Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 20. září 2020 | Svátek má Oleg
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: lon
Rubrika: Rozhovory
Výroční kongres Evropské kardiologické společnosti (ESC) je už dlouho vůbec největším setkáním odborníků na kardiovaskulární medicínu. Letos měl proběhnout v Amsterodamu, ale nakonec se stejně jako ostatní mezinárodní akce přenesl do virtuálního prostoru. Počet registrovaných účastníků je díky tomu násobně vyšší než v jiných letech. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Pro pacienty s diabetem 1. typu je kontinuální monitorace glykémie stěžejní technologií, která doslova mění jejich osudy. Přibývají však relevantní data o tom, že z léčby glukózovými senzory profitují i diabetici 2. typu – nejen ti na intenzifikovaném inzulinovém režimu, ale i inzulin‑naivní. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., přednosta Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK, byl s účinností od 1. září 2020 jmenován děkanem 1. LF UK v Praze. S jakými vizemi nastupuje do funkce a jaké jsou jeho profesní priority, o tom s novým děkanem hovořila MT. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., končící děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, od září nastupuje jako náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči. České zdravotnictví je podle něj skvělé. „Jen bych si přál, aby bylo zdravotnictví co nejméně součástí politických her, ať partajních, či osobních, to mu škodí nejvíc,“ říká. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP, je iniciátorem a spoluautorem unikátního dispečinku, který monitoruje volné kapacity systému intenzivní péče v České republice. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Nedokážu si vysvětlit, proč se návrh na zřízení sítě páteřních laboratoří pro testování SARS-CoV-2 ani jednou nezmiňuje o privátních zdravotnických subjektech, diví se Hana Bílková Fránková, vedoucí laboratoře klinické mikrobiologie AGELLAB v Ostravě. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Mladé ženy lékařky vnímají nerovný přístup kvůli pohlaví od studie na lékařské fakultě přes přijímací pohovor v nemocnici až po pracovní podmínky na pracovišti. Konkrétní zkušenosti uvedly v anketě, kterou původně pro svou potřebu vytvořila právnička JUDr. Aneta Stieranková. „Uvědomila jsem si, že si to nemůžu nechat pro sebe. Může to mít celospolečenské dopady. Prohlubuje to nedostatek lékařů v nemocnicích,“ říká. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
„Už včera bylo pozdě! Jediná cesta, jak rozvíjet eHealth v onkologii, je zavádět je co nejrychleji, byť to přináší finanční nároky, které teď bude velice obtížné sanovat,“ říká prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky LF UK a FN Plzeň. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Podle prof. MUDr. Jiřího Horáčka, Ph.D., FCMA, náměstka pro vědu a výzkum Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) v Klecanech a pedagoga na 3. LF UK v Praze, každému z nás uplynulé čtyři měsíce ukázaly, jak důležité je soustředit se na priority a uvědomit si, které věci jsou pro nás více a méně důležité. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Největší nemocnice i ty nejmenší ordinace musejí být na útoky hackerů připraveny. Podle experta na kybernetickou bezpečnost Ing. Karla Obluka, Ph.D., který v současné době působí jako partner ve společnosti Evolution Equity Partners, by veřejné instituce a firmy měly do ochrany svých dat a systémů více investovat. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
„Poskytovatelé si nemají na co stěžovat. Kdybychom kompenzovali veškerý výpadek v příjmech bez dalších podmínek, jakou by měli motivaci fungovat?“ říká k navržené kompenzační vyhlášce ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch. více
další články >>  


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky