Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 26. září 2021 | Svátek má Andrea

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Remedia

Remedia

Aktuální číslo:3/2021
Datum vydání:červen
Periodicita:6 čísel ročně
Archiv | Redakční rada

Redakční rada

Předseda redakční rady:

 • Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc., (Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha)

Redakční rada:

 • Prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc., (Klinika ORL 3. LF UK a ÚVN Praha)
 • Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA, (Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol, Praha)
 • Doc. PharmDr. Kateřina Dvořáčková, Ph.D., (Ústav technologie léků FaF VFU, Brno)
 • MUDr. Olga Džupová, Ph.D., (Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha)
 • PharmDr. Pavel Grodza, (Lékárna Panacea, Příbor)
 • MUDr. Zdeněk Hamouz, (Ordinace praktického lékaře pro dospělé, Chomutov)
 • Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., (Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha)
 • Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., (Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Na Bulovce, Praha)
 • Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., (Gerontologické centrum, Praha)
 • Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC, (III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha)
 • MUDr. Pavel Chrobák, (Research Associate Centre de recherche du CHUM et Institut du Cancer de Montréal, Kanada)
 • Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., (I. interní klinika 1. LF UK a VFN, ÚHKT, Praha)
 • PharmDr. Peter Kollár, Ph.D., (Ústav humánní farmakologie a toxikologie FaF VFU Brno)
 • MUDr. Ivana Krajsová, MBA, (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha)
 • Prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc., (Farmakologický ústav LF UK, Bratislava)
 • Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, (Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha)
 • MUDr. Petr Křepelka, Ph.D., (Ústav pro péči o matku a dítě, Praha)
 • Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D., (Klinika psychiatrie FN Olomouc)
 • PharmDr. Alena Linhartová, (Oddělení klinické farmacie, Lékárna Thomayerovy nemocnice, Praha)
 • Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., (Oddělení IBD, Klinické centrum ISCARE I.V.F., Praha)
 • Prof. MUDr. Jiřina Martínková, CSc., (Ústav farmakologie LF UK, Hradec Králové)
 • As. MUDr. Michaela Matoušková, (Urocentrum Praha)


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky