Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 29. květen 2020 | Svátek má Maxmilián a Maxim

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Medicína po promoci - archiv

Medicína po promoci

Aktuální číslo:2/2020
Datum vydání:28. 5. 2020
Periodicita:4 čísla ročně
Rozsah:70–80 stran
Cena:420 Kč/rok
Informace o titulu | Redakční rada | Pokyny pro autory | Archiv | Inzerce | Předplatné | Kontakty

Archiv – obsah čísla – 03/2019

     

Články

Zamyšlení - Jak lidský mozek poznává sám sebe. Prvních 10 500 let (strana 183)
Co je v posledním období nového v dermatologii (strana 187)
Virová hepatitida typu C (strana 193)
Současné možnosti medikamentózní léčby idiopatických střevních zánětů (strana 201)
Novinky v endoskopické terapii kolorektální neoplázie (strana 210)
Mesalazin: molekula mnoha tváří (strana 215)
Vitamin D – skeletální i extraskeletální účinky (strana 220)
Klinické charakteristiky a farmakoterapie nemocných s chronickou ICHS v ČR v roce 2018 – výsledky průřezového průzkumu (strana 225)
Zásady léčby varixů dolních končetin (strana 233)
Pozdě stanovená infekce HIV (strana 239)
Vhodná farmakoterapie jako řešení non‑adherence u pacienta s ICHS po infarktu myokardu (strana 241)
Studie COMPASS udává směr v sekundární prevenci trombotických příhod (strana 245)
Cesta k optimalizaci terapie obinutuzumabem (strana 251)
Současné trendy v diagnostice a léčbě pacientů s NAFLD/NASH (strana 251)
Jak zlepšit adherenci pacientů? Desatero pro lékaře, lékárníky a pacienty (strana 258)
Jak ovlivnit nedostatek železa stravováním (strana 263)
Nové léčivé přípravky a změny v indikaci léčivých přípravků podle EMA (strana 268)


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky