Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 19. prosinec 2018 | Svátek má Ester

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Medical Tribune

Medical Tribune

Aktuální číslo:26/2018
Datum vydání:18. 12. 2018
Periodicita:26 čísel ročně
Rozsah:24–36 stran
Cena:567 Kč/rok
Informace o titulu | Redakční rada | Archiv | Inzerce | Předplatné | Kontakty

Redakční rada

Předseda redakční rady:

 • Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Redakční rada:

 • Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc., Česká lékařská komora
 • Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., Česká lékařská společnost JEP
 • Mgr. Dana Jurásková, MBA, Česká asociace sester
 • MUDr. Jan Klener, Nemocnice Na Homolce
 • Ing. Jaroslava Kunová, Asociace nemocnic ČR, FN Plzeň
 • Doc. MUDr. Jan Malý, CSc., Institut klinické a experimentální medicíny
 • Doc. MUDr. Karel Němeček, CSc., Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • MUDr. Bohumil Seifert, Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK
 • MUDr. Pavel Tautermann, Sdružení ambulantních specialistů ČR
 • Prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc., LF UP Olomouc
 • Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, DrSc., Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., LF UK Hradec Králové


Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky