Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 28. únor 2020 | Svátek má Lumír
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: nam
Rubrika: Rozhovory
Nové lineární urychlovače v Národním onkologickém centru ve FN v Motole jsou ukázkou špičkové, a přitom elegantně vyhlížející techniky. O nových přístrojích jsme hovořili s MUDr. Jiřím Kubešem, Ph.D., primářem Protonového centra na Bulovce, který působí rovněž v Motole. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Fakultní nemocnice v Motole je jedním ze dvou národních onkologických center schválených ministerstvem zdravotnictví. Od února využívá k radiační terapii tři špičkové lineární urychlovače. Na další rozvoj centra jsme se zeptali JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, ředitele FN v Motole. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Státní úřad pro jadernou bezpečnost musí schvalovat veškerou techniku, která je v českých nemocnicích. Na zajištění bezpečnosti pacientů jsme se zeptali jeho předsedkyně Ing. Dany Drábové, Ph.D., dr.h.c.mult. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Nejen špičková technika, ale také odbornost personálu a jeho přístup k pacientům mají vliv na úspěšnost léčby. Hovořili jsme o tom s Alenou Čuprovou, vedoucí radiologickou asistentkou a vrchní sestrou ozařoven na Onkologické klinice 2. LF UK a FN v Motole. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
V souvislosti s aktuální situací v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod jsme se zeptali i gestorky odborné garance projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné reformy psychiatrické péče při Ministerstvu zdravotnictví ČR MUDr. Simony Papežové. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
„Z dlouhodobého hlediska je naším cílem vychovávat novou generaci lékařů a zdravotních profesionálů, kteří budou empatičtější. Věříme také, že díky zkušenosti s Loono budou studenti po nástupu do praxe šířit význam prevence sami od sebe, protože už nyní na vlastní oči vidí, že má obrovský význam.“ více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Zejména o novinkách v psychofarmakologii jsme si povídali s ředitelem Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ) prof. MUDr. Cyrilem Höschlem, DrSc., FRCPsych. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Na aktuální situaci v oblasti reformy jsme se zeptali jednoho z jejích odborných garantů, místopředsedy Psychiatrické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Martina Anderse, Ph.D., z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Roušky, ochranné brýle nebo ochranný štít, rukavice a případně ochranný oděv. Pro zdravotníka není jiná možnost než používat bariérové ochranné pomůcky, říká v souvislosti s epidemií nového koronaviru náměstek ministra zdravotnictví, epidemiolog prof. Roman Prymula. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Špičkoví lékaři vyrážejí do odlehlých koutů světa pomáhat lidem, kteří by si odborný zákrok nikdy nemohli dovolit. O indické misi realizované v rámci zdravotně charitativního programu GICAM ve spolupráci s italskou nadací jsme si povídali s MUDr. Martinem Molitorem, Ph.D., přednostou Kliniky plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
„Sarkopenie je v mezinárodní klasifikaci novou klinickou diagnózou orgánového selhání funkce kosterní svaloviny s negativními zdravotními dopady a je třeba, aby lékaři byli obeznámeni s jejími klinickými projevy a diagnostickými a léčebnými postupy,“ říká prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., přednostka Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. více
další články >>  


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky