Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Wednesday 21. April 2021 | Svátek má Alexandra

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 9/2005
vydáno: 30.11.2005

<< skrýt odpovědi

1. Které znásledujících tvrzení odiabetické nefropatii platí?
a) Cílový krevní tlak by neměl přesahovat 140/90 mm Hg
b) Cílová koncentrace HbA1c by měla být 8%
c) Udiabetiků 1. typu by měl screening na mikroalbuminurii proběhnout hned po stanovení diagnózy
d) Inhibitory ACE unemocných smikroalbuminurií zpomalují progresi diabetické nefropatie
2. Kdy by měl proběhnout screening na diabetickou nefropatii udiabetika 2. typu?
a) Hned po stanovení diagnózy
b) Rok po stanovení diagnózy
c) Pět let po stanovení diagnózy
d) Deset let po stanovení diagnózy
3. Který ztestů je nejvhodnější pro screening mikroalbuminurie udiabetiků?
a) Poměr koncentrací albuminu vůči kreatininu vlibovolném vzorku moči
b) Odpady albuminu močí za 24 hodin
c) Odpady albuminu močí za jiný časový interval
d) Běžná analýza moči
4. Které znásledujících tvrzení odiabetické neuropatii je správné?
a) Vyskytuje se udiabetu 2. typu, nikoli udiabetu 1. typu
b) Subjektivní příznaky se zpravidla objevují dříve než odpovídající objektivní nálezy
c) Nejčastějším typem diabetické neuropatie je amyotrofie
d) Častou příčinou vzniku vředů je nošení nových bot
5. Který znásledujících příznaků může souviset sdiabetickou neuropatií?
a) Svalová slabost
b) Dysfagie
c) Pruritus (svědění)
d) Všechny shora uvedené
6. Který znásledujících údajů ofokální neuropatii není správný?
a) Jde opostižení jednoho nebo několika periferních nervů
b) Vzniká náhle
c) Není přítomna motorická porucha
d) Zpravidla se spontánně upraví během několika měsíců
7. Která znásledujících metod se nejlépe hodí pro první vyšetření pacienta spodezřením na cholelitiázu?
a) Magnetická rezonance
b) Cholecystografie
c) Nativní rentgenový snímek
d) Sonografie
8. Které zníže uvedených léčebných metod dáme přednost při léčbě akutní cholecystitidy uosoby, která není kriticky nemocná?
a) Konzervativní léčbě snáslednou odloženou elektivní cholecystektomií
b) Časné cholecystektomii
c) Pouze konzervativní léčbě
d) Endoskopické retrográdní cholangiopankreatikografii
9. Která(é) znásledujících odpovědí popisují výhody laparoskopických výkonů ve srovnání svýkony laparotomickými (otevřenými)?
a) Nižší úmrtnost
b) Méně bolesti vpooperačním období
c) Časnější návrat do zaměstnání
d) Lepší kosmetický výsledek
10. Která(é) zníže uvedených sonografických známek svědčí pro akutní cholecystitidu?
a) Palpační citlivost přímo nad žlučníkem
b) Přítomnost volné tekutiny vokolí žlučníku
c) Zesílení stěny žlučníku
d) Žlučník se nezobrazí
11. Které znásledujících faktorů jsou rizikové pro okluzi centrální sítnicové žíly?
a) Hyperhomocysteinémie
b) Hyperlipidémie
c) Hypertenze
d) Všechny výše uvedené
12. Které znásledujících tvrzení oischemických okluzích centrální sítnicové žíly není pravdivé
a) Jsou obvykle spojeny slehkou poruchou visu
b) Mohou vést kneovaskulárnímu glaukomu
c) Mohou vést až ke ztrátě oka
d) Mohou být spojeny shyperviskozitou
13. Které znásledujících tvrzení oarteriálních makroaneurysmatech sítnice je pravdivé?
a) Mohou způsobovat makulární edém
b) Při ruptuře může vzniknout subretinální hemoragie
c) Při ruptuře může vzniknout krvácení do sklivce
d) Všechny výše uvedené možnosti
14. Které znásledujících tvrzení oléčbě tyreostatiky platí?
a) Methimazol by neměl být kombinován sbeta-blokátorem
b) Methimazol je lékem volby utěhotných pacientek
c) Nejzávažnější komplikaci léčby tyreostatiky představuje agranulocytóza
d) Relapsy jsou častější unekuřáků
15. Který (které) zníže uvedených výroků oléčbě radioaktivním jódem je (jsou) pravdivý (pravdivé)?
a) Beta-blokátory se užívají kpotlačování příznaků po celou dobu této léčby
b) Radioaktivní jód uvětšiny nemocných zabrání rozvoji Gravesovy oftalmopatie nebo vede kjejímu vymizení
c) Ustarších osob je třeba užívat nižší dávky radioaktivního jódu
d) Pacient by se 24 až 72 hodin po ukončení léčby měl vyhýbat blízkým kontaktům sdalšími osobami
16. Který příznak hypertyreózy se vyskytuje častěji ustarších než umladých pacientů?
a) Hmotnostní úbytek
b) Tachykardie
c) Fibrilace síní
d) Snížená tolerance tepla

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky