Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 19. prosinec 2018 | Svátek má Ester
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: kol
Rubrika: Rozhovory
Syndrom vyhoření zatím není uznanou klinickou jednotkou, ale myslím, že se jí postupně stává, říká přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Dodává, že lékaři jsou vyhořením nejohroženější profesí. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Na veletrhu práce 3. lékařské fakulty UK – TRIMED JOB 2018, který se konal letos popáté, měli medici i mladí lékaři možnost poprvé diskutovat s ministrem zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA. Po skončení diskuse jsme ministrovi položili několik otázek. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Ve stínu diskusí ohledně odměňování zdravotnických pracovníků si své úhrady a ohodnocení významně navrhují navýšit státní instituce, např. Státní ústav pro kontrolu léčiv v aktuálně připravované novele vyhlášky č. 427/2008 Sb. Upozornil na to prezident České lékárnické komory PharmDr. Lubomír Chudoba. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Zhruba třetina lidí starších 60 let má negativní lékovou interakci. Zároveň až 40 procent seniorů dostává léky z kategorie léků nevhodných ve stáří, v tom má ČR smutné prvenství. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Evropská kardiologická společnost (ESC) je organizací s obrovskou prestiží a významem. O možnost podílet se na jejím vedení se vede ostrá soutěž. Letos byla do jejího výboru zvolena prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., z III. interní kardiologické kliniky 3. LF UK a FNKV. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Obě jeho středočeské nemocnice i pardubické radiologické centrum hospodaří bez provozních ztrát a z úhrad zvládají investovat do svého rozvoje. Sotirios Zavalianis je příznivcem snížení počtu nemocnic. Pak by podle něj bylo i dost personálu pro ty zbylé. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Včasné podání krve nebo jejích složek pacientům s masivním krvácením zachraňuje podle zkušeností americké armády život. O jeho využití v přednemocniční neodkladné péči jsme hovořili s MUDr. Petrem Kolouchem, MBA, ředitelem Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Transfuze čerstvé plné krve od „chodícího“ dárce, který se nachází v blízkosti zraněného, může být život zachraňujícím výkonem. Potvrzují to data americké armády – přežití zraněného stoupá dvacetinásobně. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Data rekonstruovaného Národního diabetologického registru ukázala nejčastější příčiny úmrtí pacientů s diabetem. Po kardiovaskulárních onemocněních a nádorech jsou to infekce. O důvodech i možnostech prevence jsme hovořili s MUDr. Milanem Trojánkem, Ph.D., z Katedry infekčního lékařství IPVZ. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
V celoevropském projektu budou lékárny 32 zemí hlídat padělky. ČR se sice připojila k evropskému úložišti mezi prvními, zatím ale nemá schválenou tuzemskou legislativu. O protipadělkové směrnici jsme hovořili s prezidentem České lékárnické komory PharmDr. Lubomírem Chudobou. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Lékárny se připravují na novou povinnost danou jim evropskou protipadělkovou směrnicí. Na připravenost lékáren jsme se zeptali PharmDr. Martina Šimíčka, lékárníka Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a vědeckého sekretáře České farmaceutické společnosti ČLS JEP. více
další články >>  


Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky