Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Friday 15. January 2021 | Svátek má Alice

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 4/2004
vydáno: 26.07.2004

<< skrýt odpovědi

1. Která zdaných tvrzení oužití antidiaroik upacientů sakutní gastroenteritidou jsou správná?
a) Tato léčba by neměla být zahájena vpřípadě podezření na infekci způsobenou Escherichia coli produkující shiga toxin
b) Tato léčba by neměla být zahajována při infekcích vyvolaných noroviry
c) Opiáty patří mezi nejbezpečnější a nejúčinnější léčiva
d) Difenoxylát satropinem je preferovaným lékem vzhledem ktomu, že tato léčba je bezpečná
2. Třicetiletá, jinak zdravá žena, přichází sanamnézou vodnatých průjmů, které trvají dva dny a jsou doprovázeny subfebriliemi bez zvracení. Je mírně dehydratovaná. Která zuvedených infekcí je nejméně pravděpodobnou příčinou jejích obtíží?
a) Infekce noroviry
b) Otrava zjídla snědeného dvě hodiny před začátkem obtíží
c) Infekce cryptosporidiemi
d) Infekce enterotoxigenní Escherichia coli
3. Které zuvedených patogenů se často přenášejí přímo horizontálně?
a) Bacillus cereus
b) Listeria monocytogenes
c) Noroviry
d) Clostridium perfringens
4. Které zuvedených patogenů vyvolávají akutní gastroenteritidu skrvavými průjmy?
a) Noroviry
b) Salmonella sp.
c) Staphylococcus aureus
d) Campylobacter sp.
5. Kultivační vyšetření stolice upacientů svirovou gastroenteritidou je indikováno:
a) Při výskytu horečky
b) Při přítomnosti krve ve stolici
c) Upracovníků vpotravinářství či zdravotnictví
d) Ve všech uvedených případech
6. Které zuvedených látek zkonzumovaných před testem krvácení ve stolici nezpůsobují falešně pozitivní výsledky?
a) Nesteroidní antirevmatika
b) Červené maso
c) Warfarin
d) Ovoce a zelenina
7. Vjakém procentu případů okultního krvácení se prokáže zdroj vhorní části GIT?
a) 20–29%
b) 30–39%
c) 40–49%
d) ≥ 50%
8. Co platí oscintigrafické diagnostice krvácení do GIT pomocí značených erytrocytů?
a) Detekční práh nezávisí na intenzitě krvácení
b) Nutno počítat smožností nesprávné lokalizace zdroje krvácení
c) Nutno počítat sfalešně negativním výsledkem
d) Všechny uvedené údaje jsou správné
9. Které zuvedených vyšetřovacích metod jsou vhodné upacientů starších 50 let vpřípadě absence klinických příznaků specifického zdroje krvácení?
a) Irigografie sdvojím kontrastem
b) Koloskopie
c) Jednoduchá irigografie
d) Kapslová endoskopie
10. Chemický (quajakový) test na okultní krvácení může být falešně pozitivní:
a) Při konzumaci potravy svysokým obsahem vlákniny
b) Při užívání kyseliny acetylsalicylové nebo nesteroidních antiflogistik
c) Při konzumaci malého množství ovoce a zeleniny
d) Při konzumaci rybího masa
11. Které (event. která) znásledujících tvrzení týkajících se kombinovaných preparátů sobsahem běžného analgetika (např. paracetamol, kyselina acetylsalicylová) skodeinem platí?
a) Často dokáží migrenózní bolest dostatečně potlačit, jsou-li užity včas na začátku záchvatu
b) Mohou bolesti hlavy paradoxně vyvolávat, jsou-li užívány příliš často
c) Vněkterých částech Severní Ameriky jsou dostupné bez lékařského předpisu
d) Platí všechny uvedené varianty
12. Agonisté receptorů 5-HTID („triptany“) jsou kontraindikovány vpřípadě:
a) Migrény saurou
b) Ischemické choroby srdeční
c) Špatně kompenzovaného astmatu
d) Pacientů ve věku nad 50 let
13. Mezi indikace preventivní antimigrenózní léčby patří:
a) Časté záchvaty nedostatečně odpovídající na různé léky ve vhodném množství
b) Skutečnost, že záchvaty opakovaně neustupují po sumatriptanu
c) Situace, kdy triptany jsou pro nemocného finančně neúnosné
d) Situace, kdy těhotná pacientka nesnáší triptany sohledem na časté zvracení
14. Který typ bolestí hlavy lze na podkladě anamnézy nejsnáze odlišit od migrény?
a) Tenzní
b) „Cluster headaches“
c) Symptomatické
d) Žádný ze shora uvedených
15. Pro nemocné trpící migrénou svýraznou nauseou a zvracením jsou vhodnější:
a) Nosní spreje
b) Perorálně užívané léky
c) Injekčně aplikované preparáty
d) Platí a) i c)
16. Které znásledujících tvrzení odiabetu 2. typu a její léčbě je pravdivé?
a) Glykovaný hemoglobin (HbA1c) odráží průměrnou glykémii vpředchozích třech měsících
b) Uvětšiny pacientů se špatně kompenzovaným diabetem není třeba se zaměřit na změnu životního stylu (např. redukce hmotnosti, pravidelná fyzická aktivita)
c) Cílem dlouhodobé kompenzace diabetu je dosáhnout hodnoty HbA1c 8%
d) Žádné zuvedených
17. Všechna následující tvrzení odiabetu 2. typu jsou pravdivá kromě:
a) Udiabetiků jsou úmrtí na ICHS dvakrát častější než upacientů bez diabetu
b) Cílová hodnota krevního tlaku je pod 130/80 mm Hg
c) Beta-blokátory by se neměly nikdy používat vléčbě hypertenze udiabetiků
d) UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) ukázala snížení rizika úmrtí na stavy související sdiabetem upacientů spřísnou kontrolou krevního tlaku
18. Které znásledujících tvrzení odiabetické proteinurii je pravdivé?
a) Stanovení albuminurie zjednoho vzorku moči nekoreluje dobře snálezy z24hodinového sběru moči
b) Mikroalbuminurie je citlivý ukazatel časného poškození ledvin udiabetiků
c) Intenzivní fyzická zátěž nezvyšuje mikroalbuminurii vmoči ve vzorcích získaných vprůběhu 48 hodin od zátěže
d) Léčba inhibitory ACE zřídka ovlivní progresi mikroalbuminurie
19. Výše krevního tlaku se udiabetiků 2. typu zjišťuje:
a) 1× ročně
b) Při každé návštěvě
c) 2× ročně
d) 4× ročně
20. Mezi běžné nežádoucí účinky interferonu řadíme:
a) Příznaky připomínající chřipku
b) Depresi
c) Vypadávání vlasů
d) Všechny výše uvedené
21. Který ztěchto jevů je důsledkem mutace voblasti tyrosinmethionin- aspartát-aspartát (YMDD)?
a) Rezistence na lamivudin
b) Rezistence na interferon
c) Rezistence na adefovir
d) Inhibice tvorby povrchového antigenu viru hepatitidy B
22. Co lze očekávat od prodloužené terapie lamivudinem?
a) Zvýšení procenta osob, které na ni odpovídají
b) Vznik lamivudin-rezistentních mutací HBV
c) Zvýšený výskyt cirhózy
d) Platí a) i b)
23. Aktivní replikace HBe-negativní formy viru HBV se neprojeví:
a) Zvýšenou sérovou koncentrací HBV DNA
b) Přítomností HBeAg
c) Vysokou sérovou koncentrací ALT
d) Platí a) až c)
24. Klíčovým testem pro hodnocení stavu pacienta a účinnosti léčby je:
a) Stanovení HBeAg
b) Stanovení HBV DNA
c) Stanovení jaterních enzymů
d) Stanovení anti-HBe

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky