Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Friday 15. January 2021 | Svátek má Alice

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 2/2012
vydáno: 26.04.2012

<< skrýt odpovědi

1. Které z následujících tvrzení ohledně intraartikulárních injekcí při osteoartróze kolenního kloubu platí? (zvolte jedno)
a) Kortikosteroidy neúčinkují krátkodobě ani dlouhodobě.
b) Kortikosteroidy jsou z dlouhodobého hlediska účinnější než kyselina hyaluronová.
c) Kortikosteroidy jsou z krátkodobého hlediska účinnější než kyselina hyaluronová.
d) V léčbě osteoartrózy kolenního kloubu by se neměly používat kortikosteroidy ani kyselina hyaluronová.
2. Které z následujících tvrzení ohledně nefarmakologické léčby osteoartrózy platí? (zvolte jedno)
a) Chůze jako příklad cvičení na zemi nezmírňuje bolest ani nezlepšuje fyzickou kondici.
b) Z krátkodobého i dlouhodobého hlediska je stejně účinné cvičení se supervizí i bez ní.
c) Transkutánní elektrická nervová stimulace je vysoce účinná z hlediska zmírnění bolesti při osteoartróze.
d) Účinnost léčebného ultrazvuku je sporná.
3. Kterou/které z následujících léčebných možností můžeme zvažovat u pacienta s osteoartrózou? (zvolte všechny správné odpovědi)
a) Podávání paracetamolu
b) Podávání nesteroidních antirevmatik
c) Monoterapii chondroitinem
d) Podávání kombinace glukosaminu a chondroitinu
4. Který z následujících rysů svědčí spíše pro epileptický záchvat než pro synkopu? (zvolte jeden)
a) Presynkopální prodromy před ztrátou vědomí
b) Pocení před záchvatem
c) Ztráta vědomí při delším stání
d) Svědky doložený výskyt abnormálních postojů
5. Který/které z následujících klinických rysů predikuje/predikují nepříznivý výsledný stav po uplynutí jednoho měsíce od epizody synkopy? (zvolte všechny správné odpovědi)
a) Anémie
b) Koncentrace mozkového natriuretického peptidu ≥ 300 pg/ml (300 ng/l)
c) Absence bolestí na hrudi
d) Bradykardie
6. Kterou/které z následujících možností bychom obecně měli zvažovat u pacientů bez srdečního onemocnění, u nichž došlo k výskytu synkopy? (zvolte všechny správné odpovědi)
a) Hospitalizaci za účelem monitorace a dovyšetření
b) Posouzení standardního 12svodového elektrokardiogramu
c) Elektrofyziologická vyšetření
d) Posouzení vlivu ortostázy na základní fyziologické ukazatele
7. Které z následujících tvrzení ohledně diagnostických vyšetření u pacientů s chronickým kašlem platí? (zvolte jedno)
a) U většiny netěhotných dospělých s chronickým kašlem, kteří nekouří a neužívají inhibitor ACE, bychom měli indikovat rentgen hrudníku.
b) Rentgen hrudníku bychom měli indikovat teprve po sérii terapeutických pokusů s cílem vyléčit běžné příčiny kašle.
c) Většina pacientů s chronickým kašlem by měla absolvovat vyšetření hrudníku výpočetní tomografi í o vysokém rozlišení.
d) Rentgen hrudníku je doporučován pouze u pacientů ve věku nad 60 let.
8. Které z následujících tvrzení ohledně chronického kašle platí? (zvolte jedno)
a) Kašel bývá jen vzácně příznakem astmatu.
b) Ke zvládnutí kašle u pacientů s gastroezofageálním refluxním onemocněním (GERD) zpravidla postačí léčba GERD.
c) Kašel obvykle odezní až s odstupem několika měsíců po vysazení inhibitoru ACE.
d) Pacienti s neastmatickou eosinofi lní bronchitidou vykazují normální reaktivitu dýchacích cest.
9. Která/které z následujících příčin chronického kašle je/jsou u pacientů s normálním nálezem na rentgenu hrudníku neužívajících inhibitor ACE nejčastější? (zvolte všechny správné odpovědi)
a) Tuberkulóza
b) Syndrom zadní rýmy
c) Gastroezofageální refl uxní onemocnění
d) Bronchiektazie
10. Nákaza Bordetella pertussis může mít za následek kašel:
a) Akutní
b) Subakutní
c) Chronický
d) Všechny odpovědi jsou správné
11. Diagnózu asthma bronchiale potvrzujeme:
a) Na základě RTG plic
b) Na základě CT plic
c) Dle klinické odpovědi na terapii bronchodilatancii nebo kortikosteroidy
d) Na základě gastroskopického vyšetření
12. Pětapadesátiletá žena s hyperlipidémií má zvýšené koncentrace ALT a AST. Nepije alkohol, neužívá žádná léčiva ani doplňky stravy, její anamnéza i výsledky jejího fyzikálního vyšetření jsou jinak bez nápadností. Který z následujících kroků je u ní nejvhodnější? (zvolte jeden)
a) Zopakovat vyšetření za dva až čtyři týdny
b) Vyšetřit sérovou koncentraci ceruloplasminu
c) Provést ultrasonografi cké vyšetření
d) Odeslat pacientku k provedení biopsie jater
13. Které/která z následujících vyšetření by mělo/měla být rutinně prováděno/prováděna u pacientů s přetrvávající či nevysvětlenou elevací jaterních aminotransferáz? (zvolte všechny správné odpovědi)
a) Stanovení protilátek proti viru hepatitidy C
b) Stanovení povrchového antigenu viru hepatitidy B
c) Vyšetření sérové koncentrace feritinu
d) Vyšetření sérové koncentrace 1-antitrypsinu
14. Zjištění mírně zvýšených hodnot jaterních aminotransferáz (do pětinásobku), kdy je AST obvykle vyšší než ALT, mohou ukazovat na:
a) Neoplazii
b) NASH (nealkoholovou jaterní steatohepatitidu)
c) Kompenzovanou jaterní cirhózu
d) Autoimunitní hepatitidu
15. Který/které z následujících stavů patří mezi extrahepatální příčiny mírné elevace jaterních aminotransferáz? (zvolte všechny správné odpovědi)
a) Poruchy funkce štítné žlázy
b) Hemochromatóza
c) Celiakie
d) Wilsonova nemoc

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky