Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 22. březen 2019 | Svátek má Leona

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: Prof. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.
Rubrika: Komentáře a názory
Medicínské opodstatnění zárodečné genetické modifikace jako ochrana dítěte proti HIV je nedostatečné a jedná se o porušení pravidel genetického inženýrství doktorem Che. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Mělo by se kontrolovat, jak lékaři dodržují doporučené postupy odborných společností? Na ministerstvu zdravotnictví nyní probíhá s finanční podporou EU tvorba klinických doporučených postupů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Fórum MT: Hrozí mladým lékařům nevolnictví? Odpovídá doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., exministr zdravotnictví. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Paní doktorka A. K. mi položila dvě otázky: „Co to vše, co se děje v kontextu rozvoje moderních technologií a robotů, udělá s lidskou psyché? Jak nastavit rovnováhu mezi člověkem – integrovanou osobností – a kupředu mílovými kroky utíkajícím světem techniky a technologií?“ více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Fórum MT: Hrozí mladým lékařům nevolnictví? Odpovídá MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Fórum MT: Hrozí mladým lékařům nevolnictví? Odpovídá prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně, senátor. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Fórum MT: Hrozí mladým lékařům nevolnictví? Odpovídá MUDr. Milan Cabrnoch, MBA, ředitel Institutu zdravotně‑sociálních služeb, z. ú. a bývalý europoslanec. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Fórum MT: Hrozí mladým lékařům nevolnictví? Odpovídá prof. MUDr. Richard Češka, CSc., předseda České internistické společnosti ČLS JEP. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Pokud by museli mladí lékaři po získání atestace pracovat několik let v českém zdravotnictví bez možnosti odejít do ciziny, jde o novodobé nevolnictví, nebo o plnění povinnosti státu zajistit péči obyvatelstvu, a tedy i dostatek lékařů, kteří ji budou poskytovat? více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Jestli někde platí teze o personalizované medicíně, tak je to dle mého názoru geriatrie. S doporučenými postupy, ověřenými studiemi na homogenní populaci pacientů s jednou jedinou chorobou, si mnohdy nevystačíme. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
„Práce sester a všech pracovníků ve zdravotnictví si velmi vážím a smekám před ní. Vím, že je to práce náročná a nejen fyzicky,“ píše ředitel Městské nemocnice Duchcov v otevřeném dopise zdravotním sestrám. více
další články >>  


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky