Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Wednesday 21. April 2021 | Svátek má Alexandra

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 6/2006
vydáno: 29.12.2006

<< skrýt odpovědi

1. Který z následujících údajů o izolované systolické hypertenzi není správný?
a) Jde o nejčastější formu arteriální hypertenze u seniorů.
b) Hodnota diastolického tlaku by neměla klesnout pod 65 mm Hg.
c) Diuretika nejsou vhodná u nízkoreninové hypertenze.
d) Léčba α1-blokátory je spojena s rizikem ortostatické hypotenze.
2. Podle výsledků klinických studií inhibitory ACE příznivě ovlivňují:
a) Hypertrofii levé komory srdeční
b) Tloušťku intimy a medie a. carotis
c) Mikroalbuminurii
d) Všechny uvedené parametry
3. Který z následujících údajů o blokátorech kalciových kanálů II. generace není správný?
a) Nesnižují srdeční frekvenci
b) Jsou kontraindikovány u pacientů s CHOPN
c) Mohou zpomalit vývoj demence
d) Častým nežádoucím účinkem jsou perimaleolární otoky
4. Bosentan není:
a) Selektivní antagonista receptorů pro endotelin
b) Neselektivní inhibitor fosfodiesteráz
c) Neselektivní antagonista receptorů pro endotelin
d) Velmi nadějný lék pro plicní arteriální hypertenzi, který zatím není v ČR dostupný
e) Podáván per os
f) Nefrotoxický
5. Podle čeho je zejména posuzován účinek specifických léků v randomizovaných klinických studiích u plicní arteriální hypertenze?
a) Změny kvality života
b) Změny invazivně měřeného tlaku v plicnici
c) Změny neinvazivně odhadovaného tlaku v plicnici
d) Změny vzdálenosti při šestiminutovém testu chůzí
e) Ovlivnění mortality
f) Ovlivnění fertility
6. Většina nemocných s plicní arteriální hypertenzí:
a) Celosvětově stále uniká diagnóze
b) Jsou muži
c) Nereaguje na léčbu vazodilatačními blokátory kalciových kanálů
d) Je vyléčitelná při dlouhodobém podávání bosentanu
e) Má cyanózu
f) Má hypertrichózu
7. Zdravotní sestra si u 79leté ženy s dlouhodobě zavedenou močovou cévkou Foleyova typu v posledních třech dnech povšimla zkalení a nepříjemného zápachu moči. Pacientka nemá horečku a popírá jakékoli subjektivní příznaky. Který z následujících kroků by měl učinit lékař?
a) Provést pouze chemickou analýzu moči.
b) Provést chemickou analýzu a kultivaci moči.
c) Zahájit empirickou léčbu infekce močových cest.
d) Odstranit cévku a provádět čistou intermitentní katetrizaci.
8. 66letý muž s DM 2. typu poskytne při vyšetření v rámci programu Medicare vzorek své moči, sterilně odebraný ze středního proudu. Orientační vyšetření vzorku diagnostickým proužkem prokáže stopu leukocytární esterázy a pozitivitu na dusitany. Pacient popírá jakékoli obtíže týkající se močení. Který z níže uvedených kroků by měl následovat?
a) Neléčit antibiotiky.
b) Léčit, budou-li při mikroskopickém vyšetření moči zachyceny bakterie.
c) Léčit, pokud kultivací moči zjistíme počet bakterií < 100 CFU/ml.
d) Léčit, pokud kultivací moči zjistíme počet bakterií < 100 000 CFU/ml.
9. 27letá žena přichází na svou první těhotenskou prohlídku. Ptá se, proč musí poskytnout vzorek moči na kultivaci, když netrpí žádnými obtížemi. Čím by mohla být ohrožena v případě prokázané bakteriurie?
a) Pyelonefritidou
b) Makrosomií plodu
c) Porodem dítěte s nízkou porodní hmotností
d) Předčasným porodem
10. Jak častá je bakteriální etiologie u nekomplikované akutní bronchitidy (podle údajů z USA)?
a) < 10 %
b) 10–30 %
c) 40–60 %
d) > 90 %
11. Který z následujících příznaků nesvědčí pro streptokokovou faryngitidu?
a) Tonzilární exsudáty
b) Horečka
c) Krční adenopatie
d) Kašel s expektorací
12. U kterého z níže popsaných pacientů s akutním kašlem lze doporučit léčbu antibiotiky?
a) Dospělému, který tři dny trpí horečkou a vykašlává hnisavé sputum, nicméně má normální nález na rtg snímku hrudníku.
b) Dospělému, u něhož 12 dnů přetrvává kašel a zvýšená teplota, přičemž má normální fyzikální plicní nález a nevyskytuje se u něj tachypnoe.
c) Dítěti, které nedávno v centru denní péče přišlo do styku s černým kašlem.
d) Dítěti se sedm dnů trvajícím kašlem a horečkou, ovšem s normálním fyzikálním plicním nálezem a bez tachypnoe.
13. Který z následujících údajů o zánětu středouší není správný?
a) U dětí ve věku od šesti měsíců lze vyčkat s podáním antibiotik.
b) Zánět středouší s prosáknutím vyžaduje vždy léčbu antibiotiky.
c) U závažných případů zánětu středouší je indikován amoxicilinklavulanát.
d) U pacientů s alergií na penicilin lze podat makrolidové antibiotikum.
14. Které děti s akutním nekomplikovaným zánětem středouší můžeme zprvu pouze pečlivě sledovat bez zahájení léčby?
a) Děti ve věku šesti měsíců až dvou let s nezávažnými příznaky a nejistou diagnózou.
b) Děti starší než dva roky s nezávažnými příznaky, a to nezávisle na jistotě, s jakou je stanovena diagnóza.
c) Děti mladší šesti měsíců s nezávažnými příznaky.
d) Děti starší dvou let, ovšem jen tehdy, je-li diagnóza jistá a příznaky závažné.

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky