Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 28. březen 2020 | Svátek má Soňa
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: Zdenka Kolářová
Rubrika: Rozhovory
O tom, nakolik koronavirus změnil práci zdravotnických záchranářů a jaké problémy aktuálně záchranářské týmy řeší, jsme si povídali s prezidentem Asociace zdravotnických záchranných služeb a ředitelem Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje MUDr. Markem Slabým. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Na aktuální problémy české bariatrie jsme se zeptali prof. MUDr. Mojmíra Kasalického, CSc., z Ústřední vojenské nemocnice v Praze. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
V současné době nemáme podle prof. MUDr. Martina Haluzíka, DrSc., z Centra diabetologie, IKEM, v rukou žádnou léčbu diabetu, která by bylo tak účinná, jako je bariatrická chirurgie. Přesto ji velká část diabetologů zatím nedoceňuje… více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc., profesor dermatologie a venerologie, se ve své dlouhé praxi věnoval varikóznímu komplexu, obecné dermatologii, výzkumu léčiv, přístrojového vybavení a laboratorních metod. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Na dermatologickém kongresu jsme si povídali s doc. MUDr. Spyridonem Gkalpakiotisem, Ph.D., MBA, primářem Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Program mechanických podpor oběhu byl v ČR zahájen již v roce 2003 a díky technologickému pokroku se zásadně rozvinul jak co do kvality, tak i co do počtu prováděných výkonů. Kam se tento program ubírá, bylo tématem přednášky, které se v úvodu konference České asociace akutní kardiologie ujal prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D., přednosta Kardiochirurgické kliniky IKEM. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Dnes nejsme schopni rezidenty zaplatit tak, aby to odpovídalo tabulkovému nástupnímu platu v nemocnicích, komentuje novou koncepci dotací pro vzdělávání lékařů před atestací MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Nový systém dotací na rezidenční místa mladé lékaře do potřebných regionů nenaláká, může je naopak odradit, obává se MUDr. Martin Kočí, předseda spolku Mladí lékaři. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
K úspěchu nestačí mít jen vizi, říká přednosta Kardiologické kliniky Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC., FSCAI, který vybudoval špičkové kardiologické pracoviště „z ničeho“. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
O vzniku Národního onkologického programu ČR jsme hovořili s MUDr. Alenou Šteflovou, Ph.D., MPH, náměstkyní ministra zdravotnictví, a doc. MUDr. Janou Prausovou, Ph.D., MBA, přednostkou Onkologické kliniky 2. LF UK a FN v Motole a předsedkyní ČOS ČLS JEP. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Jedním ze sedmi zakládajících členů nově vzniklého Institutu Equilibrium a zároveň jediným lékařem je neurochirurg prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., přednosta Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice Praha. více
další články >>  


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky