Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Wednesday 02. December 2020 | Svátek má Blanka

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 4/2009
vydáno: 28.08.2009

<< skrýt odpovědi

1. Jaké tvrzení týkající se nedodržování léčby jako příčiny zdánlivě obtížně kontrolovatelné hypertenze u pacienta je správné?
a) Vyšetření pacienta bychom měli začít zhodnocením, jak je dodržován současný léčebný plán, včetně zdravého životního stylu.
b) Důvodem pro to, že nejsou dosaženy cílové hodnoty krevního tlaku, může být poddávkování antihypertenziv, popř. nepřidání další látky do kombinace.
c) U pacientů s nadváhou by měla být také zdůrazněna důležitost snížení hmotnosti a v rámci změny životního stylu doporučení denního aerobního cvičení a umírněný příjem alkoholických nápojů.
d) Otázky zaměřené na nežádoucí účinky farmakoterapie a jejich zlepšení nemají vliv na pacientovo dodržování a porozumění léčby.
2. Která z níže uvedených možností představuje příčinu skutečné farmakorezistentní hypertenze?
a) Objemové přetížení
b) Lékařova liknavost v předepisování léčiv
c) Drahé nebo komplexní léčebné režimy
d) Pseudohypertenze
3. Které z následujících možností jsou příčinou zdánlivě obtížně zvládnutelné hypertenze?
a) Nedodržování léčebného režimu
b) Obstrukční spánková apnoe
c) Hypertenze bílého pláště
d) Závažná ateroskleróza
4. Které z následujících variant představují léčebné možnosti u farmakorezistentní hypertenze?
a) Optimalizace dávek diuretik a přidání spironolactonu
b) Vyšetření na přítomnost obstrukční spánkové apnoe a její případná léčba
c) Léčba kombinací inhibitoru ACE a blokátoru receptorů AT1 pro angiotensin II
d) Přidání kombinovaného alfa- a beta-blokátoru
5. Který z následujících výroků vztahujících se ke komerčně nabízeným dietám je správný?
a) Diety s velmi nízkým obsahem sacharidů (např. Atkinsova dieta) snižují koncentraci HDL cholesterolu
b) Diety s velmi nízkým obsahem tuku (např. Ornishova dieta) zvyšují index tělesné hmotnosti (BMI)
c) Středomořská dieta může zlepšovat výsledné ukazatele posuzované z hlediska pacienta, aniž by vedla ke snížení hmotnosti
d) Diety s nízkým obsahem sacharidů (např. zónová dieta) zvyšují koncentraci LDL cholesterolu
6. Které z následujících strategií jsou doporučovány v dietetických směrnicích American Heart Association z roku 2006?
a) Zvýšení příjmu ovocných šťáv (džusů)
b) Užívání potravinových doplňků obsahujících rostlinné steroly
c) Počítání energetické hodnoty (kalorií) stravy
d) Aerobní cvičení po dobu 60 minut po většinu dnů v týdnu za účelem snížení tělesné hmotnosti
7. Která z uvedených diet vedla ke zvýšení koncentrace HDL cholesterolu a snížení triglyceridémie po 6 i 12 měsících?
a) Středomořská dieta
b) Dieta s velmi nízkým obsahem sacharidů (Atkinsova dieta)
c) Diety s nízkým obsahem sacharidů
d) Diety s nízkým obsahem tuků
8. Jakého maximálního snížení koncentrací LDL bylo v uvedených dietách dosaženo?
a) 25 %
b) 10 %
c) 15 %
d) 20 %
9. Které z následujících vyšetření se nejčastěji používá k diagnostice a sledování progrese osteoporózy?
a) Kvantitativní výpočetní tomografie
b) Centrální dvouenergiová rentgenová absorpciometrie
c) Kvantitativní ultrasonografické vyšetření patní kosti
d) Periferní dvouenergiová rentgenová absorpciometrie
10. Který z následujících výroků vztahujících se ke screeningu osteoporózy u žen ve věku 55–59 let je správný?
a) K zajištění prevence jedné zlomeniny krčku kosti stehenní je nutno během pěti let provést screening u méně než 50 žen.
b) K zajištění prevence jedné zlomeniny krčku kosti stehenní je nutno během pěti let provést screening zhruba u 200 žen.
c) K zajištění prevence jedné zlomeniny krčku kosti stehenní je nutno během pěti let provést screening zhruba u 1 000 žen.
d) K zajištění prevence jedné zlomeniny krčku kosti stehenní je nutno během pěti let provést screening u více než 4 000 žen.
11. Které z následujících látek prokazatelně snižují riziko nevertebrálních zlomenin u pacientů trpících osteoporózou?
a) Alendronát
b) Ibandronát
c) Kalcitonin
d) Risedronát
12. Které z uvedených výkonů NOTES lze označit za historicky první?
a) Transgastrické cholecystektomie
b) Transvaginální cholecystektomie
c) Transvaginální appendektomie
d) Kuldoskopie
13. Jakým způsobem pracuje metoda SILS?
a) S jedním portem
b) Se dvěma porty
c) Transgastricky
d) Kombinovaně transgastricky a s jedním portem
14. Co znamená otázka triangulace?
a) Práce třemi porty
b) Bezpečné a přehledné oddálení struktur
c) Současná preparace třemi nástroji
d) Využití tří nástrojů v různých vstupech
15. Jakým způsobem je v současnosti nejčastěji prováděna cholecystektomie NOTES?
a) Transduodenálně
b) Transgastricky či transvaginálně
c) Transvezikálně
d) Transkolonicky

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky