Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 17. září 2019 | Svátek má Naděžda

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: MUDr. Iveta Poljaková, PhD., Jesenická nemocnice, ZZS Olomouckého kraje, OUP FN OL
Rubrika: Komentáře a názory
Na výsledky průzkumu společnosti Chytrý pacient reaguje MUDr. Iveta Poljaková, PhD. z Jesenické nemocnice a Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Akreditace dokládá kvalitu, od jakých institucí a kolik akreditací však nemocnice potřebuje, nikdo neví – a tak nemocnice získávají nejrůznější akreditace a „z vlastní iniciativy jsou skoro uakreditované“, zhodnotil současný stav prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., senátor a bývalý dlouholetý ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Fórum MT: Podle čeho posuzujete kvalitu nemocnic? Odpovídá prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM, předseda České internistické společnosti ČLS JEP více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Fórum MT: Podle čeho posuzujete kvalitu nemocnic? Odpovídá doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident České stomatologické komory. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Fórum MT: Předložili jsme lékařům, sestrám, politikům i pacientům následující otázky: Mají vůbec pacienti šanci poznat kvalitní nemocnici? Podle čeho kvalitu nemocnice posuzujete vy, když je potřeba například hospitalizovat někoho vám blízkého? více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
V loňském roce se zdravotnictví stalo jednou ze strategických oblastí spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael. Studijní cesta do Izraele přinesla témata možné česko‑izraelské spolupráce. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Stárnutí populace povede v nedaleké budoucnosti k prudkému nárůstu výdajů na zdravotnictví, který nebude vyrovnán příjmy, jak jsou dnes nastavené. Musíme hledat politický konsensus ke skutečné reformě zdravotnictví. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Oslovili jsme hlavní sestry nemocnic s otázkou: Snížila se ve vašem zařízení po novele vyhlášky o zdravotnické dokumentaci administrativa pro sestry a jak? více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Projekt nové eNeschopenky vnímám jako mnohem větší pokrok než například eRecept. Mezi dalšími projekty elektronizace zdravotnictví v Česku je eNeschopenka spíš výjimkou. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Fórum MT: Jaké máte zkušenosti s neformálním ordinováním? Odpovídá prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM, předseda České internistické společnosti ČLS JEP. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Fórum MT: Jaké máte zkušenosti s neformálním ordinováním? Odpovídá prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., onkolog a senátor. více
další články >>  


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky