Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 18. únor 2019 | Svátek má Gizela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: PharmDr. Stanislav Havlíček
Rubrika: Kongresy
Letos 22. a 23. listopadu se na jižní Moravě sjedou lékárníci a příznivci klinické farmacie už po jednadvacáté. Organizátorům se daří zvát odborníky na konkrétní choroby, především z řad lékařů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Doposud byla soustředěna pozornost k roli B a T lymfocytů v rozvoji roztroušené sklerózy (RS). Na ECTRIMS 2018 se však hovořilo i o neutrofilních granulocytech... více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Perorální kladribin je již dostupný pro české lékaře a jejich pacienty. Jeho účinnost a bezpečnost, stejně jako nový koncept terapie roztroušené sklerózy (RS), patřily k hlavním tématům podzimní výroční konference ECTRIMS 2018 (European Committee for Treatment and Research of Multiple Sclerosis). více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Dlouhodobé užívání linagliptinu pro léčbu diabetu 2. typu je z hlediska kardiovaskulárního i renálního rizika bezpečné. Tyto závěry byly zveřejněny 4. října 2018 v rámci 54. kongresu EASD (Evropské asociace pro studium diabetu) v Berlíně při první prezentaci výsledků studie CARMELINA. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Přelomové techniky, které umožňují personalizovat protinádorové vakcíny jednotlivým pacientům na míru, byly představeny v prosinci 2018 na kongresu imunoonkologie ESMO v Ženevě. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Pro jednu z prezidiálních sekcí kongresu Evropské společnosti klinické onkologie (ESMO) v Mnichově programový výbor vybral studii KEYNOTE‑048. Tato studie po dlouhé době znamená posun v první linii léčby pokročilého karcinomu hlavy a krku. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Kongres zaměřený na nemocniční lékárenství se konal letos už po dvaadvacáté a rok od roku nabývá na kvalitě i velikosti. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Na letošním kongresu Evropské společnosti klinické onkologie (ESMO) se setkalo s velkým zájmem vyhlášení výsledků studie IMpassion130. Toto klinické hodnocení potvrdilo přínos atezolizumabu u pacientek s metastazujícím TNBC. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Během konference Koagualace a krvácení, která nedávnou proběhla v jihočeské Hluboké, byla jedna ze sekcí věnována problematice získané hemofilie. I díky účasti významných přednášejících ze zahraničí nabídla možnost mezinárodního srovnání přístupu k tomuto vzácnému onemocnění. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Letošní 27. ročník UEG week navštívilo 12 684 odborníků a dalších 3 464 se jich účastnilo online. Zastoupeno bylo 111 zemí. Přijato bylo rekordních 3 705 abstrakt, prezentováno 2 392. Za posledních šest let se tento gastroenterologický kongres konal potřetí ve Vídni. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
V rámci letošního 8. kongresu České odborné společnosti klinické farmacie (ČOSKF) ČLS JEP, který se konal 12.–13. října v Praze, se pozornost odborníků zaměřila i na problematiku ředění a podávání léčiv. Tomuto tématu byl věnován celý páteční večerní blok Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv ČOSKF ČLS JEP (PS ŘPL). více
další články >>  


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky