Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 20. červen 2021 | Svátek má Květa
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

12.05.2021 | 08:26, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
S environmentální fyzioložkou prof. MUDr. Julií Dobrovolnou, Ph.D., z výzkumného centra RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně jsme hovořili o výzkumu a měření stresu a také o mírném optimismu, který nás může naplňovat při sledování snižujícího se počtu nakažených onemocněním COVID‑19 v České republice. více
11.05.2021 | 12:54, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
Jak zdravotníci na inekčních odděleních zvládali koronavirus? Co nového do oboru epidemie přinesla, jakým směrem se vyvíjejí infekční onemocnění u nás? A o tom jak by měla vypadat síť infekčních pracovišť již v brzké budoucnosti, jsme si povídali s předsedou Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP a primářem Infekčního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Pavlem Dlouhým. více
06.05.2021 | 10:48, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
„Naším hlavním cílem je u takto nemocných obnovit cestu pro zavedení centrálního žilního katetru přes uzavřenou jugulární žílu vpravo, která je považována za nejoptimálnější lokalizaci spojenou s nejnižším rizikem komplikací,“ říká intervenční radiolog MUDr. Jan Kaván, Ph.D., z Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN. více
29.04.2021 | 08:34, Rubrika: Rozhovory
Jan-Willem Scheijgrond (Global Head of Government & Public Affairs, Philips) poukázal ve svém blogu na začátku roku 2021 v souvislosti s pandemií na fakt, že téměř polovina světové populace nemá přístup k základní zdravotní péči, a na to, co je třeba udělat ke zlepšení tohoto stavu. Pro MT odpověděl exkluzivně na několik otázek. více
28.04.2021 | 07:58, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
Řízení Dispečinku lůžkové péče a roli národního koordinátora intenzivní péče převezme dosavadní vedoucí lékař dispečinku doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., přednosta KARIM 2. LF UK a FN v Motole a krajský koordinátor intenzivní péče pro Prahu. více
28.04.2021 | 07:51, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
Po nástupu nového ministra skončil prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, 13. dubna po pěti měsících v pozici náměstka ministra zdravotnictví. Jen o několik málo dní později opustil i funkce národního koordinátora lůžkové péče a předsedy klinické skupiny COVID, a ukončil tak svou roční intenzivní práci pro ministerstvo. více
23.04.2021 | 11:54, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
Alzheimerova nemoc – zatím nevyléčitelná choroba, která se týká nejen stáří. PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D., zkoumá na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně změny složení membránových lipidů, které předcházejí nástupu neurodegenerace a rozvoji Alzheimerovy demence (AD). více
23.04.2021 | 11:49, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu dnes stále považujeme za nevyléčitelné nemoci. Proto se vědci snaží odhalit co nejčasnější stadia choroby, kdy by se teoreticky dal postup neurodegenerativních nemocí zastavit, nebo zásadně zpomalit. Nejen o tom jsme hovořili s neuroložkou prof. MUDr. Irenou Rektorovou, Ph.D., vedoucí Centra pro abnormální pohyby a parkinsonismus I. neurologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně. více
22.04.2021 | 10:26, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
Můžeme ukončit takzvanou diagnostickou odyseu – říká prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D., z DNA laboratoře Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN v Motole, k závěrům projektu podpořeného z první veřejné grantové soutěže Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (AZV), za který získal koncem roku 2019 ocenění od ministra zdravotnictví. více
20.04.2021 | 09:20, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
O současné situaci s využíváním mimotělního oběhu u dětí jsme si povídali s MUDr. Václavem Vobrubou, Ph.D., vedoucím lékařem jednotky intenzivní a resuscitační péče Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze, který je zároveň vedoucím lékařem ECMO centra pro děti a dorost, a dalším členem ECMO týmu VFN doc. MUDr. Tomášem Grusem, Ph.D., primářem II. chirurgické kliniky – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze. více
<< předchozí článkydalší články >>  


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky