Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 21. červenec 2019 | Svátek má Vítězslav
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: kol
Rubrika: Z medicíny
Předvídat, jak dlouho můžete žít v dobrém zdravotním stavu, dnes pomáhá spousta online kalkulátorů, které vyhodnocují kardiovaskulární riziko. Který z nich je ale ten nejlepší? více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Americká pracovní skupina pro preventivní medicínu vydala nová doporučení týkající se vyšetření prostatického specifického antigenu v rámci screeningu karcinomu prostaty. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Na základě výsledků studie zveřejněné v European Journal of Preventive Cardiology, časopisu Evropské kardiologické společnosti (ESC) by pacienti s periferním arteriálním onemocněním měli mít možnost bezbolestného cvičení. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Boj proti kardiovaskulárním chorobám je dlouhodobě společnou misí, stále větší pozornost odborníků je ale v posledních letech věnována srdečnímu selhání. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Fakultní nemocnice Brno má jako první nemocnice v České republice simulátor pro kardiovaskulární intervence. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Z aktuálně prezentovaných prvních dat studie CHORDS fáze III, hodnotící účinnost a bezpečnost léčby ocrelizumabem u pacientů s remitentní‑relabující roztroušenou sklerózou (RR RS), je zřejmé, že ocrelizumab účinně zabraňuje recidivám a progresi onemocnění u těchto nemocných. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
CARMELINA je dnes v odborných kruzích nepochybně jednou z nejčastěji zmiňovaných klinických studií. Šlo o první studii CVOT (tj. kardiovaskulární studii) specificky hodnotící renální bezpečnost u některého z gliptinů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Směry současného výzkumu v oblasti tekutinové terapie zahrnují mj. i hledání infuzních roztoků, jež by svým složením stabilizovaly endoteliální dysfunkci, která kritické stavy uniformně provází a podílí se na vzniku poškození orgánů a tkání. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Léků na léčbu hypertenze je mnoho, navíc se u nich stále častěji zjišťují i jiné než antihypertenzní účinky. Dva z nich – indapamid a nitrendipin, mají pozitivní vliv i v oblasti kardioprotektivity a demence. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Velmi závažnému průběhu invazivního pneumokokového onemocnění (IPO) podle předběžných údajů Státního zdravotního ústavu loni v ČR čelilo 481 lidí, meziročně o 37 víc, úmrtí bylo 77. Nejohroženější jsou děti do pěti let věku a senioři, prevencí je očkování. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Hlavním tématem letošního interaktivního semináře byla přehnaná očekávání pacientů. I zde patřila k nejdůležitějším aspektům hlavně výměna zkušeností. více
další články >>  


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky