Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 23. říjen 2018 | Svátek má Teodor
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: kol
Rubrika: Rozhovory
O své zkušenosti z kongresu Evropské dermatovenerologické asociace v Paříži se s námi podělila doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D., z Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Před třemi lety začala MUDr. Olga Janovská budovat síť ordinací praktických lékařů. Dnes jich vede sedmnáct. Zaměstnává lékařky na rodičovské i lékaře z nemocnic. „Lékaře rozmazlujeme, mají na to nárok,“ tvrdí. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
V Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) probíhá od 10. září pilotní test rozdělení zkoušek pro lékaře‑cizince na dva dny. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Hemodialýzou se loni v Česku léčilo 11 371 lidí, z nich 7 110 v chronickém programu (67 na 100 000 obyvatel). Na transplantaci čekalo osm až devět procent dialyzovaných pacientů. O zařazování pacientů na čekací listinu jsme hovořili s prof. MUDr. Romanou Ryšavou, CSc., zástupkyní přednosty Nefrologické kliniky 1. LF UK a VFN a místopředsedkyní České nefrologické společnosti. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Letošní kongres Evropské respirační společnosti (ERS), který se konal od 15. do 19. září v Paříži, opět podle prof. MUDr. Martiny Vašákové, Ph.D., z Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze přinesl mnoho nových dat a cenných poznatků z praxe. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Osm lékařských fakult dostane během deseti let dotaci 6,8 miliardy korun ze státního rozpočtu. Mohou tak zvýšit počty studentů medicíny o 15 procent. O penězích pro lékařské fakulty jsme hovořili s rektorem Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., a prorektorkou pro studijní záležitosti prof. MUDr. Milenou Králíčkovou, Ph.D. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Dosavadní projednávání změn regulace úhrad zdravotnických prostředků ve sněmovně je mimořádně korektní, uvádí JUDr. Jakub Král, Ph.D., koordinátor Pracovní skupiny pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Za uplynulý rok se ve Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP událo mnohé, ale to není nic proti tomu, co společnost čeká v roce příštím. O tom, co se událo od loňské evropské konference WONCA (World Organization of Family Doctors), i o chystaných změnách v nejbližších měsících hovořila MT s vědeckým sekretářem SVL ČLS JEP doc. MUDr. Bohumilem Seifertem, Ph.D. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Ministerstvo zdravotnictví letos čeká po horkém jaru a létu neméně žhavý podzim. Ústavní soud 7. června 2017 zrušil ustanovení upravující mechanismus stanovování výše úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění uplynutím 31. prosince 2018 paragraf 15 odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Kurzy první pomoci, které pořádá pro své členy Česká lékárnická komora (ČLnK), prošlo za necelé dva roky 1 500 lékárníků a téměř 1 000 se proškolilo v záchraně života na webinářích. Rady předávají v kampani „Nebojte se zachránit život“ v týdnu od 3. do 9. září návštěvníkům lékáren. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
V nedávné době zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví záměr otevřít zákon o léčivech (378/2007 Sb.) a zákon o veřejném zdravotním pojištění (48/1997 Sb.). Na toto téma poskytl MT ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch krátký rozhovor. více
další články >>  


Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky