Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Tuesday 20. April 2021 | Svátek má Marcela

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 5-6/2012
vydáno: 29.10.2012

ukázat odpovědi >>

1. Která z uvedených operací je klasifikována jako vysoce riziková?
a) Operace prostaty
b) Operace prsu
c) Operace aorty
d) Ortopedická operace
2. Která z následujících tvrzení o farmakoterapii v rámci snížení perioperačního rizika jsou správná? (vyberte všechny správné odpovědi)
a) Perioperační terapie statiny vede k poklesu kardiovaskulárního rizika u pacientů podstupujících operaci cév.
b) U většiny pacientů by měla být před operací ukončena léčba kyselinou acetylsalicylovou.
c) U pacientů, kteří nejsou aktuálně léčeni beta‐blokátory, by měla být tato léčba zahájena bezprostředně před operací.
d) Léčba beta‐blokátory by měla být zahájena několik týdnů před operací.
3. Které z následujících příčin bolestí na hrudi jsou druhé nejčastější (po akutním koronárním syndromu)?
a) Plicní embolie
b) Pneumothorax
c) Akutní aortální syndrom
d) Radikulární syndrom
4. Který z následujících údajů o léčbě akutního koronárního syndromu není správný?
a) U pacientů s nestabilní anginou pectoris snižuje kyselina acetylsalicylová mortalitu a incidenci nefatálního infarktu myokardu až o 8 %.
b) Léčba prasugrelem je ve srovnání s clopidogrelem spojena s nižším rizikem krvácení.
c) Akutní infarkt myokardu s elevací úseku ST je indikován k perkutánní koronární intervenci.
d) U hemodynamicky nestabilních pacientů je akutní infarkt myokardu bez elevace úseku ST indikován k urgentní koronarografii.
5. Který z následujících údajů o nekoronárních příčinách bolestí na hrudi je správný?
a) Tietzův syndrom představuje zánětlivé onemocnění kostosternálních skloubení.
b) Psychogenní faktory mohou být samostatnou příčinou bolestí na hrudi.
c) Pacient s akutním pneumothoraxem malého rozsahu nemusí být hospitalizován.
d) U pacienta s pneumonií je bolest na hrudi vždy přesně lokalizována.
6. Pětapadesátiletý muž s anamnézou gastroezofageální refluxní choroby a osteoartrózy vás vyhledá pro bolesti pravého kolene. Které z níže uvedených nesteroidních antirevmatik by se u daného pacienta mohlo s největší pravděpodobností stát příčinou krvácení ze vředu?
a) Ibuprofen
b) Ketorolac
c) Naproxen
d) Diclofenac
7. Které z níže uvedených lézí se mohou stát zdrojem krvá‐ cení do horní části gastrointestinálního traktu? (vyberte všechny správné možnosti)
a) Peptický vřed
b) Malloryho‐Weissova trhlina
c) Gastrointestinální malignita
d) Dieulafoyův vřed
8. Jinak zdravá 24letá žena vyhledá lékaře kvůli příznakům nachlazení. Vyžaduje předpis antibiotika. Který z volně prodejných přípravků byste nemocné doporu­čil(a) za účelem zmírnění příznaků nachlazení poté, co jí vysvětlíte, že antibiotikum by jí nepomohlo?
a) Nesedativní antihistaminikum
b) Sprej s roztokem kuchyňské soli
c) Pseudoefedrin
d) Vitamin C
e) Přípravek z Echinacea angustifolia
9. Které z níže uvedených léčebných přípravků účinně zmírňují příznaky nachlazení u dětí? (vyberte všechny vhodné)
a) Antibiotika
b) Pohankový med
c) Difenhydramin
d) Mentolová mast
10. Které z níže uvedených léčebných přípravků mohou být účinné v profylaxi nachlazení u dětí? (vyberte všechny vhodné)
a) Probiotika
b) Vitamin C
c) Chizukit
d) Síran zinečnatý

ukázat odpovědi >>Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky