Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Saturday 16. January 2021 | Svátek má Ctirad

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 3/2006
vydáno: 11.07.2006

<< skrýt odpovědi

1. Pro kterou znásledujících populačních skupin se doporučuje tetravalentní konjugovaná meningokoková vakcína?
a) Děti do dvou let věku
b) Dospělí starší než 65 let
c) Děti ve věku 11–12 let
d) Osoby ve věku 11–63 let
2. Které znásledujících tvrzení ochemoprofylaxi meningokokového onemocnění je správné?
a) Chemoprofylaxi vyžaduje pouze pacientova partnerka (pacientčin partner) nebo osoba, která přešla do styku srespiračními sekrety.
b) Profylaxi nevyžadují kontakty vdětských zařízeních
c) Chemoprofylaxi by měli dostat spolucestující, kteří byli spacientem vkontaktu osm nebo více hodin
d) Kchemoprofylaxi se doporučuje azitromycin
3. Ukteré znásledujících skupin je zvýšené riziko meningokokového onemocnění?
a) Studenti nově bydlící na koleji
b) Vojenští branci
c) Muži srecentní infekcí horních dýchacích cest
d) Cestovatelé do Saúdské Arábie
4. Který znásledujících údajů oantibiotické rezistenci MRSA není správný?
a) Většina komunitních kmenů MRSA je citlivých ktetracyklinům
b) Vpřípadě rezistence vůči erytromycinu není třeba testovat indukovanou rezistenci ke clindamycinu
c) Ukomunitních MRSA neobsahuje kazeta SCC geny rezistence kdalším antibiotikům
d) Komunitní kmeny MRSA jsou vesměs rezistentní vůči cefalexinu
5. Jaký je nejčastější způsob přenosu komunitní infekce MRSA?
a) Kontakt sinfikovanou osobou
b) Předměty denní potřeby
c) Hmyz
d) Kapénková infekce
6. Které faktory je třeba brát vúvahu urecidivujících komunitních infekcí MRSA?
a) Nedostatečná eradikace MRSA
b) Rekolonizace MRSA
c) Porucha funkce imunitního systému
d) Všechny uvedené faktory
7. Ukterého znásledujících pacientů je nejvyšší pravděpodobnost kolonizace VRE?
a) 25letá žena přijatá do nemocnice pro mimoděložní těhotenství
b) 65letý muž ambulantně léčený po dobu jednoho týdne antibiotiky pro komunitně získanou pneumonii
c) 40letý muž léčený na onkologickém oddělení vysoce dávkovanou chemoterapií pro akutní myeloidní leukémii
d) 80letá žena směstnavým srdečním selháním, která žije sama doma
8. Která znásledujících možností je pravděpodobně vstupní branou infekce VRE u72leté ženy sopakovaným kultivačním nálezem VRE vhemokultuře?
a) Venostáza vdolních končetinách sneporušenou kůží
b) Dolní cesty dýchací
c) Močové ústrojí
d) Horní cesty dýchací
9. Která znásledujících možností je nejlepší volbou pro léčbu VRE bakteriémie?
a) Linezolid
b) Chloramphenicol
c) Gentamicin
d) Ampicilin
10. Která znásledujících možností je nejvhodnější léčbou pro pacienta sasymptomatickou VRE bakteriurií?
a) Linezolid p.o.
b) Výplach močového měchýře linezolidem
c) Gentamicin i.v.
d) Pozorování objektivních příznaků infekce
11. Která znásledujících možností je mechanismem rezistence enterokoků vůči vancomycinu?
a) Změna peptidoglykanových prekursorů buněčné stěny
b) Změna gyrázy
c) Methylace ribosomů
d) Tvorba 3'-fosfotransferázy
12. Která (které) znásledujících metod patří do základního vyšetřovacího programu upacientů shorečkou nejasného původu?
a) Echokardiografie
b) Mikroskopické vyšetření moči
c) Tuberkulinový test
d) Kostní scintigrafie
13. Které zobrazovací metody mohou přispět klokalizaci skrytého zánětlivého ložiska?
a) Výpočetní tomografie
b) Ultrasonografie
c) Pozitronová emisní tomografie
d) Všechny uvedené metody
14. Při kterých infekčních onemocněních se pravidelně vyskytují zvětšené lymfatické uzliny?
a) Tularémie
b) AIDS
c) Horečka Q
d) Mykobakteriózy
15. Na kterou znásledujících příčin horečky nejasného původu lékaři nejčastěji pomýšlejí upacientů sdosud nerozpoznaným lymfomem?
Otázku 15 jsme pro jeji složitost nezahrnuli do hodnocení – dáváme za pravdu dr. Tognerovi, že „prvořadým úkolem je stanovit přesnou příčinu horečky, a nikoli tipovat diagnózu před provedením sonografie, laboratoře a histologického vyšetření exstirpované uzliny“.
a) Systémový lupus erythematodes
b) Obrovskobuněčná arteriitida
c) Bakteriální endokarditida
d) Sarkoidóza
16. Která znásledujících příčin horečky nejasného původu nepatří mezi neinfekční zánětlivá onemocnění?
a) Stillův-Chauffardův syndrom dospělých
b) Morbus Behçet
c) Crohnova choroba shorečnatým průběhem
d) Whippleova choroba
17. Který znásledujích maligních nádorů může být příčinou horečky nejasného původu?
a) Grawitzův nádor
b) Karcinom pankreatu
c) Kolorektální karcinom
d) Všechny uvedené

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky