Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Friday 15. January 2021 | Svátek má Alice

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 4/2007
vydáno: 17.09.2007

<< skrýt odpovědi

1. Léčba hypertriglyceridémie (str. 11) Které z následujících tvrzení týkajících se pacientů s hraničně zvýšenými koncentracemi triglyceridů (1,70– 2,25 mmol/l) platí?
a) Měli by být vyšetřeni na přítomnost metabolického syndromu.
b) Primárním cílem jejich léčby je snížení koncentrace triglyceridů.
c) Většina z nich by měla být léčena fibráty.
d) Většina z nich by měla být léčena niacinem.
2. Které z níže uvedených tvrzení vztahujících se k pacientům s velmi vysokými koncentracemi triglyceridů (≥ 5,65 mmol/l) je správné?
a) Pokud se koncentrace triglyceridů pohybují v rozmezí 22,6–28,3 mmol/l, lze většinou dosáhnout jejich normalizace.
b) Praktickou volbu pro počáteční farmakoterapii představují fibráty.
c) Cílem je dosáhnout koncentrace triglyceridů < 2,26 mmol/l.
d) Nikdy by u nich neměla být používána kombinovaná farmakoterapie.
3. Které/která z následujících tvrzení týkajících se non-HDL cholesterolu platí?
a) Koncentrace non-HDL cholesterolu odpovídá rozdílu mezi koncentrací LDL cholesterolu a koncentrací HDL cholesterolu.
b) Koncentrace non-HDL cholesterolu odpovídá rozdílu mezi koncentrací celkového cholesterolu a koncentrací HDL cholesterolu.
c) Cílová koncentrace non-HDL cholesterolu je stejná jako cílová koncentrace LDL cholesterolu.
d) Snižování koncentrace non-HDL cholesterolu představuje sekundární cíl úpravy lipidového spektra.
4. Jaký je správný postup při léčbě smíšené dyslipidémie?
a) Léčba by se měla soustředit primárně na snižování koncentrace LDL cholesterolu. Mezi sekundární cíle by měl patřit pokles koncentrace non-HDL cholesterolu.
b) Léčba by se měla soustředit primárně na zvyšování HDL cholesterolu a sekundárně na snižování koncentrace LDL cholesterolu.
c) Léčba by se měla soustředit primárně na snižování triglyceridémie.
d) Léčba by se měla soustředit primárně na snižování koncentrace non-HDL cholesterolu. Mezi sekundární cíle by měl patřit pokles koncentrace LDL cholesterolu.
5. Potřebujeme nová hypolipidemika? (str. 18) Který z uvedených statinů nejvíce ovlivňuje koncentraci LDL cholesterolu?
a) Simvastatin
b) Rosuvastatin
c) Fluvastatin
d) Atorvastatin
6. U kterého z uvedených léčiv chybí dostatek klinických dat z intervenčních studií?
a) Atorvastatinu
b) Kombinace ezetimib + statin
c) Simvastatinu
d) Rosuvastatinu
7. Které dva z následujících léčebných postupů jsou považovány za bezpečnější?
a) Léčba cerivastatinem
b) Léčba fluvastatinem
c) Kombinace ezetimib + statin
d) Léčba simvastatinem v dávce 80 mg
8. Diabetes mellitus a ischemická choroba srdeční (str. 26) Který z následujících údajů o ischemické chorobě srdeční (ICHS) u diabetiků 2. typu není správný?
a) Na zvýšené prevalenci ICHS se podílejí klasické rizikové faktory spolu s poruchou metabolismu sacharidů.
b) Sklerotické změny v koronárních tepnách jsou u diabetiků zpravidla difuzní.
c) Přítomnost diabetu nemá vliv na krátkodobé výsledky koronárních intervencí.
d) Jedním z faktorů zvyšujících mortalitu na ICHS je vegetativní neuropatie.
9. Který z následujících údajů o symptomatologii ICHS u diabetiků ve srovnání s pacienty bez diabetu je správný?
a) Nižší práh pro anginózní bolest
b) Zvýšené riziko arytmií při ischémii myokardu
c) Pomalejší tepová frekvence
d) Zkrácený interval QTc na EKG
10. Která neinvazivní vyšetřovací metoda má zvláštní výhody u diabetiků ve srovnání s pacienty bez diabetu?
a) Scintigrafie myokardu
b) Zátěžová echokardiografie
c) Bicyklová ergometrie
d) Vícevrstevná výpočetní tomografie
11. Které (která) tvrzení o neinvazivní diagnostice ischémie myokardu je správné?
a) Všeobecně se dává přednost dynamickému vyšetření; nelze-li provést bicyklovou ergometrii, přichází v úvahu farmakologická zátěž.
b) K neinvazivní diagnostice ischémie myokardu se užívá ergometrie, zátěžové echokardiografie a perfuzní scintigrafie.
c) Zátěžová echokardiografie a perfuzní scintigrafie mají vyšší senzitivitu a specificitu než ergometrie.
d) Ergometrie má vyšší senzitivitu a specificitu než zátěžová echokardiografie a perfuzní scintigrafie.
12. Léčba běžného nachlazení (str. 38) Které z následujících doporučení ohledně užívání antibiotik pro prevenci příznaků nachlazení je správné?
a) Antibiotika se doporučují u pacientů, kteří po třech až pěti dnech trpí hnisavou rýmou.
b) Antibiotika jsou doporučována pro prevenci pneumonie.
c) Antibiotika se nedoporučují u pacientů s podezřením na nachlazení.
d) Antibiotika jsou doporučována u dospělých s nachlazením a horečkou, které trvají tři až pět dnů.
13. Které z níže uvedených tvrzení ohledně léčby kašle provázejícího nachlazení platí?
a) Byla prokázána účinnost kodeinu.
b) Byla prokázána účinnost hydrocodonu.
c) Byla prokázána účinnost kombinace antihistaminik s dekongestivy.
d) Dětem by neměla být podávána léčiva proti kašli.
14. Který (které) z následujících přípravků se doporučuje (doporučují) pro léčbu nosních příznaků souvisejících s nachlazením u dospělých?
a) Intranasální dekongestiva
b) Perorální dekongestiva
c) Lokální (intranasální) ipratropium
d) Monoterapie perorálními antihistaminiky
15. Které (která) tvrzení týkající se léčby běžného nachlazení je (jsou) správné (správná)?
a) Antibiotika vedou k úlevě od příznaků a nezkracují dobu trvání nemoci.
b) Léčba příznaků běžného nachlazení doplňkovými a alternativními léčivy (tj. echinaceou, vitaminem C a zinkem) se nedoporučuje.
c) Pomoci mohou zvlhčený vzduch a zvýšení příjmu tekutin.
d) Profylaxe vitaminem C může v populaci zkrátit trvání a zmírnit závažnost a snížit incidenci běžného nachlazení u osob vystavených stresu.

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky