Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 11. srpen 2020 | Svátek má Zuzana
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: miš
Rubrika: Kongresy
Kvůli COVID‑19 se kongres konal virtuálně, ale s o to bohatší účastí. Online bylo celkem 41 500 účastníků ze všech světadílů. Jak zdůraznil prezident EAN, profesor Claudio Bassetti, potěšitelné bylo, že tento kongres přilákal mnoho mladých lékařů i studentů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Na virtuálním kongresu Americké diabetické asociace (ADA) byly představeny výsledky studie VERTIS, která sledovala kardiovaskulární cíle u pacientů s diabetem 2. typu a KV onemocněním aterosklerotického původu léčených ertugliflozinem. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Virtuální tiskové konference si rychle našly své místo. Virtuálně proběhl i letošní 6. kongres EAN (European Academy of Neurology), který se původně měl konat v Paříži a jehož nedílnou součástí byla již tradičně tematika týkající se roztroušené sklerózy (RS). více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Další z řady e‑konference.online, jejímž odborným garantem je Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, se uskutečnila 20. května a soustředila se na novinky z oblasti žilního onemocnění. Přednášející se věnovali problematice chronického žilního onemocnění (CVD) a hemoroidálnímu onemocnění a jejich terapii. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Další z řady e‑konference.online, která se 14.května uskutečnila v Praze a Olomouci, byla věnována revmatologii. Přednášející se věnovali současným postupům při léčbě osteoartrózy a onemocnění patřících do skupiny spondylartritid. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Online konference přinášejí nové možnosti a otevírají i nový obzor vzdělávání. Historicky první elektronickou konferenci, která se soustředila na jedno z klíčových medicínských témat, tedy léčbu arteriální hypertenze, uspořádala 13. května Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP s podporou společnosti Servier. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Seminář, který formou webináře pořádal začátkem května pražský domácí hospic Cesta domů, byl určen zejména praktickým lékařům. Zaměřil se na možnosti, návaznosti a dostupnosti služeb paliativní péče. Upozornil také na zásadní význam komunikace a nezbytnost plánu paliativní péče. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Pediatrům byl určen online kurs Individuální očkovací plány, který byl organizován Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a který vedl prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., vedoucí lékař Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové a vedoucí Výukového pracoviště tropické a cestovní medicíny IPVZ. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Koncem ledna 2020 se v Pardubicích již po osmnácté konal celostátní kongres České společnosti pro léčbu rány (ČSLR). Toto téma spojuje odborníky napříč profesemi i specializacemi, a tak počet účastníků přesáhl tisícovku. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Setkání se konalo v krásném prostoru auly Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 1 (Pod Petřínem, dále jen NMSKB). více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Přetrvávající preskripční omezení pro praktické lékaře v oblasti nových účinnějších léků, stále narůstající administrativní zátěž, problematika pneumologie, dermatologie a stomatologie v ordinacích praktického lékaře patřily k tématům, o nichž diskutovaly stovky praktiků na 14. kongresu primární péče, který se konal 27. a 28. února v Praze. více
další články >>  


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky