Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 18. leden 2020 | Svátek má Vladislav
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

02.12.2019 | 12:24, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Bakterií rezistentních vůči většině antibiotik přibývá, přispívají k tomu nesprávnou aplikací také lékaři, varoval Srdan Matić, M.D., ředitel české kanceláře WHO, při příležitosti Evropského antibiotického dne (EADD), kterým 18. listopadu začal Evropský antibiotický týden. více
26.11.2019 | 14:58, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
O aktuálním dění v oboru diskutovalo přes tisíc praktických lékařů na XXXVIII. výroční konferenci Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP od 6. do 9. listopadu ve Zlíně. více
26.11.2019 | 10:08, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Jak přistupovat k pacientům se syndromem dráždivého tračníku (IBS) v ordinaci praktického lékaře, aktuální doporučené postupy a pohled gastroenterologa na tuto problematiku bylo téma přednáškového bloku Nové doporučené postupy diagnostiky a léčby syndromu dráždivého tračníku. Zazněl v rámci letošní XXXVIII. výroční konference SVL ČLS JEP ve dnech 6.–9. listopadu ve Zlíně. více
25.11.2019 | 14:11, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
I v případě vzácných onemocnění přinášejí výzkum a inovativní léky nové naděje pro nemocné. Patří sem i vzácné onemocnění Fabryho choroba. více
18.11.2019 | 13:51, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Jak ukazuje nová celosvětová studie, která byla provedena ve 195 zemích světa, incidence kolorektálního karcinomu a karcinomu slinivky se za posledních 30 let, od roku 1990 do roku 2017, zvýšila u každé z diagnóz o deset procent. více
14.11.2019 | 12:31, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Biologická cílená terapie si již našla své důležité místo i v onkologii. Cestou k jejímu širšímu využití při nižších nákladech se jeví vývoj a užívání biosimilárních léků. Každá nová cesta však vede neprobádaným prostorem a přináší s sebou otazníky a někdy nedůvěru a nejistotu. více
06.11.2019 | 10:24, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Nedostatečná adherence a časem se snižující compliance s léčbou je problémem, s nímž se potýkají lékaři u značného počtu diagnóz. Každá možnost na zlepšení této problematiky je proto vítána. více
06.11.2019 | 09:12, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Může být genová terapie dostupná i v chudých zemích? Nová iniciativa má s pomocí dotací pro výzkum dokázat, že to není nemožné. více
04.11.2019 | 09:31, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Díky výsledkům nové léčby lze dnes v evropském i globálním měřítku uvažovat o eliminaci HCV, a to i navzdory tomu, že proti této infekci není k dispozici vakcína. Globální eliminace viru HCV chce WHO dosáhnout již v roce 2030. více
29.10.2019 | 09:54, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Časopis Neuromuscular Disorders publikoval data z probíhající studie NURTURE zkoumající léčbu základní příčiny spinální muskulární atrofie (SMA). více
<< předchozí článkydalší články >>  


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky