Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 15. prosinec 2017 | Svátek má Radana a Radan

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: MUDr. Jakub Polách
Rubrika: Komentáře a názory
Na téma možnosti klinické práce lékaře v zahraničí bylo napsáno do této doby poměrně dost článků. Většina sdělení se spíše zaměřuje na důvody a motivaci odchodu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Lékaře profese baví a naplňuje. Boje odborů za vyšší platy ani varování ČLK, že kvůli nedostatku personálu nemůže garantovat kvalitu péče, u mediků nerezonují. Spíše je trápí nejasnosti kolem specializačního vzdělávání. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Jednatřicetiletý právník Adam Vojtěch by měl stát v čele resortu zdravotnictví po JUDr. Ing. Miloslavu Ludvíkovi, MBA. V předchozích čtyřech letech sbíral zkušenosti jako poradce ministra financí pro zdravotnictví a v posledních dvou letech i jako člen správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
V poslední době se množí články o krizi našeho zdravotnictví. Jsme pro i proti. Máme tu závažné problémy personální, úhradové, ekonomické a řadu dalších. Měli jsme je vždy a budeme je mít vždy. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, reaguje na zprávu z tiskové konference VZP, která se týkala návrhu úpravy paragrafu 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Je šest hodin ráno. 24 hodinová pohotovostní služba konečně za mnou a přede mnou už jenom běžná osmi-hodinová směna. Přežil jsem já i všichni moji pacienti. Hurá! více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
V čele ministerstva zdravotnictví se od 5. 12. 1989, kdy nastoupil prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., až po právě končícího JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, vystřídalo 21 ministrů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Lékař by měl psát zdravotní dokumentaci tak, aby ji po něm mohl číst právník. Co je v dokumentaci, platí, co v ní není, musí se dokazovat znaleckými posudky. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Problémů je víc, než bychom si my lékárníci přáli. Problémem je totiž momentálně celý systém, který staví lékárníky do pozice obchodníků. Ale se zdravím se obchodovat nedá. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Univerzita nás lékárníky připravuje zevrubně a všeobecně na získávání a využívání léčivých látek a jejich působení v lidském těle. Akcentuje naši odbornost. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
V souvislosti s protestními akcemi pořádanými Koalicí soukromých lékařů 10. a 18. října, které podpořili také lékárníci, jsme požádali o příspěvky několik mladých lékárníků. Jako první popsal své výhrady k současnému systému a popsal problémy, se kterými se potýká, Mgr. Filip Škarda, který je v praxi tři roky. více
další články >>  


Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky