Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Wednesday 20. January 2021 | Svátek má Ilona

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 7/2005
vydáno: 30.09.2005

<< skrýt odpovědi

1. Které zuvedených tvrzení týkajících se účinnosti eradikace Helicobacter pylori a antiulcerózní terapie vprevenci rekurence duodenálního vředu po jeho primárním vyléčení je pravdivé?
a) Antiulcerózní terapie je účinnější než eradikace Helicobacter pylori
b) Eradikace Helicobacter pylori je účinnější než antiulcerózní terapie
c) Mezi uvedenými postupy není rozdíl
d) Žádná zuvedených strategií není dostatečně účinná
2. Má eradikace Helicobacter pylori význam vprevenci rekurence vředu žaludku po jeho primárním vyléčení?
a) Ano
b) Ne
c) Záleží na kmeni Helicobacter pylori
d) Záleží na použité léčbě
3. Který zuvedených neinvazivních testů je vdiagnostice infekce Helicobacter pylori nejúčinnější?
a) Dechový test sureou značenou 13C
b) Močový test
c) Test antigenu Helicobacter pylori ve stolici
d) Možnosti a, c
4. Které zuvedených tvrzení oterapii NSA není správné?
a) Podání kyseliny acetylsalicylové vnízké dávce je spojeno se zvýšeným rizikem krvácení do horní části trávicího traktu
b) Užívání inhibitorů COX-2 není zatíženo žádným nebo jen minimálním rizikem kardiovaskulárních komplikací
c) Podání kyseliny acetylsalicylové vnízké dávce limituje výhody inhibitorů COX-2 ve srovnání sneselektivními NSA
d) Ve srovnání sneselektivními NSA jsou inhibitory COX-2 zatíženy nižším výskytem nežádoucích účinků vdolní části gastrointestinálního traktu
5. Který znásledujících rizikových faktorů je nejvýznamnější pro krvácení do horní části gastrointestinálního traktu upacientů užívajících NSA?
a) Krvácení zvředu vanamnéze
b) Věk vyšší než 60 let
c) Současná terapie kortikosteroidy
d) Infekce Helicobacter pylori
6. Které zuvedených tvrzení oslizniční protektivní terapii upacientů užívajících NSA není správné?
a) Současná terapie inhibitory protonové pumpy snižuje riziko rozvoje gastroduodenálních vředů
b) Blokátory H2-receptorů nejsou indikovány vprevenci gastrointestinálních nežádoucích účinků
c) Terapie inhibitory protonové pumpy je účinná vterapii dyspeptických obtíží zapříčiněných užíváním NSA
d) Užívání misoprostolu je spojeno snízkým výskytem nežádoucích účinků (dyspepsie)
7. Které zuvedených tvrzení odyspepsiích vyskytujících se upacientů užívajících NSA není správné?
a) Dyspepsie je často popisovaným příznakem, který se vyskytuje uvíce než 25% pacientů léčených NSA po dobu 6–12 měsíců.
b) Dyspepsie je prediktorem přítomnosti slizničních lézí vžaludku a duodenu, avšak je častou příčinou přerušení terapie NSA.
c) Terapie inhibitory COX-2 je zatížena menším počtem gastrointestinálních nežádoucích účinků ve srovnání sléčbou neselektivními NSA, přesto však mohou pacienti léčení inhibitory COX-2 udávat dyspeptické obtíže.
d) Výsledky klinických studií naznačují, že terapie omeprazolem je vléčbě pacientů sdyspepsií efektivní, nezávisle na přítomnosti slizničních defektů.
8. Které znásledujících tvrzení ocirhóze sascitem je pravdivé?
a) Osnižování hmotnosti je třeba usilovat jen upacientů bez periferních otoků
b) Je nutno se vyhýbat užívání kličkových diuretik
c) Hyperkalémie a metabolická acidóza běžně odeznívají po vysazení spironolactonu
d) Omezení příjmu sodíku utěchto nemocných není vhodné
9. Ukteré znásledujících příčin otoku lze nejspíše očekávat léčebnou odpověď na podávání diuretik?
a) Užilní nedostatečnosti
b) Ulymfedému
c) Unefrotického syndromu
d) Uotoku způsobeného podáváním blokátoru kalciových kanálů
10. Stav 61letého pacienta schronickými bolestmi zad, dlouhodobě přítomnými otoky a chronickým srdečním selháním se nezlepšuje ani při užívání vysokých dávek furosemidu. Které znásledujících léčebných strategií jsou pro tohoto nemocného vhodné?
a) Vysazení nesteroidních antirevmatik
b) Zvýšení dávky furosemidu
c) Pátrání po tom, zda pacient léky užívá správně
d) Přidání diuretika působícího vjiné oblasti nefronu
11. Které zuvedených doporučení pro léčbu pacientů sotoky není správné?
a) Upacientů sotoky nohou navozenými podáváním blokátoru kalciových kanálů je třeba zvážit léčbu inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu či blokátorem receptoru pro angiotenzin.
b) Upacientů se srdečním selháním stupně III a IV dle NYHA není vhodná léčba spironolactonem.
c) Transjugulární intrahepatální portosystémový zkrat může snižovat objem ascitu a prodlužovat přežití účinněji než velkoobjemová paracentéza.
d) Vzhledem ksoučasnému výskytu hyperaldosteronismu je upacientů scirhózou a sascitem stupně 2 nebo 3 na místě podávat spironolacton.
12. Které znásledujících tvrzení olupénce je pravdivé?
a) Ve všech případech musí diagnózu stanovit dermatopatolog
b) Vyskytuje se častěji umužů než užen
c) Charakteristická ložiska jsou způsobena hyperproliferací epidermálních a vaskulárních buněk
d) Postihuje více než 20% světové populace
13. Které zonemocnění nedoprovází Köbnerův fenomén?
a) Kontaktní dermatitida ze škumpy
b) Sluneční úžeh
c) Kožní trauma
d) Streptokoková faryngitida
14. Které znásledujících tvrzení ocalcipotriolu je pravdivé?
a) Stimuluje proliferaci epidermis
b) Může způsobit místní podráždění kůže
c) Inhibuje diferenciaci keratinocytů
d) Je jedním znejlevnějších dostupných prostředků pro léčbu lupénky
15. Které zuvedených tvrzení opsoriasis unguium není pravdivé?
a) Postihuje přibližně 25 až 50% nemocných lupénkou a 80% osob spsoriatickou artritidou.
b) Postižení proximální části nehtu se projevuje dolíčkováním a může vést až konycholýze, lupénka střední části matrix způsobuje leukonychii a postižení distální části nehtového lůžka způsobuje červené tečky voblasti lunuly.
c) Léčba zahrnuje intradermální aplikace kortikosteroidů do ložisek, PUVA, acitretinum, methotrexatum, ciclosporinum.
d) Vléčbě je nejúčinnější použití slabě účinných lokálních kortikosteroidů a obkladů sBurowových roztokem.

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky