Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Wednesday 20. January 2021 | Svátek má Ilona

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 1/2007
vydáno: 28.02.2007

<< skrýt odpovědi

1. Který z následujících údajů vyhovuje kritériím sezónní afektivní poruchy podle DSM-IV?
a) Příznaky velké depresivní epizody se pravidelně dostavují v určitém ročním období
b) V určitém ročním období deprese ustoupí
c) Deprese má vztah k sezónně se vyskytujícím psychosociálním stresorům
d) Počet sezónních depresivních epizod podstatně převyšuje počet epizod bez vztahu k ročnímu období
2. Který druh léčby je u sezónní afektivní poruchy účinnější než placebo?
a) Léčba světlem
b) Sertralin
c) Vitamin B12
d) Carbidopa/levodopa
3. Který/é z následujících údajů o léčbě světlem u sezónní afektivní poruchy je/jsou správný/é?
a) Účinná dávka činí 5 000 luxů za den
b) Aplikace světla pozdě večer je účinnější než brzy ráno
c) Léčba světlem může navodit přechod do manické epizody
d) Jakýkoli světelný zdroj je stejně účinný a bezpečný jako speciální fototerapeutické přístroje pro léčbu sezónní afektivní poruchy
4. Která látka je indikována pro léčbu vaskulární demence podle medicíny založené na důkazech?
a) Donepezil
b) Rivastigmin
c) Memantin
d) Piracetam
5. Která látka má spolehlivě prokázanou účinnost pro léčbu demence při Parkinsonově nemoci?
a) Donepezil
b) Galantamin
c) Rivastigmin
d) Piracetam
6. České zdravotní pojišťovny hradí léčbu kognitivy při:
a) Vaskulární demenci
b) Alzheimerově nemoci
c) Demenci při Parkinsonově nemoci
d) U všech uvedených poruch
7. Ve skupině pacientů s infarktem myokardu:
a) počet diabetiků stoupá
b) počet diabetiků klesá
c) je diabetiků asi 20 %
d) je diabetiků asi 50 %
8. Krátkodobou prognózu pacienta s infarktem myokardu ovlivňuje:
a) nejvíce diabetes mellitus
b) diabetes signifikantně neovlivňuje
c) ovlivňuje obezita
d) ovlivňuje věk pacienta
9. Který z uvedených faktorů významně negativně ovlivňuje dlouhodobou (pětiletou) prognózu pacientů po infarktu myokardu?
a) Dyslipidémie, obezita, diabetes, hypertenze
b) Diabetes, dyslipidémie, hypertenze a věk pacienta
c) Obezita a diabetes
d) Mužské pohlaví, diabetes, dyslipidémie, hypertenze
10. Jaké je pětileté riziko úmrtí diabetika po infarktu myokardu oproti pacientovi bez diabetu?
a) Asi 3× vyšší
b) Asi 1,7× vyšší
c) Asi 5× vyšší
d) Asi stejné
11. U kterého (kterých) z následujících onemocnění se může vyskytovat izolovaná diastolická dysfunkce?
a) U hypertenze s hypertrofickou levou komorou
b) U srdeční amyloidózy
c) U myokarditidy
d) U restriktivní kardiomyopatie
12. Které z následujících metod dokáží diagnostikovat diastolické selhání?
a) Rychlostní dopplerovská křivka proudění v mitrálním ústí
b) Metabolický PET
c) Vyšetření BNP v plazmě
d) Urea a kreatinin
13. U kterého (kterých) z následujících patologických stavů dochází k diastolické dysfunkci?
a) U srdeční tamponády
b) U mitrální regurgitace
c) U ischemické choroby srdeční
d) U aortální stenózy
14. Které z poruch provázejí dilatační kardiomyopatii?
a) Dilatace komor
b) Systolická dysfunkce
c) Izolovaná diastolická dysfunkce
d) Kombinace systolické i diastolické dysfunkce
15. Obézní 45letá žena bělošského původu má dobře kontrolovanou hypertenzi a nízký LDL cholesterol (2,84 mmol/l). Která z intervencí je nejvhodnější ke snížení KV rizika?
a) Omezení nasyceného tuku v potravě na < 10 % přijmu energie
b) Doplňky antioxidačně působících vitaminů
c) Denní podávání kyseliny acetylsalicylové
d) Doplňování ω-3 vícenasycených mastných kyselin
16. 55letá žena s metabolickým syndromem, jejíž 40letý bratr má prokázanou aterosklerózu, není schopna dosáhnout snížení LDL cholesterolu změnou životního stylu. Při jaké koncentraci LDL cholesterolu by se mělo začít s léčbou statinem?
a) 2,59 mmol/l
b) 2,84 mmol/l
c) 3,10 mmol/l
d) 3,36 mmol/l
17. 63letá žena černošského původu po menopauze je přijata na koronární jednotku pro akutní IM. Jde o druhý infarkt během tří let. V anamnéze se vyskytuje též astma, hyperlipidémie, deprese a hypertenze. Které metody intervence by měly být použity k prevenci dalších kardiovaskulárních příhod u této pacientky s vysokým rizikem?
a) Denní užívání kyseliny acetylsalicylové
b) Hormonální léčba
c) Úprava diety
d) Antidepresivní léčba

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky