Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 11. červenec 2020 | Svátek má Olga
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

26.02.2020 | 08:05, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
Nové lineární urychlovače v Národním onkologickém centru ve FN v Motole jsou ukázkou špičkové, a přitom elegantně vyhlížející techniky. O nových přístrojích jsme hovořili s MUDr. Jiřím Kubešem, Ph.D., primářem Protonového centra na Bulovce, který působí rovněž v Motole. více
26.02.2020 | 07:17, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
Fakultní nemocnice v Motole je jedním ze dvou národních onkologických center schválených ministerstvem zdravotnictví. Od února využívá k radiační terapii tři špičkové lineární urychlovače. Na další rozvoj centra jsme se zeptali JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, ředitele FN v Motole. více
26.02.2020 | 06:06, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
Státní úřad pro jadernou bezpečnost musí schvalovat veškerou techniku, která je v českých nemocnicích. Na zajištění bezpečnosti pacientů jsme se zeptali jeho předsedkyně Ing. Dany Drábové, Ph.D., dr.h.c.mult. více
26.02.2020 | 06:02, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
Nejen špičková technika, ale také odbornost personálu a jeho přístup k pacientům mají vliv na úspěšnost léčby. Hovořili jsme o tom s Alenou Čuprovou, vedoucí radiologickou asistentkou a vrchní sestrou ozařoven na Onkologické klinice 2. LF UK a FN v Motole. více
25.02.2020 | 10:34, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
V souvislosti s aktuální situací v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod jsme se zeptali i gestorky odborné garance projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné reformy psychiatrické péče při Ministerstvu zdravotnictví ČR MUDr. Simony Papežové. více
24.02.2020 | 03:44, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
„Z dlouhodobého hlediska je naším cílem vychovávat novou generaci lékařů a zdravotních profesionálů, kteří budou empatičtější. Věříme také, že díky zkušenosti s Loono budou studenti po nástupu do praxe šířit význam prevence sami od sebe, protože už nyní na vlastní oči vidí, že má obrovský význam.“ více
21.02.2020 | 11:48, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
Zejména o novinkách v psychofarmakologii jsme si povídali s ředitelem Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ) prof. MUDr. Cyrilem Höschlem, DrSc., FRCPsych. více
14.02.2020 | 11:56, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
Na aktuální situaci v oblasti reformy jsme se zeptali jednoho z jejích odborných garantů, místopředsedy Psychiatrické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Martina Anderse, Ph.D., z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. více
31.01.2020 | 11:59, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
Špičkoví lékaři vyrážejí do odlehlých koutů světa pomáhat lidem, kteří by si odborný zákrok nikdy nemohli dovolit. O indické misi realizované v rámci zdravotně charitativního programu GICAM ve spolupráci s italskou nadací jsme si povídali s MUDr. Martinem Molitorem, Ph.D., přednostou Kliniky plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce. více
30.01.2020 | 13:06, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
„Sarkopenie je v mezinárodní klasifikaci novou klinickou diagnózou orgánového selhání funkce kosterní svaloviny s negativními zdravotními dopady a je třeba, aby lékaři byli obeznámeni s jejími klinickými projevy a diagnostickými a léčebnými postupy,“ říká prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., přednostka Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. více
<< předchozí článkydalší články >>  


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky