Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Friday 15. January 2021 | Svátek má Alice

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 4/2012
vydáno: 27.08.2012

<< skrýt odpovědi

1. Které z následujících tvrzení o lymeské borrelióze je správné?
a) Přenos nákazy je nepravděpodobný, pokud bylo klíště odstraněno do 36 hodin od přisátí.
b) K přenosu nákazy běžně dochází, pokud bylo klíště přisáté déle než 12 hodin.
c) Mezi dobou přisátí klíštěte a rizikem přenosu nákazy není žádný vztah.
d) K přenosu nákazy dochází především na podzim.
2. Která z následujících metod se používá jako první volba pro potvrzení lymeské nemoci?
a) Průkaz borreliových antigenů v moči
b) Enzymový imunosorpční test; je-li pozitivní či nejednoznačný, pak konfirmace Western blotem
c) Western blot; je-li pozitivní či nejednoznačný, pak konfirmace enzymovou imunosorpční metodou
d) Kultivace
3. Která z následujících tvrzení o léčbě a prevenci lymeské borreliózy jsou správná? (zaškrtněte všechny správné odpovědi)
a) Většina odborníků doporučuje pro úvodní perorální terapii doxycyclin, neboť je účinný i proti jiným patogenům přenášeným klíšťaty.
b) Pacienti s chronickou formou lymeské borreliózy by měli být léčeni šest měsíců nitrožilně aplikovanými cefalosporiny.
c) Odstranění klíštěte během prvních 24 hodin od přisátí zpravidla dokáže zabránit přenosu nákazy.
d) Pro nedostatek údajů a vzhledem k omezené účinnosti se u osob, u nichž je doxycyclin kontraindikován, antibiotická profylaxe nedoporučuje.
4. Které z následujících tvrzení platí pro erythema migrans?
a) Nebolestivý okrouhlý erytém do velikosti 5 cm vzniká bezprostředně po přisátí klíštěte.
b) Nebolestivý, případně svědivý makulopapulózní erytém větší než 5 cm vzniká po několika dnech až týdnech od přisátí klíštěte a trvá déle než pět dnů.
c) Bolestivá hypertermní makulopapula větší než 5 cm trvající 3-5 dnů.
d) Vícečetný splývající makulopapulózní exantém až charakteru urtiky trvající několik dnů.
5. Která dvě tvrzení jsou správná?
a) Po terapii borreliózy dle současných doporučení není třeba provádět sérologické kontroly.
b) Terapeutický úspěch lze hodnotit prudkým poklesem titru protilátek proti borreliím, k němuž dochází již během antibiotické terapie.
c) Za vyléčeného považujeme pacienta, u něhož došlo v séru k vymizení protilátek proti borreliím ve třídách IgM i IgG.
d) Přetrvávání subjektivních obtíží i po správné léčbě může být zapříčiněno mechanismem molekulární mimikry.
6. Který z následujících údajů o účincích calcitriolu není správný?
a) Zvyšuje absorpci vápníku v gastrointestinálním traktu
b) Zvyšuje zpětnou resorpci vápníku v ledvinách
c) Při deficitu vápníku stimuluje osteoklastickou resorpci kostí
d) Při deficitu vápníku inhibuje sekreci parathormonu
7. Jaký je biologický poločas calcitriolu?
a) 2–3 hodiny
b) 5–8 hodin
c) 24–36 hodin
d) 3 týdny až 2 měsíce
8. Které laboratorní vyšetření nejlépe informuje o stavu zásob vitaminu D v organismu? Stanovení sérové koncentrace:
a) 25-hydroxycholecalciferolu
b) 1α,25-hydroxycholecalciferolu
c) Cholecalciferolu
d) Všech tří sloučenin
9. U kterých z uvedených onemocnění lze předpokládat preventivní vliv vitaminu D? (uveďte všechny možnosti)
a) Kolorektální karcinom
b) Roztroušená skleróza
c) Diabetes mellitus
d) Ischemická choroba dolních končetin
10. Které z následujících látek nejsou vhodné k substituci vitaminu D u pacientů se selháním ledvin? (uveďte všechny možnosti)
a) Vitamin D3
b) Calcitonin
c) Calcitriol
d) Calcipotriol
11. Pětadvacetiletá žena přichází pro depresivní náladu spojenou se zvýšenou energií, neklidem a tryskem myšlenek. Které z následujících tvrzení týkajících se této pacientky platí? (zvolte jedno)
a) Měla by u ní být zahájena monoterapie antidepresivem
b) Měli bychom u ní pátrat po sebevražedných myšlenkách
c) Měla by začít užívat lithium
d) Valproát je u ní kontraindikován
12. Které z následujících tvrzení ohledně terapie velké deprese u nemocného s bipolární poruchou je správné? (vyberte jedno)
a) Antidepresiva mohou v akutním stavu pomoci pouze tehdy, jestliže vstupní léčba sama o sobě nevedla ke zvládnutí příznaků a jestliže se pacient nenachází ve smíšeném stavu.
b) Poruchy spánku by měly být řešeny trazodonem.
c) Lithium je u akutní deprese neúčinné.
d) Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu navodí mánii s větší pravděpodobností než tricyklická antidepresiva.
13. Která z následujících tvrzení ohledně terapie akutní mánie u nemocného s bipolární poruchou platí? (zvolte všechna vhodná)
a) U pacienta by měla být zahájena léčba antipsychotikem a stabilizátorem nálady.
b) Léčbu lze vysadit, pokud na ní byl pacient stabilizován po dobu jednoho roku.
c) Elektrokonvulzivní terapie je kontraindikována.
d) Pacient by měl být hospitalizován.

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky