Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Wednesday 20. January 2021 | Svátek má Ilona

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 5/2005
vydáno: 31.05.2005

<< skrýt odpovědi

1. Která znásledujících klinických charakteristik revmatoidní artritidy není správná?
a) Častější výskyt umužů
b) Dlouhotrvající ranní ztuhlost kloubů
c) Symetrické otoky kloubů
d) Začátek onemocnění vkterémkoli věku
2. Ujakého procenta nemocných lze zjistit pozitivní revmatoidní faktor?
a) 25%
b) 50%
c) 85%
d) 100%
3. Které antirevmatikum ovlivňující průběh onemocnění se nejčastěji podává na začátku léčby?
a) Parenterální preparát zlata
b) Methotrexat
c) Minocyklin
d) Etanercept
4. Které znásledujících údajů oinhibitorech TNFα jsou pravdivé?
a) Zpomalují až zastavují radiologicky prokazatelnou destrukci kloubů
b) Nejsou vhodná včasné fázi nemoci
c) Mohou se podávat vkombinaci sDMARD
d) Jde ovysoce nákladnou léčbu
5. Ankylozující spondylitidu charakterizují následující příznaky, s výjimkou:
a) Bolesti vzádech mírnící se klidem
b) Snížené dechové expanze hrudníku
c) Omezené hybnosti bederní páteře vsagitální a frontální rovině
d) Jednostranné sakroiliitidy (3. stupně)
6. Který znásledujících údajů oléčbě spondylartropatií není pravdivý?
a) Cvičení představuje důležitou složku léčby ankylozující spondylitidy
b) Mezi účinné léky psoriatické artiritidy patří leflunomid
c) Reaktivní artritidy periferních kloubů příznivě ovlivňuje sulfasalazin
d) Etanercept potlačuje příznaky artritidy i zánětu střevní stěny uCrohnovy choroby
7. Všechny následující údaje oinhibitorech TNFα jsou správné, s výjimkou:
a) Etanercept, infliximab a adalimumab jsou monoklonální protilátky inhibující TNFα
b) Etanercept upacientů spsoriatickou artritidou zlepšuje kloubní i kožní projevy
c) Blokátory TNFα omezují progresi ankylozující spondylitidy
d) Vpřípadě závažné infekce je nutno léčbu přerušit
8. Který zuvedených příznaků je typický pro pacienta shepatorenálním syndromem?
a) Střední až mohutný ascites
b) Hematurie
c) Diuréza vyšší než 800 ml/den
d) Arteriální hypertenze
9. Pro které zuvedených terapeutických modalit neexistují důkazy účinnosti vléčbě hepatorenálního syndromu typu I?
a) Vasopresin a jeho analoga
b) Midodrin hydrochlorid
c) Atenolol
d) TIPS
10. Které zuvedených položek nepatří mezi hlavní diagnostická kritéria hepatorenálního syndromu?
a) Nepřítomnost ultrasonograficky detekovatelné patologie uropoetického systému
b) Jednorázově změřená koncentrace Na vmoči nižší než 10 mmol/l
c) Proteinurie nižší než 500 mg/den
d) Koncentrace sérového kreatininu vyšší než 133 µmol/l nebo hodnota kreatininové clearance nižší než 40 ml/min
11. Která zuvedených léčiv nejsou upacientů shepatorenálním syndromem účinná?
a) Octreotid
b) Inhibitory ACE
c) Midodrin
d) Dopamin
12. Gastroezofageální refluxní choroba může způsobovat supraezofageální příznaky kterýmkoli znásledujících mechanismů kromě:
a) Přímého kontaktu cílového orgánu sžaludeční kyselinou
b) Endokrinního účinku
c) Přenesené bolesti
d) Vagem zprostředkovaného refluxu
13. Který znásledujících příznaků není indikací kezofagogastroduodenoskopii při podezření na reflux?
a) Chronický kašel
b) Časné nasycení
c) Meléna
d) Váhový úbytek
14. Součástí úvodní léčby ušních, nosních a krčních projevů gastroezofageální refluxní choroby jsou režimová opatření a podání:
a) Blokátoru H2 receptorů každý večer
b) Inhibitoru protonové pumpy každý večer
c) Inhibitoru protonové pumpy dvakrát denně
d) Inhibitoru protonové pumpy dvakrát denně a blokátoru H2 receptorů večer
15. Jak často se při refluxní laryngitidě vyskytuje edém zadní stěny laryngu?
a) 20–30%
b) 40–50%
c) 60–70%
d) 80–90%
16. Který znásledujících příznaků je typický pro urgentní inkontinenci?
a) Náhlé nucení na močení vyžadující neprodlené vyhledání toalety
b) Nutnost močení osmkrát a více denně
c) Pomočení se při kašli nebo kýchnutí
d) Noční močení
17. Která znásledujících možností je považována za nejúčinnější léčbu urgentní inkontinence?
a) Perorální tolterodine (Detrusitol) – 2 mg denně
b) Cvičení pánevního dna
c) Perorální konjugované estrogeny – 0,625 mg denně
d) Uretrální ucpávky
18. Která znásledujících možností léčby stresové inkontinence je nejlepší pro ženy sinkontinencí při cvičení?
a) Vaginální podpůrná tělíska
b) Alfa-adrenergní agonisté
c) Uretrální ucpávky
d) Vaginální estrogeny

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky