Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 25. červenec 2021 | Svátek má Jakub
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MZ
Autor: tz
Rubrika: Z medicíny
Pozorování mikroskopických biologických struktur komplikuje jejich rychlý pohyb. Řešení přináší nový prostorový modulátor světla pomocí rychlých změn teplot. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Předsunuté chirurgické týmy se staly v uplynulém desetiletí neodmyslitelnou součástí světových bojišť. Českou republiku doposud zajišťovaly partnerské národy, ale bude nutné převzít odpovědnost za naše vojáky. České vojenské zdravotnictví má šanci se vrátit na výsluní, kam patří. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
V roce 2017 patřilo podávání vitaminu C, thiaminu a glukokortikoidů pacientům se sepsí a septickým šokem k nejdiskutovanějším tématům, objevily se totiž některé studie, podle nichž tato léčba významně snižovala mortalitu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Na to, jak vidí minulost a budoucnost Středoevropského technologického institutu, jsme se zeptali dalších představitelů české vědy a výzkumu, kterým jsme položili následující dvě otázky: více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Pandemie klade na lidskou psychiku obrovské nároky. Většina českých psychiatrů zaznamenala více nových pacientů s depresemi a úzkostmi, u stávajících pacientů pozorovali zvýšenou potřebu kontaktů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Elektrochemické kódování DNA bází může zlevnit a zrychlit analýzy. Za objevem nové metody je profesor Michal Hocek z pražského Ústavu organické chemie a biochemie. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Multicentrická, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná pilotní studie Flin‑ TIC zkoumala, zda podání koncentrátu fibrinogenu v přednemocniční fázi zlepšuje stabilitu krevních destiček u pacientů s traumatem, kteří krvácejí nebo by krvácet mohli. více
Zdroj: Remedia
Rubrika: Z medicíny
Karcinom plic je na smutné první příčce, co se týče mortality na nádorová onemocnění. Ačkoliv u valné většiny nemocných představuje hlavní rizikový faktor kouření, u části pacientů spočívá odstartování kancerogeneze v molekulárně-genetických změnách. více
Zdroj: Remedia
Rubrika: Z medicíny
Karcinom plic patří na čelná místa mezi zhoubnými nádory s ohledem na incidenci i mortalitu. Většina nemocných s karcinomem plic se dostaví k lékaři už s lokálně pokročilým či metastazujícím onemocněním, ve stadiu III−IV. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Ačkoli uplynul již více než rok od zjištění prvního případu infekce virem SARS-CoV‑2 v České republice a vyhlášení pandemie onemocnění COVID‑19 Světovou zdravotnickou organizací (WHO, World Health Organization), hledání nových účinných léků pro onemocnění COVID‑19 stále intenzivně pokračuje. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Podle studie má každý čtvrtý pacient s infarktem myokardu atypické příznaky. Tito pacienti s větší pravděpodobností zemřou do 30 dnů ve srovnání s pacienty s bolestmi na hrudi. více
další články >>  


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky