Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 17. září 2019 | Svátek má Naděžda
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: pak
Rubrika: Z medicíny
Zdravotní systémy po celé Evropě se ocitají pod rostoucím tlakem, způsobeným zvyšujícím se počtem lidí s nadváhou a s obezitou. Špatné stravovací návyky vedou i k řadě dalších onemocnění zažívacího ústrojí, jejichž prevalence rovněž narůstá. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
U některých infekčních chorob bylo zjištěno, že jsou spojeny s kognitivním zhoršením a demencí. Nicméně vztahu mezi herpes zoster a demencí bylo věnováno málo pozornosti. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Podle výsledků studie publikované v prestižním časopisu Evropské kardiologické společnosti (ESC) European Journal of Preventive Cardiology mají čtyřleté děti trpící nadváhou již ve svých šesti letech věku dvojnásobné riziko hypertenze. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Sedmičlenný tým zkoumal riziko záměrného sebepoškození a sebevraždy u kohorty mladých jedinců v souvislosti a infekcemi a protiinfekčními látkami. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Předvídat, jak dlouho můžete žít v dobrém zdravotním stavu, dnes pomáhá spousta online kalkulátorů, které vyhodnocují kardiovaskulární riziko. Který z nich je ale ten nejlepší? více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Americká pracovní skupina pro preventivní medicínu vydala nová doporučení týkající se vyšetření prostatického specifického antigenu v rámci screeningu karcinomu prostaty. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
V rámci mezinárodního XVI. kongresu Akutní leukémie, který se od 19. do 22. února 2017 konal v Mnichově, proběhlo i satelitní sympozium Očekávané mezníky v léčbě akutní myeloidní leukémie (AML), kde byla věnována pozornost novým nadějím v léčbě tohoto onemocnění. Mimo jiné i pro myelodysplastický syndrom. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Na základě výsledků studie zveřejněné v European Journal of Preventive Cardiology, časopisu Evropské kardiologické společnosti (ESC) by pacienti s periferním arteriálním onemocněním měli mít možnost bezbolestného cvičení. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Boj proti kardiovaskulárním chorobám je dlouhodobě společnou misí, stále větší pozornost odborníků je ale v posledních letech věnována srdečnímu selhání. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Fakultní nemocnice Brno má jako první nemocnice v České republice simulátor pro kardiovaskulární intervence. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Z aktuálně prezentovaných prvních dat studie CHORDS fáze III, hodnotící účinnost a bezpečnost léčby ocrelizumabem u pacientů s remitentní‑relabující roztroušenou sklerózou (RR RS), je zřejmé, že ocrelizumab účinně zabraňuje recidivám a progresi onemocnění u těchto nemocných. více
další články >>  


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky