Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Saturday 16. January 2021 | Svátek má Ctirad

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 3/2008
vydáno: 26.06.2008

<< skrýt odpovědi

1. Který z následujících údajů o riziku zlomenin není správný?
a) Většina zlomenin vzniká u mužů s denzitou kostního minerálu (BMD) v pásmu osteopenie
b) Při stejné hodnotě BMD je riziko zlomeniny obratle nižší u mužů než u žen
c) Výskyt zlomenin krčku stehenní kosti je u mužů spojen s vyšší průměrnou hodnotou BMD než u žen
d) Zlomeniny obratlů vznikají u mužů s osteoporózou často po minimálním traumatu
2. Které z uvedených látek se pomocí laboratorních metod vyšetřují u mužů s nízkou hodnotou BMD?
a) Tyreotropní hormon v séru nebo v plazmě
b) Kalcium v séru
c) Testosteron v séru
d) Všechny uvedené látky
3. U kterých léčiv byl u mužů s osteoporózou prokázán výrazný pokles zjištěných zlomenin obratlů?
a) Bisfosfonáty
b) Testosteron u hypogonadálních mužů
c) Teriparatid
d) Testosteron u eugonadálních mužů
4. Které chemokiny vyvolávají migraci neutrofilních granulocytů?
a) Interleukin 2
b) Interleukin 5
c) Interleukin 8
d) Leukotrien B4
5. Ve kterých stadiích CHOPN je indikováno trvalé podávání dlouhodobě působících bronchodilatancií?
a) I až IV
b) II až IV
c) Pouze III a IV
d) Pouze IV
6. Které terapeutické metody průkazně snižují u pacientů s CHOPN mortalitu?
a) Anticholinergika s prodlouženým účinkem
b) β2‑sympatomimetika s prodlouženým účinkem
c) Inhibitory fosfodiesterázy
d) Dlouhodobá oxygenoterapie
7. Jak se aplikuje vakcína FluMist?
a) Intranasálně ve spreji
b) Injekčně do svalu
c) Injekčně do kůže
d) Na povrch sliznice
8. Jaký typ vakcíny představuje FluMist?
a) Inaktivovaná trivalentní
b) Živá atenuovaná
c) Trivalentní
d) „Adaptovaná na chlad“
9. C o znamená adaptace na chlad u vakcíny FluMist?
a) K replikaci viru vakcíny dochází při 25 °C
b) K replikaci viru vakcíny dochází při 37 °C
c) Replikace viru vakcíny se zastavuje při 25 °C
d) Replikace viru vakcíny se zastavuje při 37 °C
10. Dochází k vylučování a přenosu vakcinálního viru z očkovací látky FluMist na další osoby?
a) Ano
b) Ne
c) Částečně
d) V klinických studiích byl zaznamenán jen jeden případ přenosu
11. K ochraně proti kterým chřipkovým virům dochází po aplikaci živé atenuované vakcíny adaptované na chlad?
a) Těm, které jsou identické s vakcinálními
b) Těm, které jsou homologními i driftovými variantami vakcinálních kmenů
c) Jde o univerzální vakcínu, která chrání proti všem kmenům
d) Nechrání proti chřipce vůbec
12. Která z následujících situací představuje platnou indikaci podávání antipsychotik osobám žijícím v ošetřovatelských zařízeních s kvalifikovanou péčí?
a) Bloudění
b) Nespolupráce
c) Krátká reaktivní psychóza
d) Zanedbávání péče o vlastní osobu
13. Kterým z následujících léčiv bychom se podle Beersových kritérií měli u starších pacientů obecně vyhýbat?
a) Amitriptylinu
b) Fluoxetinu
c) Diazepamu
d) Lisinoprilu
14. Který z následujícíh údajů o lékových interakcích není správný?
a) Warfarin zvyšuje účinek derivátů sulfonylurey
b) Risperidon zvyšuje účinek metforminnu
c) Rifampicin snižuje účinek warfarinu
d) Barbituráty snižují účinek prednisonu

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky