Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Friday 15. January 2021 | Svátek má Alice

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 1/2013
vydáno: 26.02.2013

<< skrýt odpovědi

1. Imunologické (imunochemické) testy na okultní krvácení detekují:
a) Dvojmocné železo
b) Hemoglobin
c) Pyruvát ‑ kinázu 2
d) Specifickou nádorovou DNA
2. Která z následujících metod prokázala při screeningu nejvíce karcinomů a pokročilých adenomů?
a) Guajakový test na okultní krvácení
b) Virtuální kolonoskopie
c) Flexibilní sigmoideoskopie
d) Kolonoskopie
3. Který z následujících údajů o kapslové endoskopii tračníku není správný?
a) Vyšetření nevyžaduje intenzivní přípravu.
b) Metoda je o něco méně spolehlivá než kolonoskopie.
c) Vyšetření je ekonomicky náročnější než kolonoskopie.
d) Senzitivitu této metody by mohly zvýšit technické inovace.
4. Které z následujících údajů o divertikulóze nejsou správné?
a) Prevalence divertikulózy se během 20. století zvyšovala.
b) Při preventivním kolonoskopickém vyšetření se divertikly tračníku zjišťují u 5–10 % osob ve věku nad 60 let.
c) Byla potvrzena kauzální spojitost divertikulózy s obsahem vlákniny ve stravě.
d) V patogenezi se uplatňují poruchy motility střeva.
5. Které z následujících údajů o komplikacích divertikulózy jsou správné?
a) Všechny komplikace divertikulózy vyžadují urgentní chirurgický výkon.
b) Díky úspěšné drenáži abscesu lze chirurgický výkon odložit.
c) Vezikokolická píštěl spojená se sepsí není indikací k operaci.
d) Kolitida asociovaná s divertikulózou se léčí mesalazinem.
6. Jaká je pravděpodobnost, že se krvácení z divertiklu bude po první recidivě opakovat?
a) > 5 %
b) > 15 %
c) > 30 %
d) > 50 %
7. Pacient si stěžuje na únavu a má mírně zvýšenou hodnotu thyreotropního hormonu (TSH). Zopakujete stanovení hodnoty TSH a volného thyroxinu (fT4). Který z následujících nálezů odpovídá diagnóze subklinické hypotyreózy?
a) Normální hodnota TSH, nízká hodnota fT4
b) Zvýšená hodnota TSH, normální hodnota fT4
c) Zvýšená hodnota TSH, nízká hodnota fT4
d) Normální hodnota TSH, zvýšená hodnota fT4
8. Který z následujících symptomů je pro hypotyreózu vysoce specifický? (zaškrtněte všechny správné odpovědi)
a) Únava
b) Intolerance chladu
c) Suchá kůže
d) Zvýšení hmotnosti
9. Které z následujících příznaků mohou mít pacienti v myxedémovém kómatu? (zaškrtněte všechny správné odpovědi)
a) Změny kognitivních funkcí
b) Hypotermie
c) Hyponatrémie
d) Tachykardie
10. Které z následujících léčiv užívaných k terapii akné může být podáváno pouze při laboratorním sledování a při opakovaně negativních těhotenských testech? (zvolte jedno)
a) Clindamycin
b) Tazaroten
c) Adapalen
d) Isotretinoin
11. Který z níže uvedených léčebných postupů má u akné prokázanou účinnost? (vyberte jeden)
a) Topická aplikace gelu s obsahem clindamycinu/benzoylperoxidu
b) Chemické peelingy
c) Terapie PDL (pulsed‑dye laser)
d) Mikrodermabraze
12. Který z následujících laboratorních nálezů se u pacientů s antifosfolipidovým syndromem považuje za vysoce rizikový?
a) Titr antikardiolipinových protilátek 30–40 IU /ml
b) Průkaz lupusového antikoagulantu
c) Přítomnost všech tří skupin antifosfolipidových protilátek
d) Všechny shora uvedené nálezy
13. Jak často se vyskytuje antifosfolipidový syndrom u pacientů se systémovým lupus erythematodes?
a) Ve 2–3 %
b) V 10–15 %
c) Ve 20–30 %
d) Ve 40–60 %
14. Který z následujících údajů o profylaxi tromboembolií u antifosfolipidového syndromu (APS) není správný?
a) U všech pacientů s APS je indikováno podávání malých dávek kyseliny acetylsalicylové.
b) V případě dlouhodobé imobilizace je indikován nízkomolekulární heparin.
c) Po prodělané hluboké žilní trombóze je indikována dlouhodobá antikoagulační léčba s cílovými hodnotami INR 2,0–3,0.
d) Po první tepenné trombóze je indikována intenzivní antikoagulační léčba nebo kombinace léčby antikoagulační s antiagregační.

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky