Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 14. květen 2021 | Svátek má Bonifác
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: kol
Rubrika: Kongresy
V rámci letošního XIX. sympozia arteriální hypertenze zazněla i přednáška prof. MUDr. Renaty Cífkové, CSc., z Centra kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN a II. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze zaměřená na vzájemný vztah statinů a krevního tlaku. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
V rámci letošního XIX. sympozia arteriální hypertenze vystoupil v bloku s názvem Terapeutické aspekty s přednáškou i prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., z II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Probíhající projekt může zvýšit potenciál efektivního využití ultrazvuku v ordinacích praktických lékařů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Ublížení na zdraví, zejména z nedbalosti, je asi nejčastěji řešeným trestněprávním činem v medicíně. Tomu, jak riziko podobných sporů minimalizovat a co vše by měl každý – i neatestovaný – lékař vědět o své profesní odpovědnosti, se na letošní online Konferenci Mladých lékařů věnoval doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D., působící na Katedře občanského práva Právnické fakulty UK. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Do digitalizace zdravotnictví směřují další evropské dotace. Zkušeností s telemedicínou a využitím informačních technologií přibývá. Stále aktuálnější je tak otázka zařazování telemedicínských výkonů do klinických doporučených postupů a do systému hrazených služeb. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Hodnocení výše kardiovaskulárního rizika u mladých pacientů a rozhodování, zda, kdy a jakou léčbu u nich zvolit, patří mezi složitější klinické situace, protože se nelze opřít o robustní důkazy nebo jasně vymezená doporučení. Přesto se ukazuje, že i u mladých osob s kumulací tradičních rizikových faktorů je časně zahájená intervence správnou volbou. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
V souvislosti s pandemií COVID‑19 nabývá problematika zneužívání alkoholu nepochybně na významu. I proto možná nastal čas znovu otevřít některá témata, která jsou tabuizována už dlouhodobě – například pití u „zelených vdov“ nebo u žen na mateřských dovolených. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Aktuální problematice očkování proti onemocnění COVID-19 v ordinacích praktických lékařů se věnoval i VII. kongres praktických lékařů Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, který se konal virtuálně 16. března. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Další z pravidelných webinářů z cyklu diabetologové online se 15. února zaměřil na pokroky v léčbě diabetu. Diskutovaným tématem byla chytrá inzulinová pera, od jejichž používání pacienty v Česku snad již příliš mnoho času nedělí. Další přednášky se týkaly vzácných hypoglykémií a diabetické neuropatie. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Na to, proč je třeba i v době pandemie COVID‑19 v léčbě hypertenze neztrácet čas a jednat, se ve své přednášce, která zazněla v rámci virtuálního XXVII. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP v listopadu 2020, soustředila MUDr. Petra Vysočanová z Interní kardiologické kliniky FN Brno. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Tematický kongres ČSIM – Covid-19 a intenzivní medicína se konal jako všechny odborné akce od března 2020 virtuálně. Doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., (KARIM 1. LF UK a VFN v Praze) shrnul důležitá fakta o léčbě život ohrožujícího krvácení, které je důležitým a nepominutelným odborným tématem i v době covidové. více
další články >>  


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky