Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 24. květen 2017 | Svátek má Jana
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: red/kol
Rubrika: Z medicíny
Lidé s plicní hypertenzí trpí v případě značně rozvinuté nemoci silnou dušností. Nemocní s sebou často musejí mít kyslíkovou bombu a i běžný nákup pro ně představuje obrovskou zátěž. Přesto nyní již nemají nárok parkovat na místech pro invalidy. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Na léčbu pacientek s agresivními formami karcinomu prsu se zaměřilo sympozium společnosti Roche, které proběhlo v rámci letošních Brněnských onkologických dní. To mělo atraktivní formu komentovaných kasuistik. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Doba, kdy se čekalo, až pacient k aplikaci totální kloubní náhrady dostatečně „zestárne“, aby mu „vydržela až do smrti“, je již dávno pryč. Umělé kloubní náhrady dnes pacienti dostávají dříve než v minulosti, častější jsou i reimplantace za použití komponentů vyrobených pomocí 3D tisku. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Roztroušená skleróza (RS) je chronické invalidizující onemocnění centrálního nervového systému se známkami zánětu a neurodegenerace. V České republice je ročně nově diagnostikováno asi sedm stovek pacientů s tímto onemocněním, pro jehož další vývoj je rozhodující včasné zahájení léčby. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Zvolila jsem si pro dnešní příspěvek ne úplně lehké téma. Nemám totiž žádné věštecké schopnosti a musím tudíž vyjít z faktů, které další vývoj naznačují. Základní otázkou ale je – co je to „blízká budoucnost“? Vypomůžu si anglickou gramatikou, která pojem „blízká budoucnost“ zná a používá pro něj tvar „be going to…“. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Při úvahách o kardiovaskulárních (KV) rizikových faktorech se velmi často skloňují termíny, jako je kouření, metabolický syndrom nebo nezdravá životospráva. Méně často si nicméně jak odborná, tak laická veřejnost představí jejich společného jmenovatele. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Součástí programu letošních Diabetologických dní v Luhačovicích bylo i velmi prakticky koncipované sympozium zaměřené na komplexní přístup k syndromu diabetické nohy. Toto setkání podpořila společnost Novartis a jeho jednotícím tématem byl důraz na prevenci a mezioborovou spolupráci. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Podle závěrů observační studie, zveřejněné v Canadian Medical Association Journal (CMAJ), benzodiazepiny vyvolávají u pacientů s Alzheimerovou chorobou zvýšené riziko vzniku zápalu plic. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
To nejlepší na začátek, dalo by se říci o přednášce Nové trendy v léčbě diabetu, kterou v předvečer letošních 53. diabetologických dnů přednesl celosvětově uznávaný diabetolog a endokrinolog prof. George Grunberger. více
Zdroj: JAMA
Rubrika: Z medicíny
Nedávná studie, publikovaná v JAMA, nenašla žádné důkazy prospěšnosti užívání suplementů s brusinkami pro infekce močových cest (UTI). více
Zdroj: JAMA
Rubrika: Z medicíny
Lepší kognitivní výkonnost u zdravých starších jedinců, definovaných jako SuperAgers, je zřejmě z části důsledkem pomalejšího tempa mozkové atrofie. více
další články >>  


Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky