Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. říjen 2021 | Svátek má Teodor

INFORMACE
Tribune.cz > Naše tituly > Vydávané s farmaceutickými společnostmi

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Naše tituly > Vydávané s farmaceutickými společnostmi

Nakladatelství MEDICAL TRIBUNE CZ má na základě spolupráce s předními světovými nakladatelstvími lékařské literatury a s významnými farmaceutickými společnostmi možnost vydávat české verze špičkových mezinárodních odborných časopisů.

V současné době jsou to především:

Current Opinion in… 

Detailní informace včetně orientačních cen naleznete v MediaKitu.
ke stažení: MediaKit ve formátu PDF.

Řada světoznámých titulů Current Opinion in… obsahuje přehledové články špičkových mezinárodně uznávaných odborníků shrnující nejnovější poznatky jednotlivých oborů medicíny na základě medicíny založené na důkazech. Časopisy jsou vydávány 3–4krát ročně v nákladech 800–2 000 výtisků a distribuovány příslušným odborníkům v České i Slovenské republice díky edukačnímu grantu jednotlivých farmaceutických společností. V současné době se na půdě MEDICAL TRIBUNE CZ připravují Current Opinion z níže uvedených oborů:

titulvedoucí redaktor
CO in Allergy and Clinical ImmunologyProf. MUDr. Petr Panzner, CSc.
CO in CardiologyProf. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC
CO in Endocrinology, Diabetes and ObesityProf. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
CO in HematologyDoc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.
CO in LipidologyProf. MUDr. Richard Češka, CSc.
CO in GastroenterologyProf. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
CO in Neurologyv každém čísle jiný vedoucí redaktor
CO in Rheumatologyv každém čísle jiný vedoucí redaktor

Organizujeme i vlastní tituly zachycující formou souhrnů vybraných článků s komentáři předních českých odborníků vývoj jednotlivých oborů.

Postgraduální nefrologie 

Redakční rada, tvořená předními odborníky z oblasti nefrologie, dialyzační léčby a transplantace ledvin pod vedením prof. MUDr. Romany Ryšavé, CSc., vybírá ze světové odborné literatury v uvedených oblastech nejkvalitnější a nejzajímavější články a zpřístupňuje je českým odborníkům v příslušných oborech formou stručných souhrnů s komentáři členů redakční rady. Časopis obsahuje také aktuální přehledové články a kazuistiky. Časopis vychází čtyřikrát ročně a je dostupný v elektronické verzi na adrese: https://www.postgradualninefrologie.cz/.

Vydáváme i časopisy ve spolupráci s jednotlivými farmaceutickými společnostmi.

Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře 

Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře jsou časopisem odborným, recenzovaným a určeným především praktickým lékařům, v jejichž ordinacích patří nemocní s kardiovaskulárními chorobami k těm nejčastějším. Časopis pod vedením redakční rady složené z předních odborníků a řízené prof. MUDr. Jaromírem Hradcem, DrSc., přináší především přehledové články, praktické návody, zkušenosti z praxe atd. Ročně vycházejí čtyři čísla o rozsahu čtyřicet stran a nákladu 3 000 výtisků a jeho vydávání podporuje edukační grant společnosti Teva.

Archiv článků

Kontakty

Redakce

Mgr. Hana Kučerová, redaktorka
+420 724 036 728
kucerova@tribune.cz

Mgr. Klára Procházková, redaktorka
+420 724 761 340
prochazkova@tribune.cz

Kateřina Lipovská, asistentka redakce
+420 724 595 895
lipovskak@tribune.cz

Obchodní oddělení

Ing. Zuzana Kotorová
kotorova@tribune.cz

Petra Pacáková
+420 602 558 681
pacakova@tribune.cz

Lucie Sudová
+420 777 993 836
sudova@tribune.cz

Eva Křístková
asistentka
+420 724 043 038
kristkova@tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky