Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 26. únor 2021 | Svátek má Dorota

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: miš
Rubrika: Webináře
Ako spomenula za organizátorov 7. Školy SM docentka Eleonóra Klímová (Klinika neurológie FNsP J. A. Reimana a FZ PU v Prešove), tento projekt vznikol pre edukáciu najširšej zdravotníckej verejnosti a od počiatku sa stretol s mimoriadnym záujmom. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2008 za podpory spoločnosti Teva. více
Zdroj: MT
Rubrika: Webináře
„Väčšinu našich pacientok tvoria ženy v reprodukčnom veku, čo je nutné mať na zreteli už pri ich prvom vyšetrení v SM centre,“ vyhlásil na úvod svojej prezentácie 7. ročníka Školy SM MUDr. Pavel Hradílek (FN Ostrava). více
Zdroj: MT
Rubrika: Webináře
Veľmi skúsená špecialistka MUDr. Olga Zapletalová (FN Ostrava) sa venovala ve svojej prezentácii 7. ročníka Školy SM problematike gravidity u žien s SM. více
Zdroj: MT
Rubrika: Webináře
Webinář o KDP uspořádala společnost Teva v červnu 2020. Hlavní autorkou Klinického doporučeného postupu je profesorka MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc., dalšími autory jsou MUDr. Jiří Piťha a MUDr. Petra Nytrová, Ph.D. Práci oponovali a připomínkovali MUDr. Olga Zapletalová a profesor Jan Mareš, Ph.D. více
Zdroj: MT
Rubrika: Webináře
Teva vás zve na svůj virtuální stánek v rámci kongresových stránek EAN, kde najdete pod záložkou Teva Medical Affairs MS Expert Session více
Zdroj: MT
Rubrika: Webináře
Společnost TEVA vás srdečně zve k návštěvě dalšího ze série webinářů MS Matters: The evolving patient profile in MS – approaches to management více
Zdroj: MT
Rubrika: Webináře
Přinášíme zkrácený zápis diskuze nad tématem, jak zmírnit riziko závažných infekcí při terapii léky modifikujícími chorobu (Disease Modyfing Drugs, DMD). více
Zdroj: MT
Rubrika: Webináře
Do češtiny bychom mohli název volně přeložit jako Na RS záleží: umíme dnes již dostatečně posoudit progresi disability? více
Zdroj: MT
Rubrika: Webináře
V pořadí již druhý webinář, tentokrát na téma Péče o pacientky na jejich cestě těhotenstvím, se bude konat v úterý 16. dubna 2019 do 17:00 do 18:00. více
Rubrika: Webináře
Roztroušená skleróza postihuje především ženy ve fertilním věku, a tudíž je otázka gravidity u nemocných s RS velmi aktuální a důležitá. více


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky