Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 19. prosinec 2018 | Svátek má Ester
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: Zdenka Kolářová
Rubrika: Z medicíny
Až u 80 procent dětí s ADHD přechází porucha do adolescence a v různé míře i do dospělosti. Ačkoli jde o onemocnění léčitelné, v neléčené podobě i v dospělosti negativně ovlivňuje celou řadu oblastí života. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Jak rozlišit pacienty podle kardiovaskulárního rizika? Kdo potřebuje účinnou léčbu hyperlipidémie? A jak zahajovat farmakologickou léčbu u mírné hypertenze? více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. (Gynekologicko‑porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze), představil život ohrožující krvácení jako nejzávažnější problém porodnictví z hlediska mateřské mortality. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
V letošním roce vzbudily pozornost odborné veřejnosti inhibitory calcitonin gene-related peptidu (CGRP). Jde o monoklonální protilátky, z nichž první byla již schválena i pro použití v EU. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
V nové studii publikované v časopise CHEST vědci úspěšně identifikovali pacienty s těžkým astmatem typu 2 (dle endotypu; T2) měřením koncentrací proteinu periostinu v jejich dýchacích cestách. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Alergenová imunoterapie prokazatelně zlepšuje kvalitu života mnoha alergiků a osvědčila se i jako sekundární prevence astmatu. Přesný mechanismus působení však není dosud zcela objasněn. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Když chtěli čeští lékaři v roce 2013 zavést screening na karcinom plic, byly jejich snahy odmítnuty. Nyní při dalším pokusu věří, že tomu tak nebude. Ukazuje se totiž, že právě screening plicního karcinomu je nejúčinnější ze všech screeningů vůbec. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Před plánovanou koloskopií je zásadní především dobrá příprava ve smyslu co nejdokonalejšího očištění střeva – pokud se tak nestane, pak vyšetření nemá dostatečnou výtěžnost. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Skupina českých a slovenských lékařů navštívila koncem září 2018 Hemofilické centrum ve Frankfurtu, které kromě hemofilických pacientů léčí i další pacienty se vzácnými chorobami. Tématem však byla tentokrát léčba pacientů, u nichž se vyvinuly inhibitory faktoru VIII a IX při substituční léčbě. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Dvanáctičlenný tým čínských specialistů z různých univerzitních pracovišť (Shenyang a Dalian), vedený Zi‑Qi Shenem, zkoumal, v jakém vztahu je užívání serotoninového antidepresiva sertralinu v 1. trimestru těhotenství a riziko vrozených anomálií. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Odborníci již dlouho vědí, že vdechování vzduchu znečištěného např. emisemi aut může spustit astmatický záchvat. Nová studie však jako první vliv znečištění na astma kvantifikuje a hodnotí přitom případy ze všech koutů světa. více
další články >>  


Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky