Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Friday 15. January 2021 | Svátek má Alice

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 5/2009
vydáno: 27.10.2009

<< skrýt odpovědi

1. Který faktor pro aplikaci opioidů je nejdůležitější?
a) Etiologie bolesti
b) Přání nemocného a rodiny
c) Intenzita bolesti
d) Lokalizace bolesti
2. Čím se liší rychle působící a pomalu působící opioidy?
a) V délce působení jednotlivých opioidů
b) V účinnosti léčby při dávkování dle hodin
c) Ve vhodnosti použití při průlomové bolesti
d) Ve vhodnosti léčby základní chronické bolesti
3. Použití silných opioidů není vhodné v léčbě:
a) Degenerativních a zánětlivých kloubních onemocnění
b) Bolestí hlavy, zejména migrény
c) Psychogenní bolesti
d) Bolestí zad, zejména failed back surgery syndromu
4. Mezi silné opioidy nepatří:
a) Morfin
b) Kodein
c) Fentanyl
d) Tramadol
5. Nejúpornějším nežádoucím účinkem opioidů je:
a) Zvracení
b) Zácpa
c) Sedace
d) Útlum dechu
6. Pacient trpí bolestí v dolní části zad, jež trvá déle než šest měsíců. Který z následujících „červených praporků“ by odpovídal diagnóze syndromu kaudy?
a) Anamnéza významného úrazu
b) Nevysvětlitelný hmotnostní úbytek
c) Sedlovitá anestezie
d) Chronické užívání perorálních kortikosteroidů
7. Pacient zotavující se ze závislosti na heroinu je léčen pro chronickou bolest v dolní části zad s radikulopatií. V rámci léčby mu nebyla ani nejsou podávána žádná opioidní analgetika. Které z uvedených léčiv je v dané situaci obecně rovněž kontraindikováno?
a) Nesteroidní antirevmatikum
b) Tramadol (např. Tramal)
c) Tricyklické antidepresivum
d) Gabapentin (např. Neurontin)
8. Pro které z následujících metod léčby chronické bolesti zad existuje dostatek důkazů získaných z klinických studií, jež podporují jejich uplatnění?
a) Akupunktura
b) Spinální manipulace
c) Bederní pásy
d) Ultrazvuk
9. Který z uvedených příznaků a fyzikálních nálezů je nejméně pravděpodobný po nedávném podání perorálního nebo intravenózního bisfosfonátu k léčbě osteoporózy u jinak zdravého pacienta?
a) Konjunktivitida
b) Cirkumorální a akrální parestezie
c) Bolest kostí
d) Horečka a myalgie
10. Které z následujících tvrzení týkajících se WHO algoritmu pro odhad absolutního rizika zlomeniny (FRAX) při posuzování rizik a přínosu léčby bisfosfonáty je pravdivé?
a) Vzorec odhaduje pokles rizika zlomenin, dosažený při podání konkrétních bisfosfonátů
b) Odhad absolutního rizika zlomeniny pomocí FRAX může přispět k rozvaze o riziku a přínosu léčby bisfosfonáty
c) Algoritmus FRAX je požadován k identifikaci pacientů s vysokým rizikem zlomenin, kteří budou nejpravděpodobněji profitovat z léčby bisfosfonáty
d) Algoritmus FRAX umožňuje stanovit riziko zlomenin u mužů i žen všech věkových kategorií
11. Které z následujících tvrzení o vápníku a vitaminu D u pacientů léčených bisfosfonáty je pravdivé?
a) Bisfosfonáty snižují požadavky na příjem kalcia výživou, protože při jejich podávání klesá kostní remodelace
b) Akutní suprese kostní remodelace navozená bisfosfonáty může vést u pacientů s nízkým příjmem vápníku a vitaminu D k hypokalcémii
c) Zvýšení dávek a účinnosti bisfosfonátů snížilo význam příjmu kalcia a vitaminu D pro zachování uspokojivé reakce na léčbu bisfosfonáty
d) V současné době doporučovaná denní dávka vitaminu D (400 IU/den) je dostatečná k dosažení optimálních koncentrací 25-hydroxyvitaminu D
12. Které z následujících tvrzení týkajících se klinicky významných vlastností bisfosfonátů je pravdivé?
a) Intravenózní bisfosfonáty mají díky rychlému vylučování ledvinami omezenou biologickou dostupnost
b) Po zachycení ve skeletu zůstávají bisfosfonáty biologicky aktivní léta po přerušení léčby
c) Stupeň a trvání suprese kostní remodelace při léčbě bisfosfonáty se u osteoporotických pacientů v čase nemění
d) Nežádoucí účinky bisfosfonátů na kost lze okamžitě diagnostikovat pouze konvenční radiografií
13. Co je prvním příznakem ischémie u diabetické nohy?
a) Krátké lýtkové klaudikace
b) Klidové bolesti zejména vsedě
c) Tkáňový defekt/ulcerece
d) Absence pulsů na periferii dolních končetin
14. Které tepny jsou při ischemické diabetické noze postiženy nejčastěji?
a) Tepny pánve, zejména vnitřní iliacké tepny
b) Dominantně interdigitální arterie
c) Bércové tepny
d) Tepenné řečiště difuzně, na nohou s tvorbou AV zkratů
15. Riziko ztráty končetiny u syndromu diabetické nohy zvyšuje:
a) Neuropatie
b) Ischémie
c) Infekce
d) Nevhodná obuv
16. Index kotník-paže (ABI):
a) Nižší než 0,9 ukazuje na možnou ischémii končetiny
b) Nelze u pacientů se syndromem diabetické nohy použít
c) Nelze použít v přítomnosti mediokalcinózy
d) Vyšší než 0,9 ukazuje na možnou ischémii končetiny

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky