Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Wednesday 20. January 2021 | Svátek má Ilona

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 3/2014
vydáno: 01.10.2014

<< skrýt odpovědi

1. Který orgánový systém je nejčastějším místem sepse u pacientů starších 65 let?
a) Dýchací
b) Urogenitální
c) Trávicí
d) Nervový
2. Která z uvedených léčebných opatření by měla být součástí počáteční léčby sepse? (zvolte všechny správné možnosti)
a) Zvýšení nabídky kyslíku ve vdechované směsi plynů
b) Tekutinová resuscitace
c) Léčba kortikosteroidy v nízkých dávkách
d) Antibiotická léčba
3. Který z následujících údajů o laboratorní diagnostice otrav je správný?
a) Podání antidota může narušit laboratorní diagnostiku jedu.
b) Při otravě paracetamolem není třeba vyšetřit jeho koncentraci v séru.
c) Většinu toxických látek lze spolehlivěji prokázat v krvi než v moči.
d) Při otravě organofosfáty je aktivita butyrylcholinesterázy v krvi zvýšená.
4. Který z následujících údajů o eliminačních metodách je správný?
a) Při těžké intoxikaci metanolem je indikována hemodialýza.
b) Opakované perorální podání medicinálních alkoholů není účinné.
c) Výplach žaludku podstatně zlepší průběh některých otrav.
d) Podání projímadla je účinné u všech perorálních intoxikací.
5. Který z následujících údajů o léčbě otrav není správný?
a) Při otravě beta-blokátory se podává infuze glukózy s velkou dávkou inzulinu.
b) Při otravě kouřovými plyny je vhodné podat hydroxocobalamin.
c) N-acetylcystein může zabránit akutnímu selhání jater při těžké otravě paracetamolem.
d) Kombinovaná otrava tricyklickým antidepresivem a benzodiazepinem se léčí flumezanilem.
6. Která z níže uvedených variant odpovědi představuje možnou příčinu falešně negativního výsledku vyšetření moči diagnostickým proužkem na přítomnost asymptomatické mikroskopické hematurie?
a) Moč je výrazně alkalická.
b) Moč je koncentrovaná.
c) Pacient užívá doplňky stravy s vitaminem C.
d) Pacient trpí myoglobinurií.
7. U 40letého kuřáka je při vyšetření moči diagnostickým proužkem náhodně zjištěna hematurie. Které z následujících tvrzení o jeho budoucím vyšetřování platí? (zvolte všechny správné možnosti)
a) Je-li kontrolní analýza moči negativní, je třeba hematurii vyloučit třemi dalšími mikroskopickými vyšetřeními.
b) Je-li kontrolní analýza moči pozitivní, je třeba provést rozbor anamnézy, fyzikální vyšetření a laboratorní zhodnocení.
c) Pokud kontrolní analýzou moči zjistíme přítomnost tří erytrocytů na HPF, další vyšetřování již není nutné.
d) Je-li kontrolní analýza moči pozitivní a následné urologické vyšetření i dvě po sobě jdoucí analýzy moči s ročními odstupy jsou negativní, můžeme pacientovo sledování ukončit.
8. Které z následujících tvrzení týkajících se diagnostiky u pacientů s podezřením na onychomykózu je správné?
a) Vzorek musí být vyšetřen neprodleně po zakápnutí KOH.
b) Je třeba odebrat přinejmenším 70 % postiženého nehtu pro kultivační vyšetření.
c) Polymerázová řetězová reakce (PCR) nahradila většinou kultivační vyšetření jako metoda volby.
d) Před odběrem je třeba otřít nehet 70% izopropylalkoholem.
9. Který z následujících prostředků, pokud je použit v monoterapii, vykazuje nejnižší procento úspěšné eradikace a klinického uzdravení?
a) Ciclopirox, 8% roztok.
b) Fluconazol
c) Itraconazol
d) Terbinafin
10. Která z následujících příčin čichové dysfunkce je nejčastější?
a) Poškození kribriformní ploténky
b) Sinonasální onemocnění
c) Deficit vitaminů
d) Nežádoucí účinky léčiv
11. Který z níže uvedených faktorů má nejužší vztah ke zvýšení šance na vymizení čichových poruch?
a) Pokročilý věk
b) Mužské pohlaví
c) Kouření
d) Méně závažné symptomy
12. Který/které z následujících údajů správně odráží roli léčby steroidy u čichové dysfunkce způsobované sinonasálními onemocněními? (zvolte všechna pravdivá)
a) Perorální terapie steroidy účinně navozuje dlouhodobé zlepšení.
b) Perorální terapie steroidy může navodit krátkodobou úlevu od příznaků.
c) Nasální aplikace steroidů je spojena se subjektivním zmírněním příznaků.
d) Nasální aplikace steroidů není spojena s objektivním zlepšením skóre pro hodnocení čichu.

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky