Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 23. říjen 2018 | Svátek má Teodor
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: red
Rubrika: Z medicíny
Více než pět desítek let byl synonymem perorální antikoagulační léčby warfarin. U pacientů s fibrilací síní, náhradou srdeční chlopně nebo žilní trombózou výrazně snížil rizika systémových embolizací. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Šestičlenný tým odborníků (v čele Antoine Brangier) z univerzit a výzkumných ústavů ve Francii (Angers, Saint‑Etienne, Lyon) a Kanadě (Montreal, QC, a London, ON) našel morfologické změny mozku u starších osob užívajících antagonisty vitaminu K (VKA). více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil nový léčivý přípravek k preventivní léčbě migrény podávaný subkutánně. Účinnou látkou je fremanezumab, humanizovaná monoklonální protilátka, která se váže na proteinový fragment CGRP a blokuje jeho vazbu na receptor. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Extracelulární vezikuly by mohly sloužit jako biomarkery účinnosti terapie relaps-remitentní formy roztroušené sklerózy. Tato zjištění přináší časopis International Journal of Molecular Sciences. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Užívání léčivých přípravků s obsahem valsartanu, který byl znečištěn N-nitrosodimetylaminem (NDMA), nezvyšuje riziko vzniku nádorových onemocnění. To jsou závěry dánské retrospektivní studie, které přinesl odborný časopis BMJ. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Dvě nové izraelské studie zabývající se vlivem probiotik na složení střevního mikrobiomu dospěly k závěrům, že přínos probiotik nemusí být tak jednoznačný, jak se dosud uvádělo. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Nová studie se zabývá otázkou, jak může konzumace běžných druhů hub ovlivnit regulaci koncentrace krevního cukru nebo též glukózy. Zjištění mohou mít důsledky pro léčbu diabetu a dalších metabolických onemocnění, jako je obezita. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Studie vědců z australského Melbourne si dala za cíl identifikovat faktory, které dokáží spolehlivě predikovat stav pacientů se závažným CHOPN přijatých na jednotku intenzivní péče pro akutní exacerbaci této nemoci. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Předchozí studie ukázaly, že neoadjuvantní podání bevacizumabu zlepšilo patologickou kompletní odpověď u pacientů s HER2-negativním karcinomem prsu. Nyní se tým německých vědců rozhodl určit, zda patologickou kompletní odpověď ovlivňuje případná zárodečná mutace BRCA1/2 u pacientů s triple negativním karcinomem prsu z předchozí studie. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Stav dlouhodobé remise (NEDA; no evidence of disease activity) roztroušené sklerózy je hodnocen jako absence progrese nemoci a zároveň zohledňuje nález na magnetické rezonanci. Pro jeho určení autoři využili tzv. re-baseline a sledovali tak několik časových úseků. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Nový výzkum ukázal, že upřednostňování večerních aktivit, pozdní ukládání k spánku a nedostatek spánku mohou vést k nárůstu hmotnosti u lidí s prediabetem. více
další články >>  


Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky