Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Friday 15. January 2021 | Svátek má Alice

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 3/2007
vydáno: 22.06.2007

<< skrýt odpovědi

1. Jaká je incidence diabetu (na 1 000 osob/let) u pacientů s arteriální hypertenzí podle studie ARIC?
a) 5–9 případů
b) 15–19 případů
c) 25–29 případů
d) 35–39 případů
2. Které z následujících faktorů se podílejí na inzulinové rezistenci u hypertoniků?
a) Strukturální změny arteriol
b) Nadváha/obezita
c) Aktivace sympatického nervového systému
d) Všechny uvedené faktory
3. Jaká je míra pravděpodobnosti vzniku diabetu (poměr šancí) při léčbě inhibitory ACE ve srovnání s diuretiky?
a) 0,47
b) 0,67
c) 0,87
d) 1,07
4. Které jsou dvě nejčastější příčiny primárního hyperaldosteronismu?
a) Jednostranný adenom nadledviny
b) Karcinom nadledviny
c) Dexamethasonem supresibilní hyperaldosteronismus
d) Bilaterální adrenální hyperplazie
5. Která z následujících ACTH dependentních forem hyperkortisolismu se vyskytuje nejčastěji?
a) Adenom hypofýzy secernující ACTH
b) Ektopická nadprodukce ACTH
c) Nádor produkující CRH
d) Mnohočetná endokrinní neoplazie
6. Která z následujících lékových skupin je nejvhodnější k předoperační přípravě pacienta s feochromocytomem?
a) Blokátory vápníkových kanálů
b) Beta-blokátory
c) Inhibitory ACE
d) Alfa-blokátory
7. Inhibitory leukotrienů v léčbě alergie a astmatu (str. 28) Patnáctiletý chlapec s perzistentním astmatem, nedostatečně kompenzovaným léčbou krátkodobě působícími inhalačními beta2-agonisty, přichází k rutinnímu vyšetření. Který z následujících kroků je v této situaci nejvhodnější?
a) Přidat inhibitor leukotrienů
b) Přidat inhalační kortikosteroid
c) Přidat antihistaminikum druhé generace
d) Přidat beta2-agonistu s dlouhodobým účinkem a inhibitor leukotrienů
8. Ve které z následujících klinických situací byl prokázán přínos léčby inhibitory leukotrienů?
a) Léčba námahového astmatu
b) Náhrada inhalačního kortikoidu u dospělých s perzistentním astmatem
c) Iniciální léčba atopické dermatitidy
d) Doplňková léčba chronické kopřivky, přidaná k desloratadinu
9. Který z následujících údajů o montelukastu není správný?
a) Podává se perorálně v jedné denní dávce
b) Vyvolává funkční poruchu jater častěji než zafirkulast
c) Výskyt nežádoucích účinků je obdobný jako u placeba
d) Lze ho podávat dětem od tří let věku
10. U šestiletého chlapce došlo ke vzplanutí atopické dermatitidy. Při vyšetření je patrno, že většina lézí se vyskytuje na předloktích a zejména na rukou. Které z následujících tvrzení týkajících se lokální léčby kortikoidy u tohoto pacienta je správné?
a) Toto dítě bude při desetidenní léčebné kúře potřebovat přibližně 40 g kortikoidů
b) Emulze je léková forma první volby zajišťující optimální hydrataci kůže
c) Krémy jsou často spojeny s rozvojem alergické kontaktní dermatitidy
d) Masti snižují účinnost aktivní složky léčiva
11. Kůže dítěte vypadá při kontrolním vyšetření mnohem lépe, nicméně trvá svědění, které ruší jeho spánek. Které z následujících doporučení je pro potlačení uvedených příznaků nejvhodnější?
a) Dítě by mělo být často koupáno v horké vodě
b) Chlapec by měl mít před spaním ruce ošetřovány zvlhčující mastí a měl by spát v bavlněných rukavicích, aby byla podpořena hydratace
c) Dítě by mělo dostávat perorální pimecrolimus
d) Dítěti by měla být podána desenzitizační injekce
12. Který/které z následujících přístupů představuje/představují vhodnou léčbu druhé volby u pacienta s atopickou dermatitidou, jenž neodpovídá na lokální léčbu kortikosteroidy?
a) Systémové podávání antibiotik
b) Lokální podávání inhibitorů kalcineurinu
c) Methotrexát
d) Inhibitory leukotrienů
13. Které z následujících tvrzení týkající se cytologie sputa v diagnostice karcinomu plic je správné?
a) Je více výtěžná v diagnostice centrálních než periferních tumorů
b) Je více výtěžná v diagnostice periferních tumorů než centrálních
c) Je stejně výtěžná v diagnostice centrálních i periferních tumorů
d) Pro diagnostiku karcinomu plic se již nepoužívá
14. Které z následujících tvrzení ohledně screeningu karcinomu plic je správné?
a) Existuje dostatek důkazů, že snižuje mortalitu u rizikových pacientů
b) Je doporučen několika velkými poskytovateli zdravotní péče
c) Existuje jasný důkaz, že screening umožňuje včasnější detekci plicního karcinomu
d) Není drahý a zřídka vede k nadměrnému vyšetřování
15. Který/é z následujících testů je/jsou indikován/y pro vyšetření periferního plicního tumoru?
a) Cytologie sputa
b) Bronchoskopie
c) Transthorakální aspirační biopsie
d) Videoasistovaná thorakoskopie

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky