Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 26. únor 2020 | Svátek má Dorota
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: nam
Rubrika: Rozhovory
Nové lineární urychlovače v Národním onkologickém centru ve FN v Motole jsou ukázkou špičkové, a přitom elegantně vyhlížející techniky. O nových přístrojích jsme hovořili s MUDr. Jiřím Kubešem, Ph.D., primářem Protonového centra na Bulovce, který působí rovněž v Motole. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Národní onkologické centrum ve FN v Motole využívá od února k radioterapii po rok a půl trvající rekonstrukci a modernizaci ozařoven a ovladoven tři nové lineární urychlovače. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Fakultní nemocnice v Motole je jedním ze dvou národních onkologických center schválených ministerstvem zdravotnictví. Od února využívá k radiační terapii tři špičkové lineární urychlovače. Na další rozvoj centra jsme se zeptali JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, ředitele FN v Motole. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
V EU s volným pohybem zboží, služeb a osob se zdá nemyslitelné, aby nastavením jakýchkoli bariér byl omezen volný pohyb lékařů. Přesto se tyto úvahy v postkomunistických zemích objevují, když politici hledají rychlá řešení nedostatku lékařů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Státní úřad pro jadernou bezpečnost musí schvalovat veškerou techniku, která je v českých nemocnicích. Na zajištění bezpečnosti pacientů jsme se zeptali jeho předsedkyně Ing. Dany Drábové, Ph.D., dr.h.c.mult. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Nejen špičková technika, ale také odbornost personálu a jeho přístup k pacientům mají vliv na úspěšnost léčby. Hovořili jsme o tom s Alenou Čuprovou, vedoucí radiologickou asistentkou a vrchní sestrou ozařoven na Onkologické klinice 2. LF UK a FN v Motole. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Po několikaleté odmlce se letos na jaře otvírá další běh třísemestrálního studijního programu „Specialista pro hru, komunikaci a doprovázení v institucionální a domácí péči“, který společně připravují Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni a Nadační fond Klíček. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Lékař, který přijme státní dotaci na rezidenční místo při specializačním vzdělávání, se do budoucna bude muset zavázat zůstat po atestaci v Česku (případně v regionu) po stejnou dobu, jakou bude dotaci pobírat. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
V tomto případě jde o přípravu k atestaci v základních oborech, nikoli o další specializační vzdělávání, které probíhá většinou v rámci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
V souvislosti s aktuální situací v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod jsme se zeptali i gestorky odborné garance projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné reformy psychiatrické péče při Ministerstvu zdravotnictví ČR MUDr. Simony Papežové. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch nečekaně odvolal ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod MUDr. Jaromíra Maška. Jeho odvolání oznámil v pátek 14. února 2020. Od pondělí 16. února vede nemocnici statutární zástupce prim. MUDr. Jiří Konrád. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Lékařská fakulta Ostravské univerzity odložila volby nového děkana. Soud totiž vyhověl děkanovi doc. Arnoštu Martínkovi, odvolanému akademickým senátem univerzity na návrh rektora, a předběžným rozhodnutím jej vrátil do funkce. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Ve třetím díle série přinášíme postřehy z konference o stárnutí od onkologa prof. MUDr. Luboše Petruželky, CSc., nefrologa prof. MUDr. Vladimíra Teplana, DrSc., urologa prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Sir David Owen, profesionální politik a psychiatr, v knize o syndromu mocenské pýchy píše, že tyto lidi charakterizuje vystupňovaná pýcha, vystupňovaná sebedůvěra a pohrdání druhými lidmi. Ve významné mocenské pozici jsou jeden rok až devět let. Předurčujícími vlastnostmi jsou sociálně úspěšná psychopatie a vysoké skóre machiavelismu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
„Z dlouhodobého hlediska je naším cílem vychovávat novou generaci lékařů a zdravotních profesionálů, kteří budou empatičtější. Věříme také, že díky zkušenosti s Loono budou studenti po nástupu do praxe šířit význam prevence sami od sebe, protože už nyní na vlastní oči vidí, že má obrovský význam.“ více
další články >>  


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky