Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 16. prosinec 2019 | Svátek má Albína
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

29.11.2019 | 13:38, Rubrika: Denní zprávy, Zdroj: MT
Papírový průkaz k elektronické neschopence by do budoucna mohl být pouze pro pacienty, kteří o něj budou stát. Poslanci zdravotního výboru diskutují o tom, jak toho docílit. více
29.11.2019 | 12:09, Rubrika: Denní zprávy, Zdroj: MT
Vsetínská nemocnice uspořádala pro zdravotníky z Ukrajiny v letech 2017, 2018 a 2019 tři sanitářské kursy. Z 18 úspěšných absolventů jich deset ve Vsetínské nemocnici už pracuje, dalších pět má nastoupit během listopadu po získání pracovního povolení. více
28.11.2019 | 12:14, Rubrika: Denní zprávy, Zdroj: MT
Přinejmenším pět nemocnic nezískalo akreditaci k postgraduálnímu vzdělávání absolventů medicíny. Mohou podat rozklad. více
28.11.2019 | 10:17, Rubrika: Denní zprávy, Zdroj: MT
Odvolávaný děkan ostravské lékařské fakulty Arnošt Martínek nesouhlasí s uváděnými důvody svého odchodu a zvažuje, že se bude bránit právní cestou. více
28.11.2019 | 08:58, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
Zatím zdaleka ne ve všech nemocnicích jsou nutriční terapeuti, a i tam, kde působí, ne vždy je berou lékaři a sestry jako partnery při ošetřování a léčbě. Všeobecná fakultní nemocnice by těmto nemocnicím mohla být příkladem. MT položila několik otázek Mgr. Ditě Svobodové, Ph.D., MHA, hlavní sestře VFN. více
28.11.2019 | 07:55, Rubrika: Denní zprávy, Zdroj: MT
V ČR je na 2 000 nutričních terapeutů, dost na to, aby mohli působit v každé nemocnici i v plánované síti terénních ambulancí. Přestože by nutriční péče měla být součástí léčebného procesu, v řadě nemocnic nutriční terapeuti nejsou, protože zdravotní pojišťovny nutriční péči při hospitalizaci nehradí. více
27.11.2019 | 13:40, Rubrika: Denní zprávy, Zdroj: MT
V nové pacientské aplikaci, kterou si nechala vyvinout klinika Program Health Plus, mají klienti svou kompletní zdravotní dokumentaci. Na jaře příštího roku přibude i chatovací služba s lékařem. více
27.11.2019 | 12:07, Rubrika: Denní zprávy, Zdroj: MT
Zaměstnavatelé v odvětví zdravotnictví se většinou nebrání přijímání absolventů, někdy je dokonce i preferují (přibližně 15 procent zaměstnavatelů), neboť jsou nezatíženi pracovními návyky a jsou ochotni dále se vzdělávat. více
27.11.2019 | 11:58, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
Na otázky Medical Tribune odpověděly Ing. Gabriela Štěpanyová, mluvčí MZ ČR, a Mgr. Alice Strnadová, MBA, hlavní sestra ČR a ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ ČR. více
27.11.2019 | 11:53, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
Zdravotnictví je obor s minimální nezaměstnaností, což přispívá i k rostoucímu zájmu o studium na středních zdravotnických školách. Například v Jihočeském kraji hlásí SZŠ minimálně dvojnásobný převis přihlášek ke studiu. více
<< předchozí článkydalší články >>  


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky