Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 17. listopad 2018 | Svátek má Mahulena

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
Rubrika: Komentáře a názory
Vrchol nedávného zasedání Evropské asociace pro studium diabetu (EASD) v Berlíně přišel až v jeho poslední den, kdy byla oficiálně zveřejněna nová doporučení pro léčbu diabetu 2. typu, která EASD publikovala společně s Americkou diabetologickou asociací (ADA). více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
V roce 1952 bylo známo 168 definic kultury. V posledním čtvrtstoletí se o kultuře dočteme: „Kultura je informace schopná ovlivnit chování jedinců získávané od dalších příslušníků svého druhu učením, napodobováním a dalšími formami sociálního přenosu.“ více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Zeptali jsme se lékařů, ředitelů nemocnic a pojišťoven: Měly by si zdravotní pojišťovny tvořit rezervy na horší časy, nebo by měly dostupné prostředky rozdělit na zdravotní služby hned? více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Náboženské systémy říkají, že morálka byla lidem vložena předky, bohy nebo Bohem. Klasické západní morální teorie mluví o etice ctnosti. Spor mezi deontologickou a utilitaristickou etikou je reflexe „sporu“ funkční architektury našeho mozku. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Lety prověřená moudrost říká, že se „švec má držet svého kopyta“. Vím, že toto doporučení nebývá dodržováno, a to nejen politiky. Mojí specializací je neodkladná péče a z tohoto pohledu se pokusím sdělit své názory, v optimálním případě jimi přispět do případné diskuse. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Emergentní systém byl na Slovensku vytvořen pro zcela mimořádné situace. Podstatu problému v Česku nevyřeší. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Zeptali jsme se lékařů, nemocnic, zdravotních pojišťoven i zákonodárců: V jakém rozsahu by měly být kompetence praktických lékařů rozšířeny a jak by měl být nárůst kompetencí zohledněn v platbách zdravotních pojišťoven? více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Primární péče, jejíž role byla od padesátých let minulého století až dosud degradována, se nezmění jako mávnutím kouzelného proutku ze dne na den. Jde o to, nastartovat a umožnit změnu, která bude probíhat jako kontinuální proces. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Nejstarším flétnám je kolem čtyřiceti tisíc let. Příkladem je nástroj sestavený z úlomků nalezených v Geißenklösterle, dlouhý 21,8 cm, o průměru 8 mm, se třemi otvory a pravidelnými zářezy. V této době se v Evropě objevují kromaňonci, kteří je vyráběli z vřetenních a loketních kostí supa, případně labutě, vzácně z mamutoviny. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Každé know‑how má svou cenu. Je klinická zkušenost něco, co by se mělo předávat automaticky, anebo jde o pracně nabyté know‑how, které má svou cenu? více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Asociace evropských distributorů léčiv (AEDL) stejně jako sesterská Evropská asociace euro‑farmaceutických společností (EAEPC) se domnívají, že slovenský model založený na předchozím písemném pověření (tj. povolení) konkrétního exportujícího distributora od držitele rozhodnutí o registraci (MAH) porušuje články 35 a 36 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU, TFEU). více
další články >>  


Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky