Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Saturday 16. January 2021 | Svátek má Ctirad

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 1/2006
vydáno: 24.02.2006

<< skrýt odpovědi

1. Jak velký pokles výchozí koncentrace LDL cholesterolu lze očekávat po léčbě atorvastinem (10 mg denně) nebo simvastatinem (40 mg denně)?
a) 10%
b) 20%
c) 30%
d) 40%
2. Jaká je podle International Task Force cílová hodnota koncentrace LDL cholesterolu usymptomatického pacienta sdesetiletým rizikem ICHS vrozmezí 10–20%? Otázka nebyla v testu hodnocena, neboť v jejím zadáním se vyskytla chyba: místo "symptomatického pacienta" má být uvedeno "asymptomatického pacienta". Správná odpověď by v tom případě byla b - 3,4mmol/l.
a) 4,1 mmol/l
b) 3,4 mmol/l
c) 2,6 mmol/l
d) 1,8 mmol/l
3. Plazmatickou koncentraci lipoproteinu(a) snižují:
a) Estrogeny a progestiny
b) Raloxifen
c) Kyselina nikotinová
d) Všechna uvedená léčiva
4. Který znásledujících testů má být proveden uvšech pacientů, kteří prodělali synkopu?
a) Echokardiografie
b) Elektrokardiografie
c) 24hodinová holterovská monitorace
d) Tilt test
5. Který znásledujících výroků osynkopě zcerebrovaskulární příčiny platí?
a) Synkopa zcerebrovaskulární příčiny je běžná
b) Uvětšiny pacientů, kteří prodělali synkopu, se doporučuje vyšetření výpočetní tomografií nebo magnetickou rezonancí kvyloučení cerebrovaskulární příčiny
c) Cerebrovaskulární příčina synkopy je pravděpodobná, pokud se při ní zároveň vyskytuje diplopie, křeče, bolesti hlavy nebo delší ztráta vědom
d) Uvětšiny pacientů, kteří prodělali synkopu, se doporučuje sonografické vyšetření karotid kvyloučení cerebrovaskulární příčiny
6. Který znásledujících testů je třeba uvážit uvětšiny pacientů se známým srdečním onemocněním či spodezřením na ně, popřípadě sabnormálním elektrokardiografickým nálezem?
a) Echokardiografii
b) 24hodinovou holterovskou monitoraci nebo telemetrii za hospitalizace
c) Tilt test
d) Elektrofyziologické vyšetření
7. Které znásledujících tvrzení týkající se léčby vazomotorické rýmy je správné?
a) Azelastin se užívá při léčbě nosní kongesce, sekrece, kýchání a zatékání znosu, které souvisejí svazomotorickou rýmou
b) Agentura pro výzkum a kvalitu zdravotní péče (AHRQ) doporučuje perorální antihistaminika
c) AHRQ doporučuje při významné kongesci podávání perorální látek snižujících překrvení (dekongestiva)
d) Unosní kongesce se podávají lokální anticholinergika
8. Které/á znásledujících tvrzení týkající se vazomotorické rýmy uurčitých populačních skupin je/ jsou správné?
a) Vtěhotenství se doporučují lokální kortikosteroidy, protože jsou vklasifikaci rizika utěhotných podle FDA (Food and Drug Administration) řazeny do kategorie B
b) Udětí starších 6 let lze podat nasální anticholinergika.
c) Rýma indukovaná jídlem je spojena snosní sekrecí, která se při jídle zhoršuje
d) Podávání lokálních antihistaminik je uolympijských sportovců zakázáno
9. Který/é znásledujících stavů patří do skupiny nealergických rým?
a) Vazomotorická rýma
b) Nealergická rýma seosinofilním syndromem
c) Hormonálně indukovaná rýma
d) Jídlem indukovaná rýma
10. Vzestup konečného diastolického tlaku vlevé komoře je spojen se zvýšenou plazmatickou koncentrací:
a) BNP
b) NT-pro BNP
c) ANP
d) Všech tří peptidů
11. Natriuretický peptid typu B se uzdravých jedinců převážně tvoří:
a) Vkardiomyocytech levé komory
b) Ve fibrocytech levé komory
c) Vkardiomyocytech pravé komory
d) Vkardiomyocytech síní
12. Podle Framinghamské studie je nárůst plazmatické koncentrace BNP spojen svyšším rizikem:
a) Kardiovaskulární příhody
b) Fibrilace síní
c) Cévní mozkové příhody
d) Úmrtí

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky