Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 28. únor 2020 | Svátek má Lumír

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

30.10.2015 | 10:38, Rubrika: Roztroušená skleróza
Pobřeží sluncem zalité podzimní Barcelony bylo silnou konkurencí přednáškových hal Kongresového centra, kde Evropský výbor pro léčbu a výzkum roztroušené sklerózy (ECTRIMS) uspořádal tradiční kongres. Rekordní počet návštěvníků (téměř devět tisíc) však dal přednost přednáškám. Nejednou se stalo, že blok sdělení přilákal tolik posluchačů, že bylo nutno operativně zařídit videopřenos do dalších prostor Centre de Convencions Internacional de Barcelona. více
24.10.2015 | 14:29, Rubrika: Roztroušená skleróza
Pacienti s roztroušenou sklerózou (RS) léčení glatiramer acetátem (GA) dostali na sklonku léta 2015 příjemný dárek: Copaxone 40 mg/ml, který se aplikuje jen třikrát týdně. Více než polovina injekcí (60 procent) jim tedy odpadne a klinické studie svědčí pro stejnou účinnost této formy glatiramer acetátu jako u „klasického“, denního GA (20 mg/ml). Naopak nežádoucích kožních reakcí je méně, což bylo v klinických studiích také prokázáno. Vítání nového GA 40 mg/ml proběhlo na semináři pro odborníky, který organizovala společnost Teva uprostřed září 2015 ve středočeských Kozovazech. více
23.09.2015 | 14:55, Rubrika: Články, Zdroj: Medical Tribune
U zdravých jedinců má pocit únavy varovnou a ochrannou funkci, který varuje před přetížením a nabádá k oddychu. Zpravidla po adekvátním odpočinku mizí bez rezidua. Patologická únava je přítomna po většinu dne a po většinu dní, nemizí s odpočinkem ani při spánku. Může být přítomna hned po ránu a často znemožňuje postiženému většinu obvyklých činností... více
14.08.2015 | 14:14, Rubrika: Roztroušená skleróza
Již tradiční setkání neurologů, kteří se věnují diagnostice a léčbě roztroušené sklerózy, se konalo uprostřed června letošního roku ve Frankfurtu nad Mohanem, tentokrát pod názvem Multiple Sclerosis Management 2015: Redefining Our Approach. více
22.06.2015 | 12:30, Rubrika: Články, Zdroj: Medical Tribune
Registr by měl vydat svědectví o účinnosti i nežádoucích účincích různých typů léčby v reálném životě, o nákladech na léčbu RS i o kvalitě života pacientů, o jejich práceschopnosti, eventuálně o stupni disability. více
01.06.2015 | 13:10, Rubrika: Články, Zdroj: Medical Tribune
Za úspěšným lékem na velmi vážnou celoživotní chorobu, jakou je i roztroušená skleróza, se skrývají mnohdy desítky let usilovné práce. Tak tomu bylo i v případě glatiramer acetátu (GA), který v roce 2014 získal titul „Lék roku“ časopisu Pharmaceutical Executive. K objevu GA došlo náhodou, původně měl vyvolávat experimentální zánět CNS. K velkému překvapení vědců jej však blokoval. V současnosti je zcela bezpochyby prokázáno, že originální GA zůstává účinný po desítky let. více
11.05.2015 | 10:02, Rubrika: Články, Zdroj: Medical Tribune
V pražském hotelu Park Holiday Benice proběhl ve druhé polovině března Jarní seminář pro lékaře center pro léčbu roztroušené sklerózy (RS). V rámci odborného programu mohli návštěvníci vyslechnout i přednášku prof. MUDr. Evy Havrdové, CSc., vedoucí MS Centra Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, která hovořila o potřebě nových nástrojů, jež by dokázaly lépe posoudit nejen krátkodobou účinnost léčby, ale i predikovat její vliv na dlouhodobou progresi invalidity. více
07.04.2015 | 09:49, Rubrika: Články, Zdroj: Medical Tribune
26.03.2015 | 13:18, Rubrika: Roztroušená skleróza, Zdroj: Medical Tribune
09.02.2015 | 11:44, Rubrika: Články, Zdroj: Medical Tribune
<< předchozí článkydalší články >>  


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky