Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. srpen 2017 | Svátek má Helena
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MZ ČR
Autor: Tisková zpráva
Rubrika: Tiskové zprávy
Senát 16. srpna schválil návrh novely zákona č. 592/1992 Sb., která zaručuje navýšení plateb za státní pojištěnce pro roky 2019 a 2020, a návrh novely zákona č. 48/1997 Sb. zajišťující snížení limitů na započitatelné doplatky na léčivé přípravky. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Zhubnout a zase přibrat je nebezpečnější než zůstat tlustý. Pacienti s ischemickou chorobou s velkými výkyvy váhy mají mnohem vyšší riziko infarktu, CMP a úmrtí. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Cílená prevence poruch kardiovaskulárního a zažívacího traktu má významný efekt na snížení rizika úmrtí po kloubních náhradách. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Ve čtyřech nejhůře postižených zemích (Indie, Filipíny, Rusko a Jihoafrická republika) bude až do roku 2040 dál přibývat případů rezistentních forem tuberkulózy. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Ztráta axonů (nervových vláken) u mnoha pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) způsobuje chronické postižení. Tato obecně známá skutečnost vedla k širokému využívání MRI pro měření průřezu krční míchy k predikci postižení. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Ačkoliv v poslední době byl v léčbě karcinomu prsu dosažen velký pokrok, toto onemocnění stále zůstává nejčastější příčinou úmrtí žen s onkologickým onemocněním. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Pití alkoholu třikrát až čtyřikrát týdně významně chrání proti rozvoji cukrovky, tvrdí dánská studie. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Data z klinických studií zaměřených na léčbu roztroušené sklerózy (RS) doplnila na letošním červnovém Evropském neurologickém kongresu v Amsterdamu i data z reálné praxe (RWE). více
Zdroj: Pacientské organizace Onko Unie
Rubrika: Tiskové zprávy
Každodenní boj o čas. To je úděl pacientek s metastatickým karcinomem prsu. Tedy s nejpokročilejším stadiem rakoviny. V současné době je v České republice zhruba 3400 žen s touto krutou diagnózou. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Průměrný plat sester je podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR necelých 28 500 korun, ve státní nemocnici průměrně 30 866 korun měsíčně, v nestátní 25 434 korun. Chybí zhruba 3 300 sester na plný úvazek, z toho téměř polovina v nemocnicích. více
Zdroj: ČLnK
Rubrika: Tiskové zprávy
Státní ústav pro kontrolu léčiv ve své tiskové zprávě "Povinná elektronická preskripce – pacient dostane svůj lék i v případě výpadku systémů" ze dne 2. 8. 2017 počítá s tím, že lékárník vydá léčivé přípravky nedovoleným způsobem. více
Zdroj: MT
Rubrika: Tiskové zprávy
Při prokazatelném výpadku elektrické energie či internetu bude možné vystavit recept i v papírové podobě, stejně jako dosud. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Pozornost široké i odborné veřejnosti se velmi často obrací na onkologická onemocnění. Srdeční selhání je ale choroba s často horší prognózou jak z hlediska celkového přežití, tak co do kvality života. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Na 22. konferenci evropské sekce organizace praktických lékařů WONCA Europe, která se konala na přelomu června a července v Praze, vystoupil i dr. Harris Lygidakis na téma, které je dlouhodobě středem jeho zájmu a které se setkalo i s velkou odezvou u návštěvníků kongresu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Příplatek 2000 korun má od července dostávat 43.000 sester pracujících u lůžka ve směně a bez odborného dohledu, realita se liší. Jisté tyto peníze mají jen sestry ze státních nemocnic, kam už ministerstvo zdravotnictví dotaci poslalo. více
další články >>  


Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky