Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 05. srpen 2021 | Svátek má Kristián
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

12.06.2021 | 18:34, Rubrika: Medical Copaxone Days SK, Zdroj: MT
Výsledky štúdie COBRA boli prezentované na 7. kongrese Európskej neurologickej akadémie (EAN), ktorý sa konal koncom júna 2021 vo Viedni. více
10.06.2021 | 12:17, Rubrika: Z kongresů, Zdroj: MT
Výsledky studie COBRA byly prezentovány na 7. kongresu Evropské neurologické akademie (EAN), který se konal koncem června 2021 ve Vídni. více
02.06.2021 | 12:39, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Podle studie zveřejněné během Heart Failure Awareness Days, které probíhaly v týdnu od 10. května 2021, trpí téměř každý čtvrtý pacient se srdečním selháním depresí nebo úzkostnou poruchou. U pacientů se srdečním selháním byla o 20 procent vyšší pravděpodobnost vzniku těchto problémů duševního zdraví během pěti let po stanovení diagnózy ve srovnání s pacienty s onkologickou diagnózou. více
20.05.2021 | 10:53, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Inhibitory cholinesterázy (ICh) se rutinně používají pro léčbu demence alzheimerovského typu (AD), nicméně není zatím mnoho dat o jejich dlouhodobé účinnosti. více
19.05.2021 | 04:34, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Dvě studie, publikované v časopise Blood, ukazují, že dvě dávky mRNA vakcíny proti COVID‑19 mohou mít menší účinek u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL) a u pacientů s mnohočetným myelomem (MM), a to ve srovnání se zdravými kontrolami. více
13.04.2021 | 10:34, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Z recentní práce Butzkuevena et al., publikované letos v březnu v European Journal of Neurology, vyplývá, že podávání okrelizumabu má u jedinců s primárně progresivní roztroušenou sklerózou (PP RS) potenciál oddálit těžkou disabilitu a nutnost upoutání na invalidní vozík (EDSS ≥ 7) – a to až o sedm let. více
12.04.2021 | 14:04, Rubrika: Z kongresů, Zdroj: MT
Vývoj pandemie, její dopad na pacienty s roztroušenou sklerózou (RS) a význam vakcinace proti onemocnění COVID-19 shrnula ve své přehledné prezentaci, která byla vysílána v rámci série přenosů e-konference.online 30. března 2021, profesorka MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. více
07.04.2021 | 08:53, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Léčivý přípravek inosin pranobex (Isoprinosine) se v léčbě mnoha virových onemocnění používá desítky let. V následujícím textu předkládáme přehled informací z dostupných recentních publikací, které se zabývají účinností a bezpečností inosin pranobexu a souvisejícími změnami v imunitním systému. více
19.03.2021 | 20:51, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
U vážných duševních poruch skupiny SMI (schizofrenní a afektivní poruchy) je zvýšená kumulace všech nepříznivých faktorů prostředí. Pokud se nepříznivé faktory sečtou, vyskytují se více právě ve skupině SMI než ANX (fobie, panická porucha, obsedantně-kompulzivní porucha…). Ukazuje to nový výzkum. více
12.03.2021 | 18:05, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Včasné použití koktejlu protilátek obsahujícího bamlanivimab a etesevimab u rizikových pacientů podporují výsledky nové studie. více
<< předchozí článkydalší články >>  


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky