Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 26. leden 2020 | Svátek má Zora

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: nam, red
Rubrika: Komentáře a názory
Cílem eNeschopenek má být zjednodušení administrativy. Realita je zatím jiná: vystavení eNeschopenky trvá násobně déle. Lékaři posílají hlášení elektronicky OSSZ, pro pacienta ale dál tisknou papírový průkaz práce neschopného. Zeptali jsme se lékařů, nemocnic, MZ a MPSV: Jaké jsou vaše zkušenosti z prvních dní provozu eNeschopenky? více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
S pojmem kultura je trápení, neboť buď vědí všichni, co to je, nebo to pořádně ví málokdo, protože už v roce 1952 pánové Alfred Kroeber a Clyde Kluckhohn zjistili, že kulturu vymezuje 164 definic. To bylo skvělé, protože badatelé měli o čem psát i nadále, což trvá dodnes. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Elektronizace zdravotnictví je nezbytná pro jeho další rozvoj. Zároveň je ale nutné zavádět elektronizaci zdravotnictví evolučně, nikoli revolučně. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Fórum MT: Oslovili jsme nemocnice s otázkou: Jak máte nyní zorganizované postupy pro krizové situace, případně zvažujete ustavení resuscitačního týmu, spolupráci se záchrankou atd.? více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Vánoční svátky se z povahy intenzivního režimu péče v hospicích nemohou příliš lišit od ostatních dní. Ostatně v těchto domech je vše tak trochu jinak. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Zeptali jsme se lékařů i ředitelů nemocnic, včetně ministerstva zdravotnictví: Do jaké míry lze nedostatek personálu řešit intenzivnějším využitím zdravotníků, kteří zůstali? Kdy je ta chvíle, kdy obětavost zbylých začíná být kontraproduktivní a vlastně jen problémy prohlubuje? více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
FÓRUM MT Do jaké míry lze nedostatek personálu řešit intenzivnějším využitím zdravotníků, kteří zůstali? Kdy je ta chvíle, kdy obětavost zbylých problémy jen prohlubuje? Odpovídá prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM, předseda České internistické společnosti ČLS JEP. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
FÓRUM MT Do jaké míry lze nedostatek personálu řešit intenzivnějším využitím zdravotníků, kteří zůstali? Kdy je ta chvíle, kdy obětavost zbylých problémy jen prohlubuje? Odpovídá MUDr. Martin Kočí, předseda spolku Mladí lékaři, z. s. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Práce lékařů a sester je obdivuhodná. Každý den si uvědomuji, jak nesmírně náročnou práci zdravotníci mají. A jak jsou skvělí! Bez nich by nebylo naše zdravotnictví na takové úrovni, jakou se v současné době může pyšnit. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
V přepočtu na počet obyvatel nemá ČR méně lékařů a sester než jiné země OECD. Zjevný nedostatek personálu tam, kde je ho potřeba, má podle JUDr. Ondřeje Dostála, odborníka na zdravotnické právo, tři hlavní příčiny: kvalifikační požadavky, síť zdravotnických zařízení, byrokracii. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
České zdravotnictví ze dvou úrovní pohledů, tak by se daly shrnout dvě konference, které se konaly na přelomu října a listopadu 2019. více
další články >>  


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky