Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 25. březen 2018 | Svátek má Marián
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: miš
Rubrika: Kongresy
Symbol žárovky jako naděje pro nemocné s progresivními formami roztroušené sklerózy se objevuje již několik měsíců. Nejinak tomu bylo letos v Le Palais des Congrès. Avšak z hlediska společnosti Roche bylo odborné setkání MSParis2017 trochu předčasné. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Očkování dospělých proti pneumokokovým onemocněním se v bloku Novinky pro praktické lékaře na XXXVI. výroční konferenci SVL ČLS JEP, která se konala ve dnech 8. až 11. listopadu 2017 ve Zlíně, věnoval plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Výroční kongres České společnosti pro anesteziologii, resuscitaci a intenzivní medicínu ČLS JEP (ČSARIM) patří mezi největší tuzemské odborné akce – v září na něj do Brna přijelo přes tisíc odborníků. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Na aktuální poznatky relevantní pro zvládání život ohrožujícího krvácení (ŽOK) se zaměřilo sympozium společnosti CSL Behring, které bylo součástí výročního kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Letošní kongres Evropské společnosti klinické onkologie (ESMO), který se uskutečnil od 8. do 12. září v Madridu, byl globální událostí. Zúčastnilo se ho téměř 24 000 účastníků ze 131 zemí. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Na kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) se od 27. do 30. srpna do španělské Barcelony sjelo na 30 000 účastníků ze 140 zemí, své projekty představilo přes dvě stě vystavovatelů a zveřejněno bylo na pět set prezentací. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Po šesti letech se výroční zasedání Evropské asociace pro studium diabetu vrátilo do Lisabonu, města objevitelů a mořeplavců. Na účastníky zde mimo jiné čekala především záplava informací o tom, jak jednotlivé léčebné modality ovlivňují kardiovaskulární riziko nemocných s diabetem. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Celkové snížení nákladů na zdravotní péči a větší dostupnost k inovativní léčbě, a to i pro pacienty v nízkém riziku či v časném stádiu onkologického onemocnění. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Poslední kongresy Evropské respirační společnosti (ERS) se konaly v Mnichově a Londýně, v zemích, jejichž populace si potrpí na systém a pořádek. Italové své pověsti dostáli. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Ve dnech 22. až 24. března se v jihofrancouzském Cannes konal již 22. kongres Evropské asociace nemocničních lékárníků (EAHP), na kterém se sešlo na 3 500 účastníků. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
První ročník semináře v roce 2015 uvedl biosimilars jako skupinu léků, které nejsou „divokou“ kopií originálních biologických léků, především monoklonálních protilátek, ale jde o léčivé přípravky, jež jsou pečlivě schvalovány evropskými regulačními úřady. více
další články >>  


Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky