Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Wednesday 20. January 2021 | Svátek má Ilona

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 5/2004
vydáno: 11.10.2004

<< skrýt odpovědi

1. Který znásledujících stavů je považován za společný všem komponentám metabolického syndromu?
a) Obezita
b) Porušená glukózová tolerance
c) Inzulinová rezistence
d) Hypertriglyceridémie
2. Za porušenou glykémii nalačno označujeme mírně zvýšenou koncentraci glukózy vkrvi nalačno vrozmezí 5,6 až 7,0 mmol/l, popřípadě 6,1 až 7,0 mmol/l.
a) Ano
b) Ne
3. Součástí kritérií NCEP-ATP III pro diagnózu metabolického syndromu není:
a) Zvýšený krevní tlak
b) Zvýšená koncentrace C-reaktivního proteinu
c) Snížená koncentrace HDL cholesterolu
d) Zvýšená koncentrace triglyceridů
4. Kolik procent čtyřicetiletých žen se syndromem polycystických ovarií má poruchu glukózové tolerance?
a) 5%
b) 20%
c) 40%
d) 60%
5. Které znásledujících tvrzení oinzulinové rezistenci je pravdivé?
a) Je primární příčinou ostatních složek metabolického syndromu
b) Je důsledkem hyperinzulinémie
c) Je příčinou hypertenze
d) Žádné zuvedených
6. Inzulinová rezistence bývá přítomna:
a) Jen uobézních jedinců
b) Jen udiabetiků
c) Také uosob bez obezity a diabetu, ale sjinými složkami metabolického syndromu
d) Jen uosob se současně přítomnými všemi komponentami metabolického syndromu
7. Jeden zprimárních účinků inzulinu je:
a) Inhibice jaterní produkce glukózy
b) Stimulace uvolnění volných mastných kyselin zadipocytů
c) Snížení využití glukózy ve svalech
d) Zvýšené vychytávání glukózy vmozku
8. Ve většině případů obezity a diabetu 2. typu je rezistence vůči hypoglykemizujícím účinkům inzulinu nejpravděpodobněji způsobena
a) Abnormálními molekulami glukózového transporteru
b) Protilátkami proti inzulinu
c) Abnormalitami vsignalizaci mezi inzulinovými receptory a glukózovými transportery
d) Protilátkami proti inzulinovému receptoru
9. Hlavním faktorem ovlivňujícím koncentraci glukózy vkrvi je:
a) Koncentrace inzulinu vkrvi
b) Příjem sacharidů vpotravě
c) Rovnováha mezi inzulin-dependentní produkcí glukózy vjátrech a utilizací glukózy ve svalech
d) Inzulinová rezistence
10. Jaká je pravděpodobnost, že osoba sdiabetem 1. nebo 2. typu trvajícím 15 let má známky retinopatie?
a) 20%
b) 40%
c) 60%
d) > 80%
11. Které znásledujících tvrzení oproliferativní diabetické retinopatii je pravdivé?
a) Je přítomná při existenci neovaskularizace sítnice
b) Je urychlená při uvolnění vaskulárního epitelového růstového faktoru
c) Může být asociována smakulárním edémem, krvácením do sklivce nebo trakčním odchlípením sítnice
d) Všechny uvedené
12. Které znásledujících tvrzení oklinicky významném makulárním edému není pravdivé?
a) Způsobuje 10% změnu středně těžké ztráty zraku během období tří let
b) Je definován jako edém sítnice 500 µm nebo méně od středu foveální jamky
c) Fokální laser je účinnou léčbou
d) Může být léčený periokulárně nebo intravitreálně aplikovaným triamcinolonem
13. Který znásledujících výroků olaserové koagulaci sítnice neplatí?
a) Je symptomatickou léčbou diabetické retinopatie
b) Je indikována upokročilé a velmi pokročilé neproliferativní diabetické retinopatie
c) Není indikována uproliferativní diabetické retinopatie
d) Může být fokální, kvadrantová nebo panretinální
14. Při výskytu horečnatého onemocnění ucestovatele by měla být provedena níže uvedená vyšetření svýjimkou:
a) Krevního obrazu a diferenciálního rozpočtu
b) Vyšetření stolice na přítomnost vajíček a parazitů
c) Rentgenu srdce a plic
d) Hemokultury a kultivace moči
15. Pacient po návratu ztropické oblasti sendemickým výskytem malárie přichází kobjasnění příčiny horečky. Je důležité se zeptat, zda řádné užíval antimalarika, která jste mu před cestou předepsal(a) vrámci profylaxe, neboť:
a) Nedostatečná kázeň vužívání antimalarické profylaxe je běžná
b) Nemocný možná nechce připustit, že si je ani nevyzvedl vlékárně
c) Nepravidelné užívání profylaxe proti malárii je rizikovým faktorem pro toto onemocnění
d) Platí všechny výše uvedené varianty
16. Inkubační doba kratší než 10 dnů je typická pro:
a) Virové hemoragické horečky
b) Turistický průjem
c) Malárii
d) Leptospirózu
17. Nejčastější infekcí přenášenou vektory uturistů do cizích zemí je:
a) Horečka dengue
b) Salmonelóza
c) Malárie
d) Hepatitida A
18. Který znásledujících stavů nepředstavuje příčinu převodní sluchové poruchy spojené stinnitem? (OTÁZKA NEHODNOCENA)
a) Infekce zevního ucha
b) Ucpání zvukovodu ušním mazem
c) Užívání kličkových diuretik
d) Otoskleróza
19. Která zuvedených charakteristik tinnitu není správná? Tinnitus je:
a) Hluboký žilní šelest – hypertenze
b) Jednostranný pocit plnosti vuchu a rotační závrať – Menierova nemoc
c) Jemný kontinuální šelest – glomus tumor
d) Foukavé zvuky synchronní sdýcháním – otevřená Eustachova trubice
20. Mezi příznaky vyvolané statoakustickým neurinomem patří:
a) Závrať
b) Jednostranný tinnitus
c) Percepční porucha sluchu
d) Všechny shora uvedené
21. Který zuvedených údajů není pravdivý?
a) Všichni nemocní stinnitem by měli být vyšetřeni audiometricky
b) Tinnitus může upozornit na ototoxický účinek léku
c) Poškození sluchu ototoxickou látkou je ireverzibilní
d) Častou příčinou tinnitu je poškození sluchu hlukem
22. Zvuk ladičky při Weberově zkoušce slyší:
a) Pacient spřevodní poruchou stejně vobou uších
b) Pacient spercepční poruchou sluchu vdruhostranném uchu
c) Pacient spřevodní poruchou vdruhostranném uchu
d) Pacient spercepční poruchou ve stejnostranném uchu

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky