Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Friday 15. January 2021 | Svátek má Alice

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 1/2015
vydáno: 10.03.2015

<< skrýt odpovědi

1. Který z následujících údajů o myeloproliferativních eozinofiliích není správný?
a) Tato onemocnění se vyskytují vzácně.
b) Dříve se užívalo označení chronická eozinofilní leukémie.
c) Přítomnost fúzního genu F/P lze prokázat v periferní krvi.
d) Eozinofilní infiltrace postihuje srdce asi v 10 % případů.
2. Které z následujících údajů o alergické bronchopulmonální aspergilóze jsou správné?
a) Ohroženi jsou hlavně imunosuprimovaní pacienti.
b) Z laboratorních vyšetření je nejcennější stanovení protilátek třídy IgE a IgG.
c) Vyšetření IgE v séru se nehodí k průběžnému sledování léčby.
d) Eozinofily nejsou hlavním vyvolavatelem zánětlivých lézí.
3. Které z následujících údajů o akutní eozinofilní pneumonii jsou správné?
a) Onemocnění často vyžaduje umělou plicní ventilaci.
b) Rentgenovým vyšetřením plic se zpravidla zjišťují oboustranné difuzní infiltráty.
c) Pro diagnózu je nutný průkaz eozinofilie v bronchoalveolární laváži.
d) Lékem volby jsou vysokodávkované kortikosteroidy.
4. Které z následujících údajů o farmakoterapii depresivních poruch nejsou správné?
a) Většinu pacientů s depresivní poruchou léčí v Německu praktičtí lékaři nebo odborní lékaři somatických oborů.
b) Většina pacientů s depresivní poruchou je léčena antidepresivy.
c) Aktuální terapeutické směrnice doporučují u pacientů se středně závažnou akutní depresí kombinaci farmakoterapie s psychoterapií.
d) Mezi léky ze skupiny SSRI byly prokázány významné rozdíly v účinnosti.
5. Které z následujících údajů o preskripci antidepresiv jsou správné?
a) Aktuální terapeutické směrnice neobsahují doporučení týkající se konkrétních antidepresiv.
b) Při preskripci antidepresiv se lékaři často řídí předpokládanými specifickými účinky na doprovodné příznaky.
c) Mezi moderními antidepresivy byly prokázány významné rozdíly v ovlivnění úzkosti.
d) Ze skupiny SSRI je v Německu nejčastěji předepisován paroxetin.
6. Který z následujících údajů o nežádoucích účincích antidepresiv není správný?
a) Nežádoucí účinky jsou méně časté u léků ze skupiny SSRI než u tricyklických antidepresiv.
b) U všech léků ze skupiny SSRI mají nežádoucí účinky obdobný charakter.
c) Podle spolehlivých důkazů vyvolává nauseu častěji venlafaxin než léky ze skupiny SSRI.
d) Podle středně silných důkazů vyvolává somnolenci méně často trazodon než fluoxetin.
7. Muž ve věku 67 let užívající v posledních šesti měsících metformin jako léčbu diabetes mellitus přichází na kontrolu. Jeho hmotnost se snížila o 5 %, aniž by se o to snažil. Který z následujících příznaků představuje nežádoucí účinek metforminu, jímž by tento recentní úbytek hmotnosti bylo možno vysvětlit? (zvolte jeden)
a) Dysfagie
b) Pocit sucha v ústech
c) Nevolnost a zvracení
d) Porucha chuti nebo čichu
8. Žena ve věku 70 let trpící osteoartrózou přichází s nezamýšleným úbytkem hmotnosti o 4,5 kg za posledních šest měsíců. Má bolesti zubů, kvůli kterým nemůže jíst stejnou stravu jako dříve. Sní dvě jídla denně a jen vzácně konzumuje ovoce či zeleninu. Nepije alkohol a nekouří. Co by měla nyní udělat podle dotazníku Nutritional Health Checklist? (zvolte jednu možnost)
a) Stav její výživy je dobrý, což by si měla znovu ověřit za šest měsíců.
b) Stav její výživy je dobrý, což by si měla znovu ověřit za tři měsíce.
c) Stav její výživy je poněkud ohrožen; měla by se pokusit o zlepšení svých stravovacích návyků a životního stylu a své nutriční skóre znovu zkontrolovat za tři měsíce.
d) Stav její výživy je výrazně ohrožen, a proto by měla probrat s kvalifikovaným zdravotníkem, jak ji může vylepšit.
9. Které z níže uvedených faktorů zahrnutých do mnemotechnické pomůcky „Meals on Wheels“ se mohou podílet na etiologii nezamýšleného úbytku hmotnosti? (zvolte všechny správné odpovědi)
a) Hypotyreóza
b) Poruchy polykání
c) Stařecká paranoia
d) Sociální problémy
10. Které z uvedených léčiv mohou jako nežádoucí účinek vyvolat sucho v ústech s možným následkem úbytku hmotnosti? (zvolte všechny správné odpovědi)
a) Anticholinergika
b) Fibráty
c) Kličková diuretika
d) Clonidin

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky