpes zoster
d) Polyneuropatie
12. Jak lze nejlépe charakterizovat bolest při akutní dermatomyositidě?
a) Bolestivé napětí svalů
b) Nadměrná svalová únava
c) Prudká bolest svalu
d) Pocit tuhosti svalu
13. Jaký je typický elektromyografický nález ufloridních myositid?
a) Myopatický vzorec bez patologické spontánní aktivity
b) Neuropatický vzorec
c) Myopatický vzorec sfibrilačními potenciály a pozitivními ostrými vlnami
d) Myopatický vzorec sfascikulačními potenciály
14. Které znásledujících onemocnění nepřichází vúvahu při diferenciální diagnóze potenciální polymyositidy?
a) Polyneuropatie
b) Toxická myopatie
c) Infekční myopatie
d) Metabolická myopatie
15. Jaká léčba je indikována udospělého pacienta sprokázanou akutní dermatomyositidou?
a) Nesteroidní antiflogistika
b) Nitrožilní imunoglobuliny
c) Glukokortikoidy, popř. spolu simunosupresivy
d) Virostatika

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky