Přeskočit na obsah

Affera posouvá možnosti intervenční léčby arytmií

affera2
Foto IKEM

S léčbou poruch srdečního rytmu nově českým arytmologům pomáhá komerčně dostupný systém Affera. Na jeho vývoji a klinickém testování se od roku 2018 podílela dvě pražská pracoviště – IKEM a Nemocnice Na Homolce. Vůbec poprvé ho teď lékaři použili v praxi.

Foto IKEMNový systém určený ke katetrizačním ablacím vyvinula startupová firma Affera pod vedením jejího CEO Dorona Harleva. Odborníci z IKEM a Nemocnice Na Homolce se od roku 2018 podíleli na jeho vývoji a zapojili jej do klinického testování. Jde o plnohodnotný trojrozměrný mapovací systém, který využívá speciální katetr s mřížkovou elektrodou na konci (Sphere 9). Jde o kulovitou síťku z nitinolu, která po roztažení má průměr 9 mm a na svém povrchu devět mikroelektrod, které mohou snímat elektrické signály a také teplotu tkáně. Tímto katetrem se vytvoří trojrozměrná mapa příslušné dutiny, například levé síně a plicních žil, a poté se uvedenou elektrodou aplikuje buď radiofrekvenční proud o vyšší energii, nebo energie pulsního pole. Výběr záleží na místě, kde se ablace provádí, a na operatérově rozhodnutí.

„Dosavadní zkušenosti ukázaly, že ablace je velmi účinná, protože se vytvářejí větší léze, a to velmi rychle, během 3–5 sekund. Při testování jsme pomocí radiofrekvenčního proudu provedli ablaci flutteru síní, kde se přerušuje můstek tkáně v pravé síni o délce cca 3,5 cm, během 1–2 minut celkového času. Jen pro srovnání, ablace tohoto můstku konvenčním katetrem může trvat 30 minut a může být problém ji i úspěšně dokončit pro otok tkáně,“ říká o novém systému přednosta Kardiocentra IKEM prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC. Upozornil také na to, že použití pulsního pole je navíc zcela bezpečné a účinnost může být v řadě míst srovnatelná.

Velký příslib dává nový systém pro ablaci komorových arytmií u pacientů s onemocněním srdce, například velkou jizvou po infarktu myokardu nebo po zánětech srdce. Podle předběžných zkušeností z klinického testování je ablace v této indikaci rychlá a účinná. „Je přirozené, že všichni arytmologové si přejí, aby katetrizační ablace byly co nejefektivnější a zároveň co nejbezpečnější. A je skvělé, že technologický vývoj nám k tomu napomáhá. Nová metoda –ablace pulsním polem, které se intenzivně věnujeme již několik let a máme s ní skvělé výsledky, využívá ultrakrátké pulsy v délce nanosekund s vysokou voltáží, které prakticky nevytvářejí termický efekt. S novým systémem Affera jsme v rámci klinických zkoušek na Homolce provedli více než 200 zákroků, což reprezentuje celosvětově největší počet pacientů ošetřených touto novou metodou. Spolu s unikátními vlastnostmi potenciálového mapování tak reprezentuje důležitý krok, jak docílit výrazně účinnější terapie srdečních arytmií,“ říká primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC.

Sdílejte článek

Doporučené