Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 26. září 2021 | Svátek má Andrea

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Medical Tribune

Medical Tribune

Aktuální číslo:14/2021
Datum vydání:29. 6. 2020
Periodicita:26 čísel ročně
Rozsah:24–36 stran
Cena:567 Kč/rok
Informace o titulu | Archiv | Inzerce | Předplatné | Kontakty

Informace o titulu

 • Medical Tribune je značkou kvality pro noviny určené lékařům a zdravotníkům v mnoha zemích světa – obdobné tituly vycházejí např. v Německu, Rakousku, Švýcarsku, v sousedním Polsku či Maďarsku.
 • Medical Tribune v České republice vychází již od roku 2005 a to v periodicitě 26 čísel za rok v rozsahu 24 stran. V duchu svého názvu chtějí noviny skutečně poskytovat tribunu všem, kdo mají lékařské a zdravotnické veřejnosti co sdělit – především lékařům a zdravotníkům samotným, ale i politikům, ekonomům, právníkům a dalším.
 • Medical Tribune jako jediné noviny o lékařské vědě, klinické medicíně a zdravotnictví u nás nejsou – navzdory svému anglickému názvu – překladovým titulem. Jejich obsah vytváří výhradně domácí profesionální redakce tvořená lékaři, zdravotními sestrami a novináři. Ti spolu s širokým okruhem spolupracovníků z různých oblastí medicíny nabízejí široký záběr na témata lékařské vědy a klinické medicíny i organizace, řízení a financování zdravotnictví doma i v zahraničí.
 • Medical Tribune dosahuje nákladu 20 000 výtisků a čte ji nejméně 40 000 čtenářů. Při dvacetitisícovém nákladu a indexu čtenosti 2,3 tvoří čtenářskou obec 46 000 lékařů, lékárníků a ostatních zdravotníků.
 • Roku 2017 vznikl ve spolupráci s Medical Tribune úspěšný projekt minutyMT.
 • Medical Tribune má originální obsah i formu. K lepší přehlednosti a čtivosti MT přispívá od začátku roku 2009 inovovaná grafická podoba a nové členění jednotlivých sešitů.
  • Sešit A – aktuality, diskusní fórum, dopisy, komentáře, novinky ze světa farmacie.
  • Sešit B – Kongresy, konference, symposia – Doporučení a algoritmy pro praxi – Kasuistiky – Nové diagnostické a terapeutické technologie/metody/instrumenty – Rozhovory – Excerpta ze zahraničních časopisů a webů – Z praxe do praxe – Očima pacienta – Ošetřovatelství
  • Sešit C – Zdravotní politika – Poradny – Zprávy z regionů – Cestování s medicínou – Historie – Slavná výročí – Nové knihy, časopisy a informační zdroje – Řádková inzerce
  • Oborově zaměřené přílohy obohacují noviny o příspěvky odborných autorit v daném oboru.
 • Medical Tribune je dostupná každému – nízkou cenou časopisu a ještě výhodnějším předplatným chceme umožnit přístup k časopisu doslova každému; pro lékaře na odpočinku i pro studenty medicíny máme ještě další slevy.


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky