Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 19. září 2019 | Svátek má Zita

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: miš
Rubrika: Z kongresů
Ženy, u nichž byla diagnostikována roztroušená skleróza, uvádějí nedostatek rad ohledně plánovaného rodičovství, těhotenství a kojení. Šestnáct procent z těchto žen také uvedlo, že kvůli obavám z RS neotěhotněly. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z kongresů
Je zapotřebí zlepšit diagnostiku a léčbu komorbidit u lidí s roztroušenou sklerózou, protože komorbidity mají značný dopad na kvalitu života pacientů spojenou se zdravotním stavem pacientů, uvedla Lara Marie Lo z Univerzity v Tasmánii (Austrálie), 28. února v rámci posterového sdělení na ACTRIMS 2019. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z kongresů
Podle nových zjištění lze pomocí aplikací napodobujících hry na chytrém telefonu posoudit lépe funkční stav pacienta s RS. Půjde o vhodné doplnění současných diagnostických metod, které pomůže včas zachytit progresi onemocnění. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z kongresů
Problematice plánování těhotenství, zdravotnímu stavu v šestinedělí a kojení byl věnován blok listopadové konference M&M days, jehož jednotlivé prezentace rozebraly související otázky velmi podrobně. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z kongresů
Multicentrická otevřená neintervenční studie ověřující vliv onemocnění u ambulantních pacientů s RR-RS léčených glatiramer acetátem (GA) 40 mg třikrát týdně: výsledky interim analýzy studie COPTIVITY (Tjalf Ziemssen et al. Drážďany). více
Zdroj: MT
Rubrika: Z kongresů
Uvítací blok prezentací předznamenal, co bude nejčastěji diskutovanou otázkou v City Cube Berlin ve dnech 10. – 12. října, kde se sešlo téměř 10 000 účastníků výroční konference European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS 2018). více
Zdroj: MT
Rubrika: Z kongresů
V jedné z prvních prezentací konference ECTRIMS 2018 shrnul profesor Xavier Montalban (Toronto) a profesor Daniel Pelletier (Los Angeles) praktický význam loni uveřejněných doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu RS ECTRIMS/AAN 2017. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z kongresů
Jedna z mnoha edukačních sekcí byla na ECTRIMS 2018 v Berlíně věnována managementu těhotenství u pacientek s roztroušenou sklerózou (RS), která často postihuje právě ženy ve fertilním věku. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z kongresů
Bezpečnostní data vycházejí z otevřené rozšířené studie s přípravkem Copaxone, jejíž výsledky byly prezentovány na výroční konferenci ECTRIMS 2018. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z kongresů
V rámci XIII. Olomouckého neuroimunologického sympozia, které se konalo uprostřed května 2018, proběhl interaktivní blok, v němž auditorium mělo možnost hlasováním vyjádřit svůj názor. Tuto část dvoudenního odborného setkání uváděla primářka MUDr. Marta Vachová (Teplice). více
Zdroj: MT
Rubrika: Z kongresů
70. Annual Meeting – American Academy of Neurology, duben 2018, Los Angeles. Dlouhodobá účinnost, bezpečnost a snášenlivost aplikačního režimu glatiramer acetátu třikrát týdně u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou: výsledky pětiletého sledování v otevřené fázi studie Glatiramer Acetate Low, Frequency Administration (GALA). více


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky