Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: Komentář: MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA
Rubrika: Komentáře a názory
Nervové buňky jsou velmi citlivé na nedostatek glukózy a kyslíku. Jakmile začne jejich koncentrace klesat pod nějakou mez, což je společný mechanismus všech příčin smrti, začne se hroutit látková výměna. Lidé i zvířata s mozkem tím vešli na most vedoucí ze života do neživota. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Lékařské fakulty začaly v zimním semestru s praktickou výukou studentů bez omezení. Během pandemie byla výuka v mnoha případech distanční, osobně na ni mohli medici jen v menších skupinách díky výjimce MZ. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Je podle vás aktuálně potřeba zvyšovat plošně tabulkové platy ve zdravotnictví? Nebo je na čase nechat větší prostor pro diverzifikaci a individuální rozhodování o odměnách? více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Otec lékařství Hippokrates (460–cca 377 př. n. l.) rozlišil čtyři typy lidské osobnosti: výbušné choleriky, posmutnělé melancholiky, vyrovnané sangviniky a flegmatiky, s nimiž nehne skoro nic. Tradice jeho typologii udržuje dodnes, přešla do běžné řeči. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Letošní sněmovní volby mohou být pro budoucnost českého zdravotnictví zásadní. Jestli budou politici ještě další čtyři roky zavírat oči před tématem reformy příjmů zdravotního systému, může být v dalším volebním období pozdě. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Politické strany před volbami nabízejí různé sliby, co ale chtějí sami zdravotníci? Zeptali jsme se jich: Jaké budou hlavní úkoly pro příští vládu v oblasti zdravotnictví? Co by bylo v příštím volebním období ve zdravotnictví potřeba řešit? více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Není realistické očekávat, že nový ministr zdravotnictví dostane mandát řešit problémy, které se na zdravotnictví řítí rychlostí rychlíku. Spíše přijde čas na řešení skutečných problémů, teprve až zase dojdou peníze. Přitom je nejvyšší čas na lepší rozdělení rolí, dobudování chybějících prvků systému a změnu ve financování. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Roku 1202 n. l. uveřejnil Leonardo Pisánský zvaný Fibonacci hádanku: „Na pole umístíme pár králíků. Jestliže králíci po měsíci dospějí a zplodí každý měsíc nový pár, kolik párů králíků se narodí za dvanáct měsíců?“ Odpověď zní 144. Je to dvanáctý člen posloupnosti pojmenované po autorovi. Vzniká sečtením dvou předchozích čísel řady: 1, 1, 2, 3, 5, 8… více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Zákon o elektronizaci zdravotnictví určí pravidla pro elektronizaci zdravotnických agend a bezpečné sdílení dat. Základem bude Integrované datové rozhraní s kmenovými registry, upraví se identifikátory pacienta a zdravotnického pracovníka. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Zvědavost je základním důvodem zkoumání světa. U různých lidí je různá. Projevuje se u nejmenších dětí. Zvědavé děti mohou být zvídavé děti. Dobře se učí. Odměnou za zvědavost je poznávání světa. Zvědavost může být riskantní. Rubem zvědavosti je trest. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Letos víc než jindy si lékaři a sestry potřebují odpočinout, zregenerovat na dovolené tělo i mysl a načerpat síly. MZ pro ně připravilo za mimořádné výkony a nasazení během koronavirové pandemie odměnu v podobě příspěvku 8 000 Kč na pobyt v lázních. Jak napsal časopis Psychology & Health, pozitivní zážitky z dovolené se odrazí ve fyzickém zdraví a pravidelná dovolená dokonce může chránit před metabolickým syndromem. více
další články >>  


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky