Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Thursday 03. December 2020 | Svátek má Svatoslav

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 2/2015
vydáno: 20.05.2015

<< skrýt odpovědi

1. Který z následujících údajů o léčbě pacientů s chronickým srdečním selháním beta-blokátory není správný?
a) Doporučené postupy Evropské kardiologické společnosti doporučují beta-blokátory u všech pacientů se systolickým srdečním selháním.
b) Příznivý účinek beta-blokátorů lze z části vysvětlit zpomalením srdeční činnosti.
c) U 30–40 % pacientů se srdečním selháním se vyskytuje fibrilace síní.
d) Klinické studie prokázaly, že u pacientů se systolickým srdečním selháním a s fibrilací síní snižuje léčba betablokátorem celkovou úmrtnost.
2. Které z následujících údajů o léčbě chronického srdečního selhání antagonisty mineralokortikoidních receptorů jsou správné?
a) Podle nové metaanalýzy není eplerenon účinnější než spironolacton.
b) Spironolacton přidaný k základní léčbě systolického srdečního selhání nesnížil četnost rehospitalizací.
c) Pouze vysoké dávky eplerenonu přidané k základní léčbě systolického srdečního selhání snížily kardiovaskulární úmrtnost.
d) Lékaři v praxi mají dosud k léčbě chronického srdečního selhání spironolactonem zdrženlivý postoj.
3. Který z následujících údajů o diastolickém srdečním selhání není správný?
a) U pacientů s diastolickým selháním nebyl prokázán příznivý účinek sartanů na klinické cílové ukazatele.
b) Ve studii RELAX zlepšila léčba diastolického srdečního selhání sildenafi lem výsledky testu šestiminutovou chůzí.
c) Blokátory aldosteronu nezlepšily u pacientů s diastolickým srdečním selháním toleranci zátěže.
d) Blokátory aldosteronu zlepšily dopplerovské ukazatele diastolického srdečního selhání.
4. Jaká psychická porucha se nejpravděpodobněji vyskytuje u pacienta, který na ambulanci akutního příjmu uvádí palpitace, bolesti na hrudi a dechové obtíže?
a) Depresivní porucha
b) Panická porucha
c) Schizofrenie
d) Anorexia nervosa
5. Jaká je prevalence klinicky závažné depresivní poruchy u pacientů s ischemickou chorobou srdeční?
a) 5–10 %
b) 15–20 %
c) 25–30 %
d) 35–40 %
6. Který z následujících údajů o psychické zátěži u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním není správný?
a) Psychická zátěž představuje rizikový faktor pro vznik kardiovaskulárního onemocnění.
b) Má negativní vliv na průběh onemocnění.
c) Zhoršuje adherenci k léčbě.
d) Snižuje riziko rehospitalizací.
7. Jaký perioperační postup se doporučuje u pacientů léčených antagonisty vitaminu K v případě naléhavého chirurgického výkonu spojeného s nízkým rizikem krvácení a středním rizikem tromboembolické komplikace?
a) Pokračovat v antikoagulační léčbě.
b) Přerušit antikoagulační léčbu.
c) Přemostění perioperačního období nízkomolekulárním heparinem.
d) Přemostění perioperačního období nefrakcionovaným heparinem.
8. Jaký perioperační postup se doporučuje u pacientů, kteří dlouhodobě užívají protidestičkový lék, před naléhavým chirurgickým výkonem spojeným s vysokým rizikem krvácení i tromboembolické komplikace?
a) Pokračovat v antiagregační léčbě.
b) Přerušit antiagregační léčbu.
c) Přerušit antiagregační léčbu a podat trombocytový koncentrát.
d) Přemostění perioperačního období antagonisty GP IIb/IIIa s krátkým poločasem účinku.
9. Který z následujících údajů o přímých perorálních antikoagulanciích není správný?
a) Po podání dabigatranu je dosaženo vrcholové plazmatické koncentrace za 1,5–2 hodiny.
b) Léčbu rivaroxabanem je třeba přerušit 3–4 dny před naléhavým chirurgickým výkonem.
c) U pacientů léčených apixabanem lze bezprostředně po operaci podávat heparin.
d) Apixaban dosud nebyl schválen k léčbě hluboké žilní trombózy.
10. Který z následujících údajů o funkci štítné žlázy v těhotenství není správný?
a) Metabolismus thyroxinu je v těhotenství urychlený.
b) Potřeba hormonů štítné žlázy je v těhotenství zvýšena až o 5 %.
c) Dolní hranice referenčního rozmezí pro TSH je v těhotenství nižší než u netěhotných žen.
d) Gestační hyperthyreóza se nejčastěji vyskytuje v prvním trimestru gravidity.
11. Který z následujících údajů o hypothyreóze v těhotenství je správný?
a) Manifestní hypothyreóza se vyskytuje u 3–10 % těhotných žen.
b) Častou příčinou hypothyreózy v těhotenství je autoimunitní thyreoiditida.
c) Protilátky proti thyreoperoxidáze se vyskytují u 1 % žen v reprodukčním věku.
d) Hypothyreóza v těhotenství nezvyšuje riziko preeklampsie.
12. Která thyreostatika se doporučují ve druhém trimestru gravidity?
a) Propylthiouracil
b) Thiamazol
c) Carbimazol
d) Všechna uvedená thyreostatika

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky