Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 19. červen 2019 | Svátek má Leoš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: kol
Rubrika: Kongresy
Nová organizace péče o onkologické pacienty byla hlavním tématem vzdělávacího semináře pro praktické lékaře s názvem Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře, který se uskutečnil v rámci letošních Brněnských onkologických dnů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Spolupráce odborné společnosti s největší zdravotní pojišťovnou se aktuálně dotýká témat jednodenní hospitalizace v kardiologii, úhradových indikací NOAC nebo nehrazených léčivých přípravků. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Část odborného programu letošní AAD zaujímala i problematika pohlavních chorob. Kromě těch dnes běžně diskutovaných byla pozornost věnována i onemocněním, o nichž se předpokládalo, že se je podařilo téměř vymýtit. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Ve dnech 5.–7. května 2019 se konal 20. evropský kongres úrazové chirurgie a urgentní chirurgie (European Congress of Trauma and Emergency Surgery, ECTES) s mottem „Sdílení znalostí – zlepšení traumapéče“. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Téma očkování je v posledních letech diskutováno častěji než kdykoli v minulosti. Infekce u dospělých, jako jsou klíšťová encefalitida, invazivní pneumokoková onemocnění, invazivní meningokoková onemocnění a hemofilové nákazy typu b, zůstávají stále aktuální. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Správné načasování vakcinace má u onkologických pacientů daleko větší význam než u zdravé populace. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Je velmi důležité, aby lékař věděl nejen o všech lécích, ale i o potravinových doplňcích a fytofarmakách, které pacient užívá. Mohou velmi výrazně zasahovat do probíhající onkologické terapie. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Nedostatek základních léků na onkologická onemocnění má přímý dopad na péči o pacienty v celé Evropě. Tato otázka by měla i nadále zůstat jednou z hlavních priorit agendy politiky EU. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Na zámku Zbiroh se 5. 4. 2019 uskutečnilo tradiční XXVIII. jarní setkání HPB sekce České chirurgické společnosti ČLS JEP a 15. postgraduální kurs Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP. Letošní téma bylo Karcinom pankreatu – můžeme čelit hrozbě 21. století? více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
V Budapešti v březnu proběhla mezinárodní dvoudenní konference zaměřená na systémovou sklerodermii. Léčba tohoto závažného onemocnění je mimořádně náročná na mezioborovou spolupráci, a tak zde spolu hovořili nejen revmatologové, ale i dermatologové a především pneumologové. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Edukační přednášky XI. plenárního zasedání Kooperativní lymfomové skupiny byly věnovány současným trendům v léčbě relabujícího a refrakterního DLBCL, terapii pomocí CAR T‑lymfocytů a terapii periferních T lymfomů brentuximab vedotinem. více
další články >>  


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky