Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 26. září 2021 | Svátek má Andrea

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Medicína po promoci

Medicína po promoci

Aktuální číslo:2/2021
Datum vydání:30. 6. 2021
Periodicita:4 čísla ročně
Rozsah:70–80 stran
Cena:420 Kč/rok
Informace o titulu | Redakční rada | Pokyny pro autory | Archiv | Inzerce | Předplatné | Kontakty

Redakční rada

Předsedkyně redakční rady:

 • Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc. (Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice na Bulovce, Dermatovenerologická ambulance IKEM, Praha)

Redakční rada:

 • Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. Pracoviště preventivní kardiologie IKEM, Nefrologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 • Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
 • Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 • Prof. MUDr. Martin Bojar, CSc. Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
 • Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. Akademické centrum gastroonkologie, LF OU, Ostrava
 • Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
 • MUDr. Ivo Jokl Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
 • Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
 • Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc. Pediatrická klinika 1. LF UK a Katedra pediatrie IPVZ Praha, Thomayerova nemocnice, Praha
 • Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav, Praha
 • Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D. Porodnicko-gynekologická klinika FN Ostrava
 • MUDr. Josef Štolfa Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Praha
 • Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc. Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha
 • Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 • Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. Klinika nefrologie, Transplantační centrum IKEM, Praha


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky