Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. leden 2021 | Svátek má Ilona
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: red, jat
Rubrika: Z medicíny
Vědci z Ústavu molekulární genetiky AV ČR ve spolupráci s kolegy z Ústavu fotoniky a elektroniky a Fyziologického ústavu AV ČR a se zahraničními partnery z Université de Limoges, Francie, zjistili, že s využitím vysoce intenzivních nanosekundových elektropulsů lze ovlivnit stavbu mikrotubulů – proteinových vláken cytoskeletu nezbytných pro základní buněčné funkce. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Psilocybin, psychedelická látka obsažená v lysohlávkách, je již dlouho v centru pozornosti coby nadějná látka při léčbě deprese. Vědci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) jako první na světě sledovali jeho efekt na spánek. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Osmičlenný tým odborníků z Finska (univerzitní pracoviště Helsinky a Kuopio) vedený C. J. P. Erikssonem zjistil, že L‑cystein, obsažený ve vitaminovém doplňku, zabrání příznakům kocoviny spojeným s alkoholem, resp. je dokáže zmírnit. Výsledky studie publikoval odborný časopis Alcohol and Alcoholism ve svém listopadovém čísle. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Britská farmaceutická společnost AstraZeneca koupí za 39 miliard amerických dolarů (v přepočtu 849 miliard korun) americkou Alexion Pharmaceuticals. Firmy to oznámily 12. prosince, obchod by mohl být dokončen ve třetím čtvrtletí příštího roku. AstraZeneca tím posílí zejména v oblasti vzácných onemocnění a imunologie. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Jídelní porucha typu přejídání (BED – binge‑eating disorder) je nejčastější jídelní porucha, avšak je málo dostupných léčebných metod založených na důkazech. Cílem této randomizované, placebem kontrolované klinické studie s flexibilní dávkou léku bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost dasotralinu, nového inhibitoru zpětného vychytávání dopaminu a noradrenalinu, u dospělých s BED. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Pro obezitology, ale i pro lékaře jiných oborů je nyní k dispozici druhá část přílohy časopisu Remedia zaměřená na léčbu liraglutidem 3,0 mg. Na ukázku zde publikujeme úvod a jednu ze zařazených kazuistik, oboje z pera doc. MUDr. Martina Matoulka, Ph.D., z 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
„Každým rokem se scházíme a konstatujeme, že karcinomy slinivky břišní mají ze všech onkologických diagnóz nejhorší výsledky. Každým rokem také konstatujeme, že základní roli má chirurgická léčba, která dává nemocným možnost dlouhodobého přežití a jež u nás doposud bohužel není plně koncentrována do specializovaných center. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Randomizované klinické studie nabízejí základní účinnostní a bezpečnostní data o léku, pohříchu však jen u limitované, zpravidla vysoce selektované populace. Postmarketingové studie už poskytují poznatky z reálné klinické praxe, ale opět jen o jedné konkrétní molekule. Ty nejcennější poznatky ve správných souvislostech lze vytěžit až z registrů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Letos v říjnu publikoval prestižní americký časopis Stroke výsledky téměř tříletého mezinárodního výzkumu zaměřeného na podrobnou kvantitativní a kvalitativní analýzu složení trombů získaných od pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou (iCMP). Součástí výzkumného týmu byli i lékaři z LF OU a FN Ostrava. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Přerušené axony v centrální nervové soustavě (CNS) nejsou schopny regenerace, což vede k chronickému neurologickému postižení u jedinců s traumatickým poškozením mozku nebo míchy, s glaukomem a s ischemicko‑reperfuzním poškozením oka, ale i s amyotrofickou laterální sklerózou, roztroušenou sklerózou či iktem. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
UEG week je největším a nejprestižnějším gastroenterologickým setkáním v Evropě, které v průběhu let přerostlo do rozměrů globálního kongresu. Každý rok přiláká přes 14 000 účastníků z více než 120 zemí a jejich počet neustále roste. Na letošním ročníku, který se konal od 11. do 13. října, byl sice počet účastníků vzhledem k nutné virtuální podobě omezen, na počtu sdělení ani na jejich významu to však nic nezměnilo. více
další články >>  


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky