Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Thursday 03. December 2020 | Svátek má Svatoslav

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 3/2005
vydáno: 21.03.2005

<< skrýt odpovědi

1. Který znásledujících příznaků nebo rizikových faktorů by měl vést lékaře kzahájení dlouhodobé terapie astmatu udětí?
a) Jedna ataka pískotů vposledním roce, pokud trvala celý den a narušila spánek.
b) Dvě ataky pískotů vposledním roce, pokud trvaly déle než jeden den, ale nenarušovaly spánek.
c) Tři ataky pískotů vposledním roce.
d) Čtyři a více atak pískotů vposledním roce, pokud trvaly déle než jeden den a narušovaly spánek a pokud jsou přítomny rizikové faktory astmatu.
2. Který znásledujících údajů vkombinované léčbě inhalačními kortikosteroidy a β2-sympatomimetiky sprodlouženým účinkem není správný?
a) Po přidání β2-sympatomimetika může být dávka kortikosteroidu snížena.
b) Po přidání β2-sympatomimetika může být kortikosteroid postupně vysazen.
c) Kombinovaná léčba je účinnější než přidání antileukotrienu.
d) Kombinovaná léčba je účinnější než zdvojení dávky samotného kortikosteroidu.
3. Který(é) znásledujících údajů obezpečnosti inhalačních kortikosteroidů udětí sastmatem je (jsou) správný(é)?
a) Inhalační kortikosteroidy mohou mít negativní vliv na tělesnou výšku vdospělosti.
b) Inhalační kortikosteroidy mají lepší terapeutické výsledky než nedocromil (Tilade).
c) Nízké až střední dávky inhalačních kortikosteroidů zpomalují růst dítěte o1 cm vprvním roce užívání.
d) Inhalační kortikosteroidy by se měly užívat jako léčba první volby.
4. Co svědčí ozlepšení dlouhodobé kontroly astmatu udětí?
a) Zvýšení FEV1
b) Snížená bronchiální hyperreaktivity
c) Pokles četnosti hospitalizací pro astma
d) Vše shora uvedené
5. Kdy dochází nejčastěji kexacerbaci astmatu vtěhotenství?
a) V8.–16. týdnu
b) V17.–23. týdnu
c) Ve 24.–36. týdnu
d) Od 37. týdne do porodu
6. Který znásledujících inhalačních kortikoidů byl zařazen do kategorie B pro užívání vtěhotenství?
a) Budesonid
b) Fluticason propionát
c) Beclomethason dipropionát
d) Triamcinolon acetát
7. Která zvrozených vad je spojena sužíváním perorálních kortikoidů vprvním trimestru?
a) Pes equinovarus
b) Rozštěp patra
c) Defekt septa komor
d) Prstencovitý pankreas
8. Sjakými riziky je spojeno dlouhodobé užívání perorálních kortikoidů vtěhotenství?
a) Preeklampsie
b) Zvýšený hmotností přírůstek plodu
c) Hypertriglyceridémie
d) Zhoršení diabetu
9. Které faktory zvyšují náchylnost hospitalizovaných pacientů kpseudomonádové infekci?
a) Umělá plicní ventilace
b) Permanentní močový katétr
c) Chemoterapie maligních nádorů
d) Všechny shora uvedené
10. Které zuvedených antibiotik nevykazuje klinicky významné působení proti Pseudomonas aeruginosa?
a) Ampicilin
b) Aztreonam
c) Ceftazidim
d) Piperacilin
11. Vůči kterému znásledujících antibiotik se rezistence Pseudomonas aeruginosa během léčby rozvíjí nejčastěji?
a) Amikacin
b) Ceftazidim
c) Imipenem
d) Tobramycin
12. Které zuvedených kombinací antibiotik bychom se měli sohledem na výsledky studií in vitro při léčbě infekcí Pseudomonas aeruginosa vyhnout?
a) Cefepim a tobramycin
b) Ceftazidim a amikacin
c) Imipenem a piperacilin
d) Piperacilin a ciprofloxacin
13. Které příznaky jsou vdiagnostice akutní bakteriální rinosinusitidy nejdůležitější?
a) Hnisavý výtok
b) Bolest voblasti zubů horní čelisti nebo tváře
c) Jednostranná palpační citlivost
d) Náhle vzniklá cefalgie slokalizací bolesti vtýle nebo zátylku
14. Které znásledujících tvrzení oakutní bakteriální rinosinusitidě je pravdivé?
a) Antibiotická léčba je indikována unemocných, jejichž příznaky trvají déle než pět dnů a zároveň splňují dvě a více klinických kritérií ABRS.
b) Antibiotika se předepisují jen nemocným, jejichž příznaky trvají déle než sedm dnů a splňují alespoň jedno zklinických kritérií ABRS.
c) Antibiotika se vléčbě vůbec nepoužívají.
d) Antibiotika by měla být vyhrazena jen pro léčbu nemocných, jejichž příznaky trvají déle než sedm dnů a zároveň splňují dvě a více klinických kritérií ABRS (hnisavý výtok znosu, bolest lokalizovaná voblasti horní čelisti, jednostranná palpační
15. Který znásledujících faktorů nejčastěji predisponuje vznik akutní bakteriální rinosinusitidy?
a) Imunodeficience
b) Kouření
c) Anomálie voblasti ostiomeatálního komplexu
d) Chronické tonzilofaryngitidy
16. Který(é) znásledujících mikroorganismů je(jsou) nejčastějším(i) původcem(i) komunitně přenosné akutní bakteriální rinosinusitidy?
a) Streptococcus pneumoniae
b) Branhamella catarrhalis
c) Haemophilus influenzae
d) Staphylococcus aureus
17. Které znásledujících antibiotik je nejlepším lékem první volby při léčbě akutní bakteriální rinosinusitidy upacientů bez lékové alergie?
a) Azitromycin
b) Claritromycin
c) Amoxicilin
d) Amoxicilin-klavulanát
18. Máme pacienta se středně těžkou akutní bakteriální rinosinusitidou, anebo pacienta sABRS, který nereaguje na léčbu antibiotiky první volby. Který znabízených druhů léčby zvolíte?
a) Amoxicilin-klavulanát nebo cefalexin
b) Amoxicilin-klavulanát nebo erythromycin
c) Fluorochinolon nebo cefprozil
d) Amoxicilin-klavulanát nebo fluorochinolon
19. Ukterého(ých) znásledujících druhů léčby nebyl prokázán žádný významnější účinek při léčbě pacientů sakutní bakteriální rinosinusitidou?
a) Antihistaminika první generace
b) Perorální dekongestiva
c) Vitamin C
d) Extrakt zechinacey

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky