Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 24. červenec 2017 | Svátek má Kristýna
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: red
Rubrika: Z medicíny
Na to, co bylo na letošním kongresu ASCO největším překvapením pro české lékaře, kteří kongres navštívili, a jak hodnotí prezentované studie a novinky ve svém oboru, jsme se několika z nich zeptali. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Letošního 32. kongresu Americké společnosti pro klinickou onkologii (ASCO) se zúčastnilo přes 38 000 specialistů z celého světa. Vedle cílené léčby se stále častějším tématem stává onkologická imunoterapie. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Letošní kongres Evropské ligy proti revmatismu (EULAR), který se konal v Madridu od 14. do 17. června, se stal rekordním. Sešlo se na něm přes 14 000 účastníků ze 120 zemí . více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Uvádíme výběr nových léčivých přípravků, u nichž Evropská léková agentura (European Medicines Agency, EMA) zaujala kladné stanovisko k udělení rozhodnutí o registraci, více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Dvě trojice předních kardiologů vystoupily ve druhé polovině dubna na téměř paralelně probíhajících odborných sympoziích v Praze a Brně. Jejich společným leitmotivem byly betablokátory (BB) – léková skupina, o které se v současnosti přednáší méně frekventně a stojí spíš mimo „hlavní proud“ vědeckého výzkumu více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Jako otce metabolického syndromu uvádějí encyklopedie doktora Geralda Reavena, který publikoval práci o syndromu X v roce 1988. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Fibrilace síní (FS) je nejčastější setrvalou poruchou rytmu, jejíž prevalence se pohybuje kolem tří procent ve věku nad 20 let, s přibývající prevalencí ve starší populaci. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Šestičlenný mezinárodní tým expertů z výzkumných pracovišť v Nizozemsku (Tilburg), USA (Boston a Burlington) a Austrálii (Sydney) vedený Loesem Smeijersem zkoumal úzkost a zlost bezprostředně před srdečním infarktem s dopadem na dlouhodobou úmrtnost. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
O srdečním selhání se někdy mluví jako o epidemii třetího tisíciletí. Přesto bývá zaměňováno za jiné kardiologické problémy, nebo dokonce bagatelizováno jako pouhý automatický důsledek věku. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Syndrom diabetické nohy je sice frekventní, ale často opomíjené onemocnění, které významně negativně ovlivňuje nejen kvalitu života postižených, ale i jejich další morbiditu a mortalitu. Glukóza je velmi agresivní molekula, která se nachází nejen v plazmě, kde je její koncentrace zpravidla zjišťována, ale také v podstatě ubikvitně v organismu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Každoročně utrpí infarkt myokardu stovky tisíc lidí na celém světě. Nový výzkum naznačuje, že k němu vedou závažné i běžné respirační infekce. Souvislost našli výzkumníci z australské University of Sydney. více
další články >>  


Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky