Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Saturday 16. January 2021 | Svátek má Ctirad

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 4/2015
vydáno: 30.12.2015

<< skrýt odpovědi

1. Která z následujících možností odpovídá negativnímu symptomu schizofrenie?
a) Halucinace
b) Dezorganizovaná řeč
c) Zúžení intenzity a spektra vyjadřovaných emocí
d) Dezorganizované chování
2. Která z následujících tvrzení o vstupní léčbě pacientů se schizofrenií jsou správná?
a) Pacienti, jejichž příznaky při léčbě ustoupily a jejichž stav zůstává dlouhodobě stabilní, by měli dostat možnost návratu do péče svého praktického lékaře.
b) Farmakoterapii nemocného v akutní naléhavé situaci lze zahájit v primární péči, jestliže pacienta nelze urgentně předat do péče psychiatra.
c) Léčba pacientů by obecně měla být zahajována dvěma léčivy současně.
d) Antipsychotika druhé generace jsou při ovlivňování symptomů onemocnění obecně účinnější než antipsychotika první generace.
3. Který z následujících údajů o diagnostice syndromu vyhoření není správný?
a) Syndrom vyhoření je uveden jako základní psychiatrická diagnóza v Mezinárodní klasifi kaci nemocí (MKN-10, V. kapitola).
b) Diagnostika syndromu vyhoření vychází z aktuálních příznaků.
c) Diagnózu je možno stanovit, trvají-li příznaky déle než šest měsíců.
d) V diferenciální diagnostice přicházejí v úvahu maligní nádory.
4. Který z následujících údajů o výskytu syndromu vyhoření není správný?
a) V reprezentativní epidemiologické studii uvedlo 4,2 % respondentů, že jim byl v minulosti diagnostikován syndrom vyhoření.
b) Prevalence syndromu vyhoření stoupá s věkem.
c) Vysoký sociální status je spojen s nižším výskytem syndromu vyhoření.
d) Během posledních let stoupá v Německu počet pracovních neschopností z důvodu diagnózy syndromu vyhoření.
5. Které z následujících údajů o léčbě syndromu vyhoření jsou správné?
a) Léčbou volby jsou amfetaminy.
b) Pacientům trpícím syndromem vyhoření stačí podávat léky po dobu tří týdnů.
c) Na léčbě syndromu vyhoření by se měl podílet psychiatr nebo psychoterapeut.
d) Existují důkazy o účinnosti kognitivně-behaviorální léčby.
6. U kterých z následujících onemocnění byla jednoznačně prokázána patogenní úloha infekce Helicobacter pylori?
a) Vředová gastroduodenální choroba.
b) MALT lymfom.
c) Karcinom žaludku.
d) Funkční dyspepsie.
7. Které z následujících údajů o prevalenci infekce Helicobacter pylori jsou správné?
a) U pacientů se žaludečním vředem se infekce Helicobacter pylori vyskytuje asi v 70 % případů.
b) Klesající prevalence infekce Helicobacter pylori je spojena s poklesem výskytu karcinomu žaludku.
c) Infekce Helicobacter pylori může vést k atrofii žaludeční sliznice.
d) Po úspěšné eradikaci Helicobacter pylori dochází k reinfekci asi u 10 % pacientů za rok.
8. Jak se podává sekvenční léčba Helicobacter pylori?
a) Podáváme inhibitor protonové pumpy s amoxicilinem ve standardních dávkách na pět dnů, následně inhibitor protonové pumpy s jinými dvěma antibiotiky (makrolidem a nitroimidazolem ve standardních dávkách) na dalších pět dnů.
b) Podáváme dva inhibitory protonové pumpy nejprve s amoxicilinem, následně s makrolidem či nitroimidazolem po dobu pěti dní.
c) Podáváme inhibitor protonové pumpy po dobu deseti dnů se dvěma antibiotiky (amoxicilinem, nitroimidazolem).
d) Podáváme inhibitor protonové pumpy po dobu deseti dnů, prvních pět dní s bizmutem, dalších pět dní se dvěma antibiotiky (amoxicilinem, nitroimidazolem).
9. Které z následujících tvrzení o suplementaci vápníkem je správné?
a) Začne-li se s ní v dětství, vede k významnému zlepšení kostní minerálové denzity.
b) Zvyšuje riziko vzniku ledvinových konkrementů.
c) Snižuje riziko kardiovaskulárních komplikací.
d) Výrazně snižuje riziko vzniku zlomenin krčku stehenní kosti u osob žijících v komunitě.
10. Které z následujících tvrzení o příjmu tuků ve výživě je správné?
a) Snížení příjmu nasycených mastných kyselin významně snižuje riziko mortality v důsledku kardiovaskulárních onemocnění.
b) Konzumace surové, neupravované stravy s obsahem nasycených mastných kyselin, jako jsou mléčné produkty, výrazně zvyšuje riziko vzniku diabetes mellitus 2. typu.
c) Diety s vyšším obsahem tuků mohou vést k poklesu hmotnosti a jeho udržení v míře srovnatelné s nízkotučnou dietou nebo ještě vyšší.
d) Příjem nasycených mastných kyselin by měl být vynechán bez ohledu na zdroj potravy.

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky