Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 26. červenec 2021 | Svátek má Anna

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: doc. Ondřej Naňka,, 1. LF UK
Rubrika: Komentáře a názory
Doc. Naňka z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze vzpomíná: Prof. Eliška byl oblíbeným učitelem anatomie, jeho přednášky z anatomie srdce a lymfatického systému patřily k nezapomenutelným. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Zemřel prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. (27. 1. 1921 - 18. 7. 2021). Vzpomínku píší Vladimír Beneš syn a Vladimír Beneš vnuk. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Po čtyřech vlnách covidové pandemie se zdravotnictví postupně vrací do běžného provozu s vyhlídkou snad klidnějšího léta, kdy lékaři a sestry budou moci znovu nabrat sil. Za zhruba rok a půl zemřelo na covid celkem 88 zdravotníků. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
„Chci se dívat, jak hoří svět,“ pronesla vymyšlená postava. Vyjadřuje jádro pocitů nemalého počtu skutečných lidí. Starší výzkum pravil, že jde o důsledek života na okraji společnosti a rostoucí ekonomické nerovnosti. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Po roce distančního vzdělávání s online výukou se v květnu vrátili do školních lavic k prezenční výuce všichni žáci a studenti a při nadále příznivém vývoji epidemie COVID‑19 se do kongresových sálů a školicích středisek na podzim vrátí také lékaři a lékařky, obohaceni o zkušenost s online vzděláváním a také procvičeni ve využívání nejnovějších komunikačních technologií. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Také pro lékařky a lékaře, potažmo medičky a mediky, představuje založení rodiny a výchova dětí jeden z důležitých životních cílů. První dítě porodí ženy v ČR v průměru ve 29 letech, rozhodování o mateřství mnohým spadá do doby přípravy na povolání a začátků budování kariéry. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Praktičtí lékaři byli od začátku epidemie COVID‑19 v první linii boje a prožívali spolu se svými pacienty a s celou společností obavy, zmatky a mrzutosti, které minulý rok a začátek tohoto roku přinesly. Celý rok jsem jako jeden z praktiků viděl a slyšel přímo v ordinaci, jak se strach z epidemie na jaře a potom i epidemie samotná na podzim a v zimě šířily. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Víra v čarodějnice doprovází lidi ve všech kulturních okruzích celé dějiny. Čarodějnice celého světa mají některé společné znaky. Často jsou travičkami, bývají velmi krásné, chamtivé, záludné. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
V reakci na pandemii COVID‑19 půjdou v příštích letech z Národního plánu obnovy a z iniciativy REACT‑EU do českého zdravotnictví dotace více než 40 mld. Kč na zvýšení odolnosti zdravotnictví, vybudování center kardiovaskulární a transplantační medicíny, rozvoj komplexní rehabilitační péče o pacienty po kritických stavech, vzdělávání v intenzivní medicíně a na národní plán posílení onkologické péče a prevence. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Řeč bude o intimním vztahu, jemuž se vědecky kupodivu říká romantický. Kupodivu proto, že kromě hluboké akutní zamilovanosti, což je stav blízký akutní psychóze („užijte si to, ale v tomto stavu žádná rozhodnutí!“ učil v dávných dobách moudrý psychiatr, pan profesor Vondráček), může jít o mnohaleté, poněkud zaprášené manželství. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Nemocnice vyplatí v květnu podle loňské kompenzační vyhlášky 12,42 mld. na odměnách za péči v covidové pandemii, peníze už dostaly ze státního rozpočtu. Ambulancím, záchranné službě či lékárnám umožní výplatu odměn z veřejného zdravotního pojištění letošní novela kompenzační vyhlášky. více
další články >>  


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky