Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Wednesday 20. January 2021 | Svátek má Ilona

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 3/2015
vydáno: 20.10.2015

<< skrýt odpovědi

1. Který z níže uvedených přípravků k léčbě první linie určené pro prevenci rekurentní dny je nejlevnější?
a) Allopurinol
b) Probenecid
c) Febuxostat
d) Peglotikáza
2. Které potraviny a nápoje by měli pacienti v příjmu omezit, aby snížili své riziko onemocnění dnou?
a) Pivo
b) Vepřové maso
c) Mořské plody
d) Nízkotučné či netučné mléčné výrobky
3. Které/která z následujících antihypertenziv (či jejich tříd) snižuje/snižují riziko onemocnění dnou?
a) Thiazidová diuretika
b) Kličková diuretika
c) Losartan
d) Blokátory kalciových kanálů
4. Který z následujících údajů o léčbě akutní dny není správný?
a) Léčba dnavého záchvatu by měla být zahájena do 24 hodin.
b) Běžně užívanými léky jsou nesteroidní antirevmatika.
c) V současné době se podávají podstatně menší dávky kolchicinu než dříve.
d) Nejúčinnějšími léky na dnavý záchvat jsou kortikosteroidy.
5. U pacienta, který v důsledku střevní obstrukce zvrací, je při přijetí zjištěna hyponatrémie. Je hypovolemický, koncentrace sodíku v moči je u něj < 20 mmol/l. Který z následujících léčebných postupů je u něj indikován?
a) Agresivní diuréza
b) Restrikce tekutin
c) Infuze izotonického roztoku chloridu sodného
d) Desmopresin v dávce 1–2 μg podávaný každé dvě hodiny
6. Maratonského běžce je třeba urgentně ošetřit kvůli extrémní somnolenci a zmatenosti po ukončení závodu. Koncentrace sodíku v moči u něj dosahuje hodnoty 116 mmol/l. Který z níže uvedených léčebných postupů je u něj nejvhodnější? (zvolte jeden)
a) Rychlá infuze roztoku glukózy
b) Intravenózní infuze 3% roztoku chloridu sodného s cílem dosáhnout během 24 hodin natrémie 135 mmol/l
c) Infuze 1 00–150 ml 3% roztoku chloridu sodného intravenózně
d) Intravenózní infuze kličkového diuretika
7. Při kterých patologických stavech může vzniknout hypervolemická hyponatrémie?
a) Syndrom neadekvátní sekrece ADH
b) Hypothyreóza
c) Srdeční selhání
d) Jaterní cirhóza
8. Kdy je indikována základní diagnostika osteoporózy u sedmdesátiletého muže?
a) Při průkazu zlomeniny obratlového těla, která vznikla v důsledku pádu na rovině
b) Po pětitýdenní léčbě prednisolonem v denní dávce 5,0 mg
c) Při desetiletém riziku fraktur obratlových těl a proximální části femuru v rozmezí 10–15 %
d) Při desetiletém riziku fraktur obratlových těl a proximální části femuru > 20 %
9. Která z následujících metod není běžnou součástí základní diagnostiky osteoporózy?
a) Měření kostní denzity (DXA)
b) Markery kostní přestavby
c) 25-hydroxyvitamin D3
d) Koncentrace natria v séru
10. Které z následujících léků pro pacienty trpící osteoporózou jsou v guidelines DVO doporučeny pro léčbu první linie?
a) Alendronát
b) Estrogeny
c) Raloxifen
d) Denosumab

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky