Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 19. srpen 2018 | Svátek má Ludvík
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: PharmDr. Kateřina Viktorová
Rubrika: Z medicíny
Duchenneova svalová dystrofie je vrozené dědičné onemocnění charakterizované ztrátou aktivní svalové hmoty. Onemocnění je zapříčiněno mutací genu, který má na starosti tvorbu specifické strukturální bílkoviny – dystrofinu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Perorální vysoce selektivní inhibitor cobimetinib je trvale hrazen od 1. července ze zdravotního pojištění, a to v kombinaci s vemurafenibem v léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací genu BRAF V600. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Mezinárodní iniciativa pro léčbu CHOPN GOLD 2018 doporučuje pravidelnou fyzickou aktivitu všem pacientům s CHOPN. Nejnovější data potvrzují pozitivní vliv kombinace tiotropium/olodaterol na fyzickou aktivitu právě u pacientů s tímto onemocněním. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Problematikou bezpečnosti dlouhodobě působících β2-agonistů u pacientů trpících astmatem a aktuálním postojem amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv se zabýval článek zveřejněný v časopise The New England Journal of Medicine. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Obecně vzato se vakcinace v období těhotenství až na některé výjimky nedoporučuje. Mohou ovšem nastat situace, kdy je žena očkována, aniž by o svém těhotenství věděla. Na hodnocení rizik očkování kvadrivalentní vakcínou proti lidským papilomavirům (HPV) během gravidity se zaměřila retrospektivní observační studie. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Neurotransmiter serotonin podporuje nejen dobrou náladu, ale ovlivňuje také spánkový cyklus nebo sexuální chování. Nové výzkumy odhalily, že se podílí i na procesu učení. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Vědci v americkém Case Western Reserve University School of Medicine vyvinuli přelomovou laboratorní techniku, která dokáže v kultivační misce převést kmenové buňky na mozkovou tkáň. Tento postup měl sloužit ke studiu myelinizace. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Časopis Americké lékařské společnosti JAMA přinesl poznatky k souvislostem mezi onemocněním diabetes mellitus 1. typu u matek a autismem u jejich potomků. Dřívější studie upozorňovaly na spojitost u žen s diabetem 2. typu a gestačním diabetem. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Randomizovaná kontrolovaná klinická studie publikovaná v časopise The New English Journal of Medicine přichází se znepokojivými výsledky. Z dlouhodobého sledování vyplývá, že biodegradabilní stenty jsou spojeny s vyšším rizikem trombotizace v porovnání s klasickými stenty. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Výsledky dvou randomizovaných dvojitě zaslepených studií publikované v odborném tisku v květnu 2018 prokázaly, že užívání dupilumabu, léku určeného k léčbě atopického ekzému, je bezpečným a účinným způsobem léčby těžkého astmatu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Autonomní senzorická meridiánová reakce (ASMR) se popisuje jako prožívání velmi příjemných až slastných pocitů prostřednictvím různých audiovizuálních podnětů, nejčastěji zvuků. Podle vědců ale může tento jev také snižovat srdeční frekvenci a přispívat ke zlepšení celkové pohody a zdraví. více
další články >>  


Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky