Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 19. prosinec 2018 | Svátek má Ester

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Medicína po promoci

Medicína po promoci

Aktuální číslo:4/2018
Datum vydání:14. 12. 2018
Periodicita:4 čísla ročně
Rozsah:70–80 stran
Cena:420 Kč/rok
Informace o titulu | Redakční rada | Pokyny pro autory | Archiv | Inzerce | Předplatné | Kontakty

Redakční rada

Předseda redakční rady:

 • Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. (III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha)

Redakční rada:

 • Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. (II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha)
 • Doc. MUDr. Martin Bojar, CSc. (Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha)
 • Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (III. interní klinika LF MU a FN Brno-Bohunice)
 • Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. (Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň)
 • Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. (Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice na Bulovce, Praha)
 • Prof. MUDr. Karel Horký, DrSc. (II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha)
 • Prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc. (II. interní klinika LF UK a FN Hradec Králové)
 • MUDr. Viktor Kašák (LERYMED, Praha)
 • Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. (Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové)
 • Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. (Infekční klinika 2. LF UK a Nemocnice na Bulovce, Praha)
 • Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc. (Pediatrická klinika 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, katedra pediatrie IPVZ Praha)
 • Doc. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D. (I. interní klinika LF UK a FN Plzeň)
 • Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. (přednosta Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha)
 • Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc. (Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha)
 • MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D.(Porodnicko-gynekologická klinika FN Ostrava)
 • Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. (Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha)
 • Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. (Gerontologická a metabolická klinika LF UK a FN Hradec Králové)


Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky