Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Wednesday 21. April 2021 | Svátek má Alexandra

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 2/2007
vydáno: 11.05.2007

<< skrýt odpovědi

1. Který z následujících údajů o ventilačním ekvivalentu pro CO2 (VE/VCO2) není správný?
a) Zvýšené hodnoty se vyskytují u pacientů s onemocněním plic
b) Zvýšené hodnoty se vyskytují u pacientů se srdečním selháním
c) Ventilační ekvivalent pro CO2 stoupá na začátku zátěže
d) Ventilační ekvivalent pro CO2 stoupá při maximální zátěži
2. Které faktory ovlivňují vrcholovou spotřebu kyslíku?
a) Věk a pohlaví
b) Srdeční výdej
c) Motivace vyšetřované osoby
d) Všechny uvedené faktory
3. Které z následujících ukazatelů mají nejvyšší předpovědní hodnotu u pacientů se srdečním selháním?
a) Vrcholová spotřeba kyslíku
b) Vrcholová spotřeba kyslíku korigovaná na aktivní (beztukovou) tělesnou hmotnost
c) Vrcholový tepový kyslík korigovaný na aktivní (beztukovou) tělesnou hmotnost
d) Ventilační ekvivalent pro CO2
4. Které z následujících tvrzení týkajících se hodnocení perioperačního rizika a intervencí u pacientů se srdečním onemocněním podstupujících nekardiální operaci je pravdivé?
a) Urgentní operace by měla být odložena do doby, než lze dokončit formální stratifikací rizika
b) Většině pacientů prospěje podávání beta-blokátorů nebo alfaagonistů
c) Funkční stav a tolerance zátěže představují z hlediska rozhodování důležité faktory
d) Jsou k dispozici pádné důkazy z prospektivních studií, podle nichž zahájení léčby statinem před operací zlepšuje výsledné stavy
5. Které z následujících lékových skupin zlepšují podle prospektivních studií výsledné stavy u pacientů, kteří jsou v perioperačním období vysoce ohroženi?
a) Blokátory kalciových kanálů
b) Nitráty
c) Beta-blokátory
d) Statiny
6. U které z níže uvedených skupin pacientů doporučuje aktualizace směrnic American College of Cardiology/American Heart Association z roku 2006 perioperační podávání beta-blokátorů?
a) U vysoce ohrožených pacientů podstupujících cévní operace
b) U mírně až středně ohrožených pacientů podstupujících jiné než cévní operace
c) U pacientů aktuálně užívajících beta-blokátory z jiné indikace
d) U mírně až středně ohrožených pacientů podstupujících cévní operace
7. Který z následujících bodů tvoří součást systému STEPS?
a) Bezpečnost
b) Podávání léčiva dvakrát denně
c) Podávání nižších dávek starším pacientům
d) Poskytování vzorků
8. Který z následujících bodů popisuje doporučenou strategii racionální preskripce?
a) Udržujte si bohatou zásobu vzorků
b) Nezneklidňujte pacienta popisováním vzácných, leč závažných nežádoucích účinků
c) Při psaní receptů se vyhýbejte užívání zkratek
d) Sdělujete-li údaje o riziku, vyjadřujte je spíše v procentech a pravděpodobnostech než v absolutních číslech
9. Který z následujících bodů je příkladem „preskripční kaskády“?
a) Přidání druhého a posléze třetího antihypertenziva témuž pacientovi
b) Preskripce zvyšujících se dávek léčiva kvůli nedostatečnému účinku
c) Preskripce jednoho léčiva za účelem potlačení nežádoucího účinku způsobeného jiným léčivem
d) Doporučení farmakologických i nefarmakologických léčebných postupů témuž pacientovi
10. Který z následujících údajů o akutní cholecystitidě u pacientů vyššího věku je správný?
a) Murphyho příznak je spolehlivým diagnostickým ukazatelem
b) Většina nemocných má bolest v zádech nebo v boku
c) Všichni nemocní mají nauseu
d) Více než polovina pacientů je afebrilních
11. Mezi spolehlivé předpovědní ukazatele akutní apendicitidy u pacientů vyššího věku patří:
a) Horečka (teplota > 37,7 °C)
b) Dlouhodobé bolesti celého břicha
c) Vyšší než 6% zastoupení tyček v diferenciálním počtu leukocytů
12. Který z níže uvedených rizikových faktorů pro gastroduodenální vředovou chorobu je nejdůležitější?
a) Emoční stres
b) Infekce Helicobacterem pylori
c) Kouření
d) Nesteroidní antiflogistika
13. Která z následujících vyšetřovacích metod se doporučuje k potvrzení diagnózy divertikulózy?
a) Kolonoskopie
b) Klysma s baryovou kontrastní látkou
c) Ultrasonografie s vysokou rozlišovací schopností
d) Výpočetní tomografie
14. Co nepatří mezi hlavní příčiny akutní mesenterické ischémie u starších pacientů?
a) Embolie či trombóza horní mesenterické tepny
b) Kouření
c) Trombóza mesenterické žíly

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky