Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Wednesday 20. January 2021 | Svátek má Ilona

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 1/2014
vydáno: 25.02.2014

<< skrýt odpovědi

1. Který z následujících údajů o zpětné resorpci glukózy v proximálních tubulech ledvin není správný?
a) Za 24 hodin se v proximálních tubulech resorbuje zhruba 180 g glukózy.
b) V prvních dvou segmentech proximálního tubulu se vyskytují kotransportéry SGLT ‑1.
c) Kotransportéry SGLT ‑1 mají větší afinitu ke glukóze než kotransportéry SGLT ‑2.
d) Při zvýšeném množství glukózy v primární moči se zvyšuje exprese kotransportérů SGLT ‑2.
2. Které z následujících tvrzení není správné? Přidání dapagliflozinu ke standardní léčbě diabetu 2. typu vyvolává:
a) Průměrný pokles glykémie nalačno o 2,5 mmol/l
b) Pokles glykovaného hemoglobinu až o 1,98 %
c) Pokles hmotnosti až o 4,5 kg
d) Průměrný pokles systolického tlaku o 4,1 mm Hg
3. U jakého procenta pacientů léčených dapagliflozinem vznikne během prvních šesti měsíců zánět močových cest?
a) 0,5 %
b) 0,9 %
c) 5,0 %
d) 9,0 %
4. Jaký vzestup tělesné teploty je charakteristický pro neutropenickou horečku neznámého původu?
a) > 37,7 °C
b) > 38,0 °C
c) > 38,3 °C
d) > 39,0 °C
5. Které onemocnění jako příčina klasické horečky neznámého původu relativně vzrůstá v průmyslově vyspělých zemích?
a) Neinfekční zánětlivá onemocnění
b) Maligní nádory
c) Infekční nemoci
d) Lékové horečky
6. Které z následujících suspektních diagnóz vyžadují u pacientů s horečkou neznámého původu okamžité zahájení léčby?
a) Těžká získaná imunodeficience
b) Revmatoidní artritida
c) Nehodgkinský lymfom
d) Temporální arteriitida
7. Na které z následujících patofyziologických změn se nepodílí zvýšená aktivita sympatického nervového systému?
a) Hypertrofie levé komory srdeční
b) Srdeční arytmie
c) Zvýšená resorpce sodíku v ledvinách
d) Pokles jaterní glukoneogeneze
8. Které z následujících údajů o metodě renální denervace nejsou správné?
a) Radiofrekvenční ablace je jednobodová.
b) K intraluminálnímu chlazení se někdy používá heparinizovaný fyziologický roztok.
c) Po výkonu může vzniknout intramurální edém cévní stěny.
d) Výkon je vhodný též pro hypertoniky s bilaterální stenózou ledvinové tepny.
9. Jaký byl ve studii SYMPLICITY‑HTN‑2 průměrný pokles systolického tlaku za šest měsíců po renální denervaci?
a) 12 mm Hg
b) 18 mm Hg
c) 24 mm Hg
d) 32 mm Hg
10. Jestliže máme podezření na lymfedém, ale nemůžeme diagnózu stanovit klinicky, které z následujících vyšetření je v takové situaci doporučováno? (zvolte jedno)
a) Echokardiografie
b) Lymfoscintigrafie
c) MR venografie
d) Stanovení D‑dimeru
11. Který z níže uvedených stavů bývá charakteristicky spojen s edémem, jenž se zmírňuje elevací a zhoršuje svěšením postižené končetiny? (zvolte jeden)
a) Malabsorpce
b) Žilní insuficience
c) Nefrotický syndrom
d) Selhání jater
12. Které, resp. která z následujících tvrzení ohledně posttrombotického syndromu jsou platná? (zvolte všechna správná)
a) Antikoagulační léčba nemá vliv na jeho výskyt.
b) Má‑li být jeho výskyt minimalizován, měly by se všechny hluboké žilní trombózy léčit trombolýzou.
c) Je charakterizován chronickým otokem končetiny, bolestí, křečemi a kožními změnami.
d) Telangiektazie nepatří do jeho klinického obrazu.
13. Která z níže uvedených metod se považuje za nejspolehlivější z hlediska diagnostiky nealkoholové steatohepatitidy? (zvolte jednu)
a) Ultrasonografie jater
b) Výpočetní tomografie
c) Vyšetření jaterních testů, zejména poměr koncentrací aspartátaminotransferázy a alaninaminotransferázy
d) Jaterní biopsie
14. Které z následujících zobrazovacích vyšetření by mělo představovat metodu první linie pro detekci a zhodnocení výskytu středně významného až významného množství tuku v játrech? (zvolte jedno)
a) Postkontrastní CT
b) Magnetická rezonance
c) Ultrasonografie
d) Nativní CT (bez podání kontrastní látky)
15. Které, resp. která z níže uvedených tvrzení platí pro nemocné s nealkoholovou steatózou jater? (zvolte všechna správná)
a) Bývají často asymptomatičtí.
b) Jen vzácně trpí rezistencí vůči inzulinu.
c) Mírné snížení hmotnosti o 5–10 % u nich může vést k normalizaci koncentrací AST .
d) Vykazují stejné kardiovaskulární riziko jako obecná populace.
16. Který z následujících údajů o moderní diagnostice alergií není správný?
a) Většina přírodních alergenů se skládá z několika komponent.
b) K diagnostice alergií pomocí komponent jsou připravovány rekombinantní alergeny.
c) Rekombinantní alergeny se již používají k diagnostice alergií na hmyzí jedy.
d) Průkaz specifických IgE protilátek proti některým rekombinantním alergenům ze skupiny rAra jednoznačně svědčí o přítomnosti alergie na arašídy.
17. U kterých onemocnění může být indikována specifická imunoterapie?
a) Alergická rinokonjunktivitida
b) Alergie na vosí jed
c) Alergické astma
d) Atopická dermatitida

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky