Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Friday 15. January 2021 | Svátek má Alice

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 8/2005
vydáno: 07.11.2005

<< skrýt odpovědi

1. Selektivní screening může být ve srovnání svšeobecným screeningem účinnou metodou, protože se zaměřuje na rizikové faktory. Který znásledujících údajů je pravdivý?
a) Melanom vrodinné anamnéze nesouvisí se zvýšeným rizikem vzniku melanomu
b) Pacienti smelanomem vosobní anamnéze mívají vzácně recidivy
c) Měnící se névus je nezbytné pečlivě posoudit
d) Spálení sluncem spojené stvorbou puchýřů vdětství se již nepovažuje za důležitý faktor vetiologii melanomu
2. Které znásledujících opatření bychom měli přijmout vpřípadě léze ovelikosti 7 mm snepravidelnými okraji pod nehtem prstu ruky?
a) Ložisko považovat za benigní
b) Lézi zkontrolovat za šest měsíců, zda se nezměnila
c) Provést biopsii seříznutím (shave biopsy)
d) Provést biopsii excizí
3. Jak široké mají být okraje při excizi melanomu otloušťce (podle Breslowa) větší než 1 mm?
a) 0,5 cm
b) 1 cm
c) 2 cm
d) 3 cm
4. Nejvyšší četnosti zhojení bradavic na kůži dosáhneme kryoterapií. Vjakém znásledujících časových intervalů léčbu provádíme?
a) Sedm až deset dní
b) Dva až tři týdny
c) Čtyři až pět týdnů
d) Sedm až osm týdnů
5. Které/á znásledujících tvrzení obradavicích udětí a mladých dospělých je/jsou správné/á?
a) Bradavice na kůži se vyskytují až u70 procent dětí a mladých dospělých.
b) Nejvyšší incidenci pozorujeme ve věku 12 až 16 let.
c) Bradavice jsou častější užen než umužů.
d) Bradavice na kůži časem méně vzdorují léčbě.
6. Kterou metodou zahájíte léčbu plantární veruky?
a) Lokální aplikací přípravku s20% kyseliny salicylové
b) Opakovanou kryoterapií po částečném odstranění zrohovatělé vrstvy
c) Pulsním barvivovým laserem
d) Retinoidy
7. Jaká je vstupní pravděpodobnost onemocnění lymeskou borreliózou upacienta, který žije voblasti sjejím vysokým endemickým výskytem a několik týdnů trpí horečkou, bolestmi hlavy a kloubů, ale neměl erythema migrans?
a) Velmi nízká
b) Nízká
c) Střední
d) Vysoká
8. Jakou diagnostickou strategii byste zvolili unemocného, který bydlí zoblasti svysokým endemickým výskytem lymeské borreliózy a vposledních čtyřech dnech má horečku, bolesti kloubů a typický nález erythema migrans vmístě přisátí klíštěte?
a) Sérologické vyšetření a vpřípadě pozitivního nálezu léčbu
b) Sérologické vyšetření a vpřípadě pozitivního nálezu potvrdíme testem Western blottig; léčbu vpřípadě shodného pozitivního nálezu vobou testovacích postupech
c) Uklidnit pacienta a navrhnout kontrolu za čtyři týdny kodběru krve na stanovení imunoglobulinu IgM
d) Nasazení empirické léčby bez dalšího vyšetřování
9. Které znásledujících situací jsou spojeny svysokou pravděpodobností falešně negativních výsledků sérologického vyšetření na lymeskou borreliózu?
a) Vyšetření vprvních dvou týdnech po objevení se příznaků
b) Vyšetření po vymizení příznaků
c) Podávání antibiotik včasném stadiu infekce
d) Předchozí očkování vakcínou Lymerix
10. Které znásledujících tvrzení oakutní pyelonefritidě je správné?
a) Perorální a intravenózní podávání ciprofloxacinu je při těžké pyelonefritidě stejně účinné.
b) Třídenní podávání antibiotik uimunokompetentních žen představuje dostatečně účinnou léčbu.
c) Uimunosuprimovaných nemocných je účinné sedmi- až čtrnáctidenní podávání fluorochinolonu.
d) Fluorochinolony jsou vtěhotenství považovány za bezpečné.
11. Které znásledujících tvrzení oakutní pyelonefritidě je správné?
a) Většina těhotných žen během první hodiny po podání antibiotika zaznamená děložní kontrakce.
b) Utěhotných žen lze podáváním ampicilinu a gentamicinu zajistit lepší klinickou odezvu než při léčbě cefazolinem či ceftriaxonem.
c) Ambulantní léčba perorálními antibiotiky není utěhotných žen, které byly za krátké observace léčeny parenterálními antibiotiky, nezbytná.
d) Polovina těhotných žen má děložní kontrakce alespoň dvě hodiny po zahájení antibiotické terapie.
12. Které znásledujících faktorů nám umožní léčit pacienta sakutní pyelonefritidou ambulantně?
a) Pacient toleruje perorální příjem.
b) Pacient se dostaví na časnou kontrolu.
c) Pacient zároveň trpí nefrolitiázou.
d) Pacient má dobré sociální zázemí.
13. Který znásledujících faktorů není důležitým rizikovým faktorem spánkové apnoe dospělých?
a) Akromegalie
b) Obezita
c) Hypertyreóza
d) Mužské pohlaví
14. Obézní muž ve věku 42 let sanamnézou chronického srdečního selhání a sinusitidy si stěžuje na nosní neprůchodnost a vysychání sliznic způsobené přístrojem na dodávání trvalého přetlaku do dýchacích cest (CPAP). Jaký je doporučený další postup?
a) Přidat tepelný zvlhčovač kpřístroji CPAP
b) Předepsat nosní sprej skortikosteroidy, dekongesční léky či antihistaminiky
c) Sledovat pacienta pravidelně kmonitorování jeho úspěšnosti léčby CPAP
d) Všechny výše uvedené
15. Čtyřletá dívka má šestiměsíční anamnézu hlubokého chrápání a špatných výsledků ve školce a anamnézu astmatu. Které znásledujících způsobů vyšetření a léčby nejsou u této pacientky vhodné?
a) Léčit pouze astma a zkontrolovat pacientku za 6 týdnů a zhodnotit její příznaky
b) Provést vyšetření ve spánkové laboratoři pro diagnostiku spánkové apnoe
c) Vyšetřit orofarynx, zda nemá zvětšené krční a nosní mandle
d) Odebrat podrobnou anamnézu namáhavého dýchání během spánku, neklidného spánku, noční enurézy a nadměrné ospalosti během dne

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky