Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Wednesday 20. January 2021 | Svátek má Ilona

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 6/2008
vydáno: 22.12.2008

<< skrýt odpovědi

1. Který z následujících kardiovaskulárních rizikových faktorů je nejvíce spojen s přechodem onemocnění periferních tepen do kritické končetinové ischémie?
a) Hypertenze
b) kouření
c) diabetes mellitus
d) věk nad 65 let
2. Která z následujících klinických situací má nejmenší vztah k onemocnění periferních tepen?
a) 65letý muž kuřák s hypertenzí a hyperlipidémií, který není schopen „udržet krok“ se svou ženou kvůli bolestem v končetinách.
b) 60letá žena s dobře kompenzovanou hypertenzí mající nepříjemný pocit v obou lýtkách v noci.
c) 45letý muž diabetik s extrémně bolestivým vředem na palci nohy.
d) 48letý muž hypertonik a diabetik s téměř trvalou bolestí na pravém chodidle. Bolest se zhoršuje při elevaci nohou při spaní a zmírňuje se při svěšení nohou dolů s postele
3. Muž ve věku 70 let s I CHS, hypertenzí a hyperlipidémií udává bolest v levém stehnu a končetině po obejití několika domovních bloků. Bolest v klidu odezní. Při vyšetření je intenzita jeho pulsu (0 = puls chybí, 1 = snížený, 2 = normální, 3 = hraniční; vpravo/vlevo) 2/1 na stehenní a 2/1 na podkolenní tepně, 1/0 na tepně a. dorsalis pedis a 1/1 na a. tibialis posterior. Které z následujících vyšetření by mělo být provedeno následně?
a) Digitální subtrakční angiografie
b) Angiografie pomocí výpočetní tomografie (CTA)
c) Angiografie pomocí magnetické rezonance (MRA)
d) Klidový index kotník-paže (ABI)
4. N emocný popsaný v předcházející otázce podstoupil vhodný diagnostický test, který u něj odhalil významnou ileofemorální stenózu. Pacient užívá beta-blokátor a inhibitor ACE, statin a kyselinu acetysalicylovou. Který z níže uvedených kroků v léčbě by měl následovat?
a) Odeslání k cévnímu specialistovi ke koronární angiografii
b) Přerušení léčby beta-blokátorem, jelikož může být příčinou periferní vazokonstrikce a zhoršování klaudikace
c) Odeslání na kontrolovaný cvičební program a perspektivně cilostazol
d) Okamžité odeslání k cévnímu chirurgovi s úvahou o provedení bypassu
5. N emocný popsaný v otázce 3 a 4 se vrací zpět po šesti měsících do ambulance. Nebyl schopen dokončit cvičební program z důvodu bolesti v levé dolní končetině, která se zhoršila a j e nyní trvalá. Intenzita pulsu při cvičení (vpravo/vlevo) je 2/1 na stehenní a 2/0 na podkolenní tepně, 1/0 DP a 1/0 PT. Levé chodidlo nemocného je při pohmatu studené, na hřbetu nohy jsou dva bolestivé vředy. Který je další nejlepší krok v léčbě tohoto pacienta?
a) Přidáme do léčebného plánu vazodilatancium, např. amlodipin
b) Přidáme do léčebného plánu pentoxifylin
c) Odešleme k cévnímu odborníkovi s úvahou o revaskularizačním výkonu
d) Odešleme k dermatologovi na biopsii kůže z vředu k vyloučení vaskulitidy
6. Která z následujících tříd léčiv je u většiny pacientů trpících hypertenzí podle sedmé zprávy JNC doporučována jako terapie první linie?
a) Blokátor vápníkových kanálů
b) Inhibitor ACE
c) Beta-blokátor
d) Diuretikum (přičemž většina pacientů bude k diuretiku vyžadovat další léčivo)
7. Která z níže uvedených kombinací léčiv je specificky doporučována s cílem prevence opakované cévní mozkové příhody?
a) Diuretikum a inhibitor ACE
b) Inhibitor ACE a blokátor vápníkových kanálů
c) Diuretikum a beta-blokátor
d) Diuretikum a antagonista aldosteronu
8. Která z následujících kombinací antihypertenziv je nevhodná, resp. vzhledem k obavám ze zvýrazněných nežádoucích účinků použitelná jen při pečlivém sledování?
a) Blokátor vápníkového kanálu a beta-blokátor
b) Inhibitor ACE a antagonista aldosteronu
c) Diuretikum a antagonista aldosteronu
d) Blokátor receptoru AT1 pro angiotensin II a antagonista aldosteronu
9. Který z následujících údajů o epidemiologii a patogenezi divertikulární nemoci je správný?
a) Divertikulóza vzniká zpravidla v časné dospělosti
b) Divertikulitidou onemocní asi 25 % jedinců s divertikulózou
c) Riziko divertikulitidy stoupá s počtem divertiklů
d) Riziko divertikulitidy zvyšuje zbytková strava
10. Který z následujících údajů o diagnostice akutní divertikulitidy je správný?
a) Normální koncentrace CRP vylučuje časné stadium akutní divertikulitidy
b) Ultrasonograficky lze dobře zobrazit zejména retroperitoneální abscesy
c) Tzv. příznak kupole se vyskytuje při irigografickém vyšetření
d) V časném stadiu akutní divertikulitidy není indikována koloskopie k vyloučení kolorektálního karcinomu
11. Jaká léčba je indikována v časném stadiu akutní flegmonózní divertikulitidy?
a) Chirurgický výkon
b) Antibiotická léčba
c) Mesalazin
d) Koloskopická drenáž
12. Který údaj o recidivách akutní divertikulitidy je správný?
a) Po konzervativní léčbě dochází k recidivě v ≤ 5 % případů
b) Mezi rizikové faktory pro recidivu patří vyšší věk nemocných
c) Po recidivě akutní divertikulitidy je zvýšené riziko další recidivy
d) Recidivy se vyznačují vyšší letalitou než první manifestace
13. Dvouleté dítě mělo v posledních šesti měsících tři epizody pískotů při dýchání. Při vyšetření je dítě bez obtíží, fyzikální vyšetření v mezích normy, tělesná hmotnost odpovídá věku. Která z následujících diagnóz je nejpravděpodobnější?
a) Asthma bronchiale
b) Gastroezofageální reflux
c) Kongenitální anomálie
d) Aspirace cizího tělesa
14. Který z uvedených nálezů nejvíce svědčí pro aspiraci cizího tělesa?
a) Pískoty při dýchání po změně polohy
b) Celkový vzhled dítěte jako při chronickém onemocnění
c) Náhlý začátek pískotů při dýchání
d) Noční kašel
15. Která diagnostická metoda může nejspíše prokázat kongenitální anomálii plic u dítěte s nevysvětlenými pískoty při dýchání?
a) Skiagram plic
b) Bronchoskopie
c) Hemokultura
d) Rentgenové vyšetření polykacího aktu

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky